artikel

Stelling: ‘De consument verpest al het werk van fabrikanten op het gebied van voedselveiligheid’

Algemeen

Rijkelt Beumer, levensmiddelenmicrobioloog aan de Wageningen Universiteit, ziet het anders. “Onderzoek heeft aangetoond dat autorijders minder voorzichtig zijn gaan rijden, nadat auto’s veiliger zijn geworden. Die groep mensen heeft kennis van zaken: ze hebben ooit een rijbewijs behaald, ze zien en horen wat er aan ongelukken gebeurt.

Stelling: ‘De consument verpest al het werk van fabrikanten op het gebied van voedselveiligheid’

a) Eens. Consumenten hebben geen idee hoeveel tijd en geld fabrikanten spenderen om hun voedsel veilig te produceren.
b) Oneens. De meeste consumenten weten heus wel hoe ze veilig moeten koken.
c) Consumenten moeten beter worden voorgelicht.
d) Anders, namelijk …

Rijkelt Beumer, levensmiddelenmicrobioloog aan de Wageningen Universiteit, ziet het anders. “Onderzoek heeft aangetoond dat autorijders minder voorzichtig zijn gaan rijden, nadat auto’s veiliger zijn geworden. Die groep mensen heeft kennis van zaken: ze hebben ooit een rijbewijs behaald, ze zien en horen wat er aan ongelukken gebeurt. Er zijn elk jaar minder doden. Goed voor te stellen dat het gedrag dan wijzigt. De doorsnee consument heeft geen flauw benul van micro-organismen en hygiëne. Hij heeft er ook geen diploma voor. Het lijkt mij moeilijk om zonder kennis van zaken je kookgedrag te verslechteren. De LEI-onderzoekers willen bepalen wat het meest risicovolle gedrag is, en bij welke doelgroep dat optreedt. Daarna moet een strategie worden ontwikkeld om het onjuiste gedrag te veranderen. Het lijkt mij verspilde moeite. Je moet niet aan ouderen willen meten. Breng basisschoolleerlingen een goede hygiënische kennis bij op zo’n indringende manier dat dit nooit meer wordt vergeten.”

Dolf Eshuis, gepensioneerd levensmiddelentechnoloog, is het hartgrondig oneens met de stelling. “Onzin! Wat een miskenning van talloze zorgvuldige en serieuze consumenten. Fabrikanten leveren consumenten producten met Salmonella en Campylobacter en niet te vergeten Listeria, afkomstig uit hun eigen proces of uit hun grondstof. De top van de besmetting komt uit het ‘meest veelzijdige stukje vlees’ en niet van de consument! En afgezien van de ernst van deze microbiologische boosdoeners is het misschien ook beter wanneer we ons iets minder druk maken om de voedselveiligheidshype. Met steriel voedsel kweken we afweerloze mensen. De overdreven strenge eisen zijn een wrede non-tariff barrier voor exporteurs uit derde wereldlanden. Bovendien gaan er in onze samenleving meer mensen dood aan te veel voedsel dan aan te weinig voedselveiligheid.”

Louis van Nieuwland, voedselveiligheidsexpert van het Voedingscentrum: “Het is niet zo dat het levensmiddelenaanbod een stuk veiliger is dan het tot voor kort was. Incidenteel zijn er kleine verbeteringen, maar in het geheel is het niet beter. Kijk maar naar de verslagen van de VWA en de EFSA. Daarnaast zijn wij er nog niet van overtuigd dat de consument slordiger wordt, ondanks het signaal van het LEI. Toevallig wordt juist nu een slag gemaakt naar betere handhygiëne, dankzij de Mexicaanse griep. “Verpesten” suggereert moedwillig kapot maken, maar zo gaat dat niet. De consument heeft zeer slecht zicht op oorzaak en gevolg van voedselinfecties en maakt daardoor fouten, of verzuimt iets te redden wat eerder in de keten fout is gegaan. Meer voorlichting kan veel aan de situatie verbeteren. Veelal wordt geschat dat de consument de helft van de voedselinfecties in eigen hand heeft, op de andere helft heeft hij geen invloed. Verbetering is hier eenzijdig in handen van het aanbod.”

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl Button: stelling

Reageer op dit artikel