artikel

House of Food wacht vliegende start

Algemeen

Het moet wel heel raar lopen wil het House of Food in oktober niet van start gaan. Alle subsidies zijn binnengehaald en UWV-werkbedrijf zegde al toe het nieuwe opleidingscentrum te willen gebruiken voor omscholing. “Alle lichten staan op groen.”

Opleiding & Loopbaan
Thema: Werken en leren in food
Maurice de Jong

House of Food wacht vliegende start

Het moet wel heel raar lopen wil het House of Food in oktober niet van start gaan. Alle subsidies zijn binnengehaald en UWV-werkbedrijf zegde al toe het nieuwe opleidingscentrum te willen gebruiken voor omscholing. “Alle lichten staan op groen.”

Op dit moment is de Stichting House of Food bezig met de aanbesteding. Als je het laboratorium wilt inrichten dan moet je verschillende offertes aanvragen voor druppelpipetten en vetmeters, legt Cees Roem, programmamanager van Zaanstreek First in Food, uit.
Het samenwerkingsverband is de trekker van het House of Food-project. De subsidierichtlijnen schrijven dit voor anders is er sprake van valse concurrentie, verduidelijkt Roem. De totale subsidie van €2,2 miljoen komt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ruim 60% hiervan is afkomstig van Brussel, 20% van de provincie, 10% van het rijk en de overige 10% van het bedrijfsleven. De partijen gaan allemaal akkoord met het concept van het House of Food. “Alle lichten staan op groen”, meent Roem.

Omscholing
Het House of Food bestaat uit een leerfabriek, een laboratorium om onder meer kwaliteitsanalyses uit te voeren voor het regionale bedrijfsleven, een innovatiestudio ter ondersteuning van ondernemers en een opleidingscentrum. De laatste drie onderdelen openen in oktober hun deuren, de leerfabriek in februari. Overheden, onderwijs en bedrijfsleven werken in dit foodproject intensief samen. Een belangrijke participant die interesse heeft getoond in deelname is het UWV-Werkbedrijf. Dat ziet mogelijkheden voor omscholing van machineoperators in bijvoorbeeld de metaalsector naar procesoperators in de voedingsmiddelenindustrie. Het technische denken beheersen ze; vooral het werken met hygiëneprotocollen moeten ze tussen de oren krijgen, schetst Roem. “In de metaalsector vallen door de recessie ontslagen terwijl het aantal vacatures in de voedingsmiddelenindustrie in de regio Zaanstreek relatief hoog is.”

Veel belangstelling
Ondanks de economische crisis is de belangstelling onder het Zaanse bedrijfsleven voor het House of Food groot. Onder meer Duyvis, Exter, Lassie, Meneba en Aarhus Karlhamns droegen bij aan de €150.000 (10% van het totaal) private co-financiering die het project mogelijk maakte. De animo is zelfs zo groot dat er extra privaat geld, ruim €50.000, beschikbaar is dat buiten de subsidieaanvraag valt. “Om de hoogte van de publieke financiering niet in gevaar te laten komen, hebben we bedrijven geadviseerd om geld en middelen bij de oplevering van het House of Food in een participatiefonds te deponeren”, zegt programmamanager Cees Roem. Het House of Food zal gedeeltelijk commercieel worden geëxploiteerd en is deels beschikbaar voor onderwijs. Via het participatiefonds kunnen alle belangstellende partijen een bijdrage leveren.

Reageer op dit artikel