artikel

Bespiegelingen: Verbeter de wereld, begin met de werkplek

Algemeen

Efficiënt werken is populair. Veel bedrijven hebben een verbeterprogramma lopen. En veel ondernemers zijn een bedrijfje gestart om te helpen die verbetermethodes te implementeren. Ook VMT besteedt veel aandacht aan verbeteren, we schrijven erover en organiseren congressen op dit terrein. Op de goedbezochte

Bespiegelingen

Verbeter de wereld, begin met de werkplek

Efficiënt werken is populair. Veel bedrijven hebben een verbeterprogramma lopen. En veel ondernemers zijn een bedrijfje gestart om te helpen die verbetermethodes te implementeren. Ook VMT besteedt veel aandacht aan verbeteren, we schrijven erover en organiseren congressen op dit terrein. Op de goedbezochte PAVO/VMT-bijeenkomst van 8 oktober (zie pag. 16) ‘De productielijn op hoog niveau’, waren niet alleen opleiders en managers maar ook productiemedewerkers goed vertegenwoordigd. Sommigen uit de laatste groep bewogen zich wat onwennig tussen de ervaren congresbezoekers. De mensen die van opleiden hun beroep hebben gemaakt, liepen ijverig rond op zoek naar meer mensen om op te leiden/verbeteren. Of naar mogelijkheden om hun verhaal te doen, in VMT of op een toekomstig VMT-congres. “Dat verhaal hadden wij ook kunnen vertellen”, werd mij meermalen verzekerd. “Inclusief dezelfde grapjes.”
Het loont om tijd en geld te besteden aan de verbetering van het proces en het opleiden van de medewerkers, zo blijkt uit ieder verhaal. FrieslandCampina in Lochem bespaart door het onderhoud structureel aan te pakken. Uniekaas wint tijd en dus geld door productiewisselingen efficiënter uit te voeren.
Het lijkt zo simpel: betrek mensen bij het proces, laat ze zelf met ideeën komen. Simpel is het echter niet. Mijn buurman op het congres kwam om inspiratie op te doen over hoe het middenmanagement en de werkvloer enthousiast te krijgen voor continu verbeteren. Ook bedrijven die de methodieken al jaren toepassen, dienen er constant mee bezig te blijven. Anders ‘zakt het weg’. De centrale vraag is dan ook hoe medewerkers en managers mee te krijgen en gemotiveerd te houden in een verbetertraject.
Het is moeilijk mensen te motiveren om hun eigen verbetermogelijkheden op te sporen. Kijk maar naar uw eigen kleine bedrijfje thuis. Hoe lastig het is om de kinderen zo ver te krijgen dat zij meehelpen? De onderhandelingen herinner ik me nog van vroeger. “Ja, maar zij hoeft ook maar een dag af te wassen.” Nu werden wij niet betaald om af te wassen (ik reken de vijf gulden zakgeld per maand niet mee), maar mensen motiveren om meer te doen dan hun functieomschrijving van hen verlangt, lijkt hier wel op.
Uit de vele verbeterverhalen kan een aantal tips worden gedestilleerd: het management moet ‘100 procent verbeteren’ uitstralen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Tip 2: Stel iemand binnen het bedrijf aan die verantwoordelijk is voor het verbetertraject. Die persoon moet het continu verbeteren in gang houden, zeker na een zomervakantie. Het is net als gezond eten na een heerlijke vakantie in Italië. Je moet het weer oppakken, anders ben je terug bij af.

Wilt u weten hoe andere bedrijven de mensen meekrijgen in een verbetertraject? Op 27 november organiseert VMT daarover een congres (www.vmt.nl, button Bijeenkomsten).

Dionne Irving
dirving@noordervlietmedia.nl

Reageer op dit artikel