artikel

Nog volop beweging in arbeidsmarkt

Algemeen

Er is nog volop werk op het terrein van food en technologie. Weliswaar maakt menig bedrijf even pas op de plaats met het aannemen van mensen maar als het gaat om functies in product- en procesontwikkeling is het nog altijd moeilijk de juiste kandidaten te vinden. De aard van de vraag verandert als gevolg van de economische tegenwind wel: van vaste naar flexibele arbeid.

“Ik kijk liever met een open blik naar de arbeidsmarkt. Somber zijn is in deze tijd niet zo moeilijk. Maar de foodsector wordt relatief gezien minder getroffen door de economische crisis. En recessie of niet, ontwikkelingen zijn er altijd. Denk aan Danone dat aankondigt een nieuw R&D-centrum in Utrecht te vestigen of de fusie van Friesland Foods en Campina. Dat geeft volop beweging in de arbeidsmarkt.”
Annemieke van Ginkel, directeur van Nutri-akt, wil niet doemdenken over de situatie op de arbeidsmarkt voor hbo- en wo-opgeleiden. Haar mening is dat er altijd banen zijn en dus mogelijkheden voor arbeidsbemiddeling op het specifieke terrein van – zoals Van Ginkel het omschrijft – ‘food, technology, nutrition & health’.

Terughoudend
Natuurlijk merkt ook Nutri-akt dat de arbeidsmarkt in food in korte tijd is veranderd. “Maar er komen nog steeds nieuwe opdrachten binnen. De vraag naar gekwalificeerd personeel is zeker niet stilgevallen. Wel is er over de gehele linie sprake van een afname. Die schat ik in op twintig tot dertig procent.” Van Ginkel merkt dat bedrijven terughoudender zijn in het plaatsen van vacatures en als er een vacature is, duurt het besluitvormingsproces binnen de organisatie langer. Omgekeerd zijn er minder kandidaten. Mensen blijven langer zitten.

Zzp’er met ervaring
Naast werving en selectie legt Nutri-akt zich toe op uitzenden en detacheren (voor tijdelijke functies) en het vinden van professionals voor interimprojecten. Juist in deze tijd blijken die drie activiteiten elkaar prima aan te vullen. Bij laagconjunctuur wordt er vaak gekozen voor tijdelijke contracten terwijl in economische hoogtij de moeilijk te vinden kandidaat maar al te graag een vast dienstverband wordt geboden. Van Ginkel illustreert verder: “Voor innovatieprojecten zijn bedrijven in het MKB nu minder genegen specialisten aan te nemen. Er wordt tijdelijk kennis ingehuurd in de vorm van zzp’ers met ruime ervaring.”

Krapte en social networks
Een gevaar dat schuilt in een krappe arbeidsmarkt dat bedrijven meerdere lijnen gaan uitzetten om kandidaten te werven voor een functie. Van Ginkel hierover resoluut: “Wat wij doen is mensenwerk. Iemand moet de juiste competenties hebben, maar ook passen binnen een team of bedrijf en de juiste persoonlijkheid hebben.”

Om die reden ook ziet de ervaren arbeidsconsultant de sterk groeiende social networks op internet, zoals LinkedIn en Facebook, de rol van arbeidsbemiddeling niet overnemen. “Onze expertise is werving en selectie. Je werft mensen en zet ze op de juiste plek. De toegevoegde waarde is het selectieproces: kijken naar competenties, cultuur, persoonlijkheid, opleiding en ga zo maar door. Het is geen kwestie van cv’s schuiven.” Nutri-akt ziet de virtuele netwerken dus niet als een bedreiging maar wel als een hulpmiddel. “We maken er gebruik van. Het helpt ons.”

Buitenlandse expertise
De situatie op de arbeidsmarkt ten spijt, is het nog altijd moeilijk goede kandidaten te vinden voor functies in product- en procesontwikkeling. Van Ginkel: “Wij kijken dan ook gericht naar mensen in het buitenland. Dat doen we via allerlei netwerken en vooral via universiteiten. Nederlandse opleidingen staan in het buitenland goed bekend. Dat heeft een aanzuigende werking.” Inmiddels is al zo’n 10 tot 15% van de Nutri-akt-kandidaten uit het buitenland afkomstig. Reden ook voor het bureau om dit jaar deel te nemen aan de jaarlijkse meeting van het Amerikaanse IFT (International Food Technologists, red.) en daar actief kandidaten te werven.

Nieuwe initiatieven
De verbreding naar een internationale focus illustreert dat Van Ginkel zelf ook ondernemend bezig is in de markt. Ze is voortdurend op zoek naar nieuwe initiatieven om actief in te zijn. Participatie in de Human capital roadmap Food & Nutrition en het Food Valley Ambassadors program, hoofdsponsor van het BCF event en de Leergang ‘Oordelen en beslissen’ zijn hier voorbeelden van. “Dat doe ik omdat ik vind daarin een stuk verantwoordelijkheid te hebben. Daar komt bij dat ik het ook erg interessant vind om te participeren in projecten gericht op maatschappelijke issues.”

Ter verduidelijking geeft Van Ginkel een nadere toelichting op de human capital road map, het initatief dat moet leiden tot meer instroom van studenten op de foodopleidingen zodat er straks voldoende gekwalificeerde mensen zijn om de banen in de industrie in te vullen. “Het is belangrijk dat Nederland zijn positie als kennisland kan handhaven. R&D en kenniscentra moeten in Nederland blijven zodat internationale concerns ons blijven zien als interessant land voor vestiging. Daarom denk en werk ik mee in zo’n project.”

Aanvullend daarop wil de Nutri-akt-directeur tot slot nog kwijt dat, juist in deze tijd, vergeten lijkt te worden dat er nog altijd wordt geïnnoveerd en vernieuwd in de voedingsmiddelensector in Nederland. “Een multinational als FrieslandCampina, daar mogen we trots op zijn.”

Reageer op dit artikel