artikel

Stelling: ‘Voedingsbedrijven verdienen te weinig aan innovaties’

Algemeen

Albert Zwijgers, innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta, zucht, want niets is zo moeilijk om uit te drukken als wat de effecten van onderzoek en ontwikkeling in de omzet en de winst zijn. “Verschillende onderzoeksinstellingen hebben allemaal een andere methodiek ontwikkeld om het rendement van R&D te bepalen. Het probleem met food is dat het een mandje van disciplines is van landbouw naar marketing en commercie.”

Stelling:‘Voedingsbedrijven verdienen te weinig aan innovaties’

a) Eens. De condities voor innovatie zijn ongunstig zodat het rendement niet terecht komt bij het bedrijf dat investeert.
b) Oneens. Bedrijven verdienen hun investering ruimschoots terug.
c) Meer samenwerking tussen de partijen in de keten is nodig om de investering terug te verdienen
d) Anders , namelijk …

Albert Zwijgers, innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta, zucht, want niets is zo moeilijk om uit te drukken als wat de effecten van onderzoek en ontwikkeling in de omzet en de winst zijn. “Verschillende onderzoeksinstellingen hebben allemaal een andere methodiek ontwikkeld om het rendement van R&D te bepalen. Het probleem met food is dat het een mandje van disciplines is van landbouw naar marketing en commercie.” Volgens Zwijgers komen in alle schakels van de voedingsmiddelenindustrie innovaties voor. “Op het gebied van marketing en in het productieproces worden innovaties gerealiseerd. Alleen zie je ze niet terug in het product. Er wordt te veel gekeken naar het product in het schap. Ook het renoveren van voedingsmiddelen door minder zout of vet toe te voegen, is innovatie.” Toch zijn er zeker zaken die beter kunnen. Meer ketensamenwerking is nodig en er komen te weinig compleet nieuwe producten op de markt, vindt de innovatie-expert.
De FNLI vindt dat het rapport van ABN-AMRO duidelijk maakt dat meer geld voor innovatie niet vanzelf tot meer rendement leidt en kiest voor d. “Integendeel zelfs”, zegt adjunct-directeur Murk Boerstra. “Het is van groot belang hóe dat geld besteed wordt: het rapport breekt een lans voor open innovatie in strategische netwerken waarin gelijkwaardige partners snel van elkaars sterke punten kunnen profiteren. Daarnaast wijst men er terecht op dat de levensmiddelenindustrie (nog) beter moet nadenken over het beschermen van innovatieve producten tegen namaak, hoe lastig dit soms ook is met de beschikbare juridische middelen.”
Jaap Prins, senior consultant bij Berenschot, ziet veel in meer samenwerking in de keten om de investering terug te verdienen. “Het probleem zit hem dan ook niet in het al of niet innoveren, maar veel meer hoe hier aan te verdienen. Hier valt op dat, in tegenstelling tot andere industrietakken, de discussie in voedingsmiddelen nog steeds gericht is op het verdelen van de marge. Helaas maakt dat de koek niet groter, maar geeft wel scheve ogen als gevolg en een groeiend wantrouwen. Andere industrieën kijken veel meer naar de hele value chain. Resultaat is echt samenwerken met de leverancier op basis van wederzijds vertrouwen en ook dat er een behoefte groeit tot het spreken van dezelfde taal. Elkaars belangen begrijpen in plaats van het uitvoeren van een audit. Een richting in plaats van een target. Een outcome in plaats van output. We zullen zien waar de huidige crisis ons brengt. Het succes van Toyota lag ook in de diepe financiële crisis in Japan gedurende de jaren zestig.”

Reageer op dit artikel