artikel

Nieuwe levensmiddelencatalogus officieel

Algemeen

Bij het gebruik van een voor de levensmiddelenproducent nieuwe stof speelt vaak de vraag of deze overwegend voor menselijke voeding wordt gebruikt. Het antwoord hierop is sinds kort te vinden in de Novel Food Catalogue. Het medio 2008 gepubliceerde naslagwerk geeft informatie over het historische gebruik van ongeveer 260 stoffen. Nieuwe informatie kan tot aanpassingen leiden, wat de catalogus tot een ‘levende database’ maakt.

Wetgeving
[Voedselveiligheid]

Heereluurt Heeres
Mr. ing. H.L. Heeres, Bureau Levensmiddelen Recht, TNO Kwaliteit van leven, 030-6944607, heereluurt.heeres@tno.nl

Nieuwe levensmiddelencatalogus officieel

Bij het gebruik van een voor de levensmiddelenproducent nieuwe stof speelt vaak de vraag of deze overwegend voor menselijke voeding wordt gebruikt. Het antwoord hierop is sinds kort te vinden in de Novel Food Catalogue. Het medio 2008 gepubliceerde naslagwerk geeft informatie over het historische gebruik van ongeveer 260 stoffen. Nieuwe informatie kan tot aanpassingen leiden, wat de catalogus tot een ‘levende database’ maakt.

De regelgeving rond het in de handel brengen van nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 258/97 en in het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen. Nieuw zijn stoffen die tot 15 mei 1997 niet in de Gemeenschap in belangrijke mate voor menselijke voeding zijn gebruikt. Als een producent of verhandelaar een dergelijk levensmiddel op de Europese markt wil brengen dan zal hij een toelatingsprocedure moeten doorlopen. In veel gevallen leidt dat tot een beschikking van de Europese Commissie waarna de stof als ingrediënt of levensmiddel in de handel mag worden gebracht. Ook wordt ze geplaatst op een lijst van autorisaties. Als de stof wezenlijk gelijkwaardig is aan een bestaand voedingsmiddel of voedselingrediënt kan een verkorte procedure worden doorlopen. In dat geval wordt de stof op de lijst van notificaties geplaatst.

Dagelijkse praktijk
De waarde van de catalogus voor de dagelijkse praktijk is dat voor de opgenomen 260 producten snel de status kan worden gevonden. En kan worden bepaald welke acties noodzakelijk zijn om het product te kunnen gebruiken.
Opgemerkt moet worden dat ook al is een stof niet nieuw, sommige lidstaten toch wettelijke beperkingen kennen voor het gebruik. En ook dat als een stof gebruikt wordt in voedingssupplementen een gebruik ervan in andere levensmiddelen pas mogelijk is na het doorlopen van een toelatingsprocedure met een positief resultaat.
De database van stoffen is toegankelijk via de website http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm. Na het accepteren van een disclaimer dat de lijst alleen ter informatie en oriëntatie is, worden de gegevens per stof getoond.
De status is per product met een symbool aangegeven en is alleen beschikbaar in de Engelse taal.

Voorbeelden en symbolen
De catalogus gebruikt vier symbolen om de status van een product aan te duiden:
: Dit product was op de markt als levensmiddel of levensmiddeleningrediënt en geconsumeerd in significante mate voor 15 mei 1997. Een voorbeeld hiervan is de Pinus sibirica, Siberische den. Het gebruik van pitten van de boom als levensmiddel of levensmiddeleningrediënt is bewezen.
: Dit product was alleen maar gebruikt als of in voedingssupplementen voor 15 mei 1997. Elk ander gebruik van dit product in levensmiddelen moet worden geautoriseerd volgens de Nieuwe Levensmiddelen Verordening. Dit symbool werd onder meer toegewezen aan de plant Adhatoda vasica Nees. Alleen het gebruik van de bladeren, bloemen en wortels is bekend in voedingssupplementen. Dat betekent dat voor gebruik in levensmiddelen een autorisatie nodig is.
: Overeenkomstig de informatie beschikbaar bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, was het product niet gebruikt als levensmiddel of levensmiddeleningrediënt voor 15 mei 1997. Voor het brengen op de markt ervan als levensmiddel of levensmiddeleningrediënt is daarom een veiligheidsbeoordeling vereist conform de Nieuwe Levensmiddelen Verordening. Deze status is onder andere toegekend aan delen van de plant Salvia hispanica, chiazaad, en van Stachyose, een oplosbaar galactoside. Het gebruik hiervan is verboden omdat het product niet werd gebruikt als levensmiddel of levensmiddeleningrediënt voor 15 mei 1997.
: Er was een verzoek of dit product een autorisatie vereist onder de Nieuwe Levensmiddelen Verordening. Er is meer informatie nodig.
Deze status is bijvoorbeeld bestemd voor de plant Stemmacantha carthamoides. Zij behoort tot Asteraceae familie. Er was onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of een autorisatie is vereist.

Reageer op dit artikel