artikel

Bespiegelingen: Kostengedreven

Algemeen

Kosten, of beter gezegd, kostenreductie, daar draait het om in de voedingsmiddelensector. Welk terrein we als redactie ook onder de loep nemen, we stuiten er telkens weer op dat de focus op de kosten ligt. Neem het outsourcen van laboratoriumanalyses, waar in deze VMT-special een artikel aan is gewijd. De foodsector kijkt bijzonder kritisch naar deze kosten,

Bespiegelingen

Kostengedreven

Kosten, of beter gezegd, kostenreductie, daar draait het om in de voedingsmiddelensector. Welk terrein we als redactie ook onder de loep nemen, we stuiten er telkens weer op dat de focus op de kosten ligt.
Neem het outsourcen van laboratoriumanalyses, waar in deze VMT-special een artikel aan is gewijd. De foodsector kijkt bijzonder kritisch naar deze kosten, zo is de ervaring van de managers van drie foodlabs waar VMT mee sprak. Wat is goedkoper: een eigen bedrijfslaboratorium of de analyses uitbesteden? En welke analysefrequentie is nu echt nodig?
Daarnaast is er de productie zelf. Energiebesparing is een hot item. Kostenreductie dus. Dat een verminderd energieverbruik vanuit het oogpunt van duurzaamheid – minder milieubelasting – winst is, is mooi meegenomen. Drijfveer voor de meeste foodbedrijven om naar het energieverbruik te kijken, is echter op de eerste plaats het terugbrengen van de energiekosten. Opvallend is dan overigens wel, dat er meestal (veel) winst is te behalen. De (energie)efficiency liet dus in het verleden te wensen over.
Is deze focus op kosten een uitvloeisel van de economisch slechte tijden? Nee, is vaak het antwoord. De foodsector is altijd al uitermate kostenbewust. Oorzaak? In de Nederlandse supermarkten wordt louter geconcurreerd op prijs. Een mooi innovatief product van een A-merkfabrikant? Binnen afzienbare tijd is een vergelijkbaar product ook verkrijgbaar onder het eigen (supermarkt)merk en dan goedkoper. Dit maakt dat ‘Nederland foodland’ bijzonder kostengedreven is. Feit is echter wel dat de recessie er nu een schepje bovenop doet. En dat lijkt de dood in de pot voor innovatie.
Neem het terrein van de procestechnologie. Weinig bedrijven kiezen er momenteel voor om te investeren in nieuwe verwerkingslijnen, componenten of systemen. Alleen als een duidelijke kostenreductie valt te bereiken waardoor de investering snel wordt terugverdiend en daarna de vruchten zijn te plukken, wordt deze stap zo nu en dan genomen. De toeleverende sector ondervindt dit aan den lijve. Toeleveranciers van machines, componenten en systemen maken moeilijke tijden door.
Toch is er veel geld te verdienen, menen experts. Processen kunnen vaak efficiënter. Dat geldt allereerst voor onderdelen van het proces. Samen met bijvoorbeeld een bouwer/leverancier van centrifuges, pompen of compressoren zijn in veel gevallen installaties neer te zetten die minder onderhoud vragen en minder energie verbruiken en uiteindelijk nog beter werken ook. Proces redesign gaat nog een stapje verder, door niet de afzonderlijke procesinstallaties of bewerkingen onder de loep te nemen, maar het gehele proces. Vertrekpunt is daarbij het eindproduct en niet de grondstof. De te behalen (energie)efficiency is dan nog veel groter.
Helaas zetten veel foodbedrijven op dit moment niet de stap om te investeren in het productieapparaat, vaak genoodzaakt door de situatie. Maar stilstand is achteruitgang en dat zal zichtbaar zijn als de economie weer aantrekt.

Carina Grijspaardt-Vink
cgrijspaardt@noordervlietmedia.nl

Reageer op dit artikel