artikel

GFSI keurt FSSC 22000-schema goed

Algemeen

De internationale retailers verenigd in het Global Food Safety Initiative (GFSI) keurden 27 mei FSSC 22000 inhoudelijk goed. Stichting Certificatie Voedselveiligheid is eigenaar van dit internationale certificatieschema voor de standaarden ISO 22000 en PAS 220. Bestuursvoorzitter Cor Groenveld, tevens Global Food Manager LRQA, beantwoordt tien vragen over de betekenis van dit schema.

1. ISO 22000 en PAS zijn standaarden, FSSC 22000 een schema. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?
“Een standaard is eenvoudig gezegd een aantal voorwaarden waaraan fabrikanten moeten voldoen om een certificaat te krijgen. In een schema staan de standaarden, maar daarnaast ook de spelregels waaraan certificatie-instellingen moeten voldoen en de manier waarop zij de certificatieaudits moeten uitvoeren. De spelregels voor certificatie-instellingen zijn grotendeels gebaseerd op ISO 22003.”

2. Wat houdt FSSC 22000 precies in?
“FSSC 22000 staat voor Food Safety System Certification 22000. Daarin zijn zowel de standaarden ISO 22000 als PAS 220 gebundeld. ISO 22000 is een generieke standaard voor voedselveiligheidsmanagementsystemen. PAS 220 is een sector specifieke standaard waarmee producenten van levensmiddelen en ingrediënten § 7.2.3 van ISO 22000 nader invullen. Deze paragraaf eist van fabrikanten dat zij een Prerequisite Programme vaststellen en implementeren. PAS 220 heeft de eisen aan basisvoorwaarden voor levensmiddelenproducenten vervolledigd. Toegevoegd zijn eisen als consumenteninformatie en bioterrorisme. Het is een op consensus gebaseerde standaard met duidelijke eisen voor de gebruiker.”

3. Wie heeft PAS 220 ontwikkeld?
“PAS 220 is ontwikkeld door het British Standard Institute gesponsord door de CIAA (Food and Drink Association of the European Union).Het initiatief voor de ontwikkeling is afkomstig van vier foodmultinationals: Kraft, Danone, Unilever en Nestlé. De uiteindelijke versie van PAS 220 is geschreven door de technische auteur Steve Mould van Kraft Foods samen met een steering comité bestaande uit FDF (Food Hygiene Committee), McDonalds, Unilever, Lloyds Register Quality Assurance (LRQA), CIAA, ProCert (Zwitserse certificatie-instelling) en leden van de ISO 22000-werkgroep. Tevens is een groep van vijftig organisaties uit de levensmiddelenindustrie en -handel, consumentenorganisaties en overheden voor PAS 220 geconsulteerd.”

4. Waarom is FSSC 22000 door het GFSI beoordeeld?
“We hebben het FSSC 22000-schema in februari 2009 ingediend. Daarmee willen we een brede internationale acceptatie verkrijgen voor ISO 22000 en PAS 220. Het GFSI is opgericht door de retailorganisaties in Europa (CIES) en Amerika (FMI). Zij hebben een beoordelingsmodel opgesteld voor voedselveiligheidsstandaarden en certificatieschema’s. Het Nederlandse HACCP-schema, BRC, IFS en SQF 2000 zijn al door hen goedgekeurd. Op dit moment zijn er zeven internationale retailers die in 2007 openbaar hebben verklaard alle GFSI goedgekeurde certificaten te accepteren. Dat zijn Carrefour, Tesco, Metro, Migros, Ahold, Wal-Mart en Delhaize.

Vanuit de praktijk weet ik dat er sindsdien meer retailers zijn die dit standpunt hanteren. In Nederland geldt dit bijvoorbeeld voor alle CBL-leden, maar een groot aantal retailers in het buitenland is nog niet zover.Een andere positieve ontwikkeling is dat andere sectoren dan de retailers ook beginnen om GFSI goedgekeurde certificaten te accepteren. We zien dit bij restaurants en distributeurs zoals US Food Service en ook bij de grote internationale fabrikanten van levensmiddelen, denk aan de vier die aan PAS 220 hebben meegewerkt.”

5. Wat biedt FSSC 22000 nu meer dan de andere door GFSI goedgekeurde schema’s?
“FSSC 22000 is eigendom van een non profit organisatie, de Stichting Certificatie Voedselveiligheid. Het wordt beheerd door een Board of Stakeholders bestaande uit internationale organisaties die betrokken zijn bij voedselveiligheidscertificatie. Die onafhankelijkheid en het feit dat het schema is gebaseerd op de internationale en onafhankelijke ISO 22000 standaard zorgen internationaal voor een breed draagvlak. Dit stimuleert zowel een verdere harmonisatie van voedselveiligheidsstandaarden als de communicatie in de keten.”

6. Zal de interesse voor de andere vier GFSI goedgekeurde schema’s afnemen?
“Duidelijk is dat de grote internationale fabrikanten van levensmiddelen FSSC 22000 ondersteunen en gaan gebruiken. Het effect daarvan op de andere certificatieschema’s moeten we afwachten. De keuze is aan de markt. Interessant is om te zien wat sectoren voor diervoeders, verpakkingsmaterialen en agrarische producten gaan doen. Omdat ISO 22000 een generieke standaard is, kan de gehele keten deze standaard voor voedselveiligheidsmanagementsystemen gebruiken.”

7. Zullen er meer PAS-modules onder ISO 22000 komen?
“Het ligt in de lijn der verwachting dat PAS 220 in de toekomst de status krijgt van een ISO ‘Technical Specification’. Op termijn kunnen ook andere sectoren met een dergelijke standaard met specifieke eisen komen. Daarmee komt een vergaande harmonisatie van voedselveiligheidsstandaarden, audits en certificatie in de gehele keten dichterbij.”

8. Moet een fabrikant die al een BRC-, IFS- of HACCP-certificaat heeft veel extra doen om ook het FSSC 22000 certificaat te behalen?
“Het is te hopen dat deze ontwikkelingen in ieder geval leiden tot de situatie waarbij een fabrikant slechts een GFSI-certificaat nodig heeft. In die gevallen dat dit niet zo is, kunnen de audits voor verschillende certificaten in ieder geval worden gecombineerd. Dit kan de overlap in audits reduceren en leidt meestal ook tot een reductie van de auditduur.”

9. Hoe is er gereageerd op FSSC 22000?
“Een groot aantal levensmiddelenbedrijven heeft al besloten om FSSC 22000 te gaan gebruiken voor de eigen productiebedrijven en voor het beheersen van hun toeleveranciers. Nu FSSC 22000 is goedgekeurd door het GFSI zal het gebruik nog sterker zal gaan groeien. De Europese Commissie heeft ook belangstelling getoond voor FSSC 22000. Het certificatieschema kan namelijk een belangrijke rol spelen in het toezicht van overheden en een verdere harmonisatie van eisen en audits bewerkstelligen. Overheden in landen als Nederland, België, VS zijn bezig met programma’s waarin certificatie tegen private standaarden worden gebruikt in het publieke toezichtmodel. Een voorbeeld is het nieuwe beleid van de VWA waarin de audits tegen Dutch HACCP worden gebruikt.

10. Blijft het Nederlandse HACCP-certificatieschema bestaan?
“Vooralsnog zal dit GFSI goedgekeurde schema blijven bestaan. Het wordt beheerd door dezelfde stichting die FSSC 22000 beheert. Maar het Nederlandse HACCP-schema heeft zeer veel overeenkomsten met FSSC 22000. Gecertificeerde bedrijven kunnen dus overstappen naar FSSC 22000. Het bestuur van de stichting heeft echter duidelijk gesteld dat zolang er voldoende belangstelling is voor het Nederlandse HACCP-schema dit gewoon blijft bestaan.”

Reageer op dit artikel