artikel

Perspectief voor kamelenmelk

Algemeen

Van oudsher bekend om haar gezondheidsbevorderende eigenschappen, is kamelenmelk pas begin 2007 in Nederland beschikbaar gekomen. Fontys Hogeschool Wageningen onderzoekt, in samenwerking met NIZO Food Research en de WUR, welke eigenschappen dat zijn en hoe zij de basis kunnen vormen van nieuwe, gezonde, en commercieel aantrekkelijke producten.

Aan kamelenmelk worden diverse gezonde kenmerken toegeschreven. Deze hangen samen met hoge concentraties ontstekingsremmende eiwitten lactoferrine, immoglobulines, lysosime en lactoperoxydase. Verder bevat kamelenmelk een insuline-achtig eiwit dat de melk geschikt kan maken voor mensen met suikerziekte.

Kamelenmelk bevat geen beta-lactoglobuline, een belangrijke veroorzaker van koemelkallergie, die ook niet in borstvoeding zit. Deze eigenschappen leidden ertoe dat de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, adviseert de productie van kamelenmelk op te voeren.

Samenstelling
Op verzoek van de kamelenmelkerij in Cromvoirt heeft NIZO food research, gesubsidieerd door Food & Nutrition Delta, de samenstelling van kamelenmelk onderzocht en deze vergeleken met rauwe koemelk. Kamelenmelk bevatte ongeveer evenveel vet als koemelk (4,4% m/m), wat minder lactose (4,2 vs 4,9% m/m) en wat minder eiwit (3,4 vs 3,6% m/m).

Onderzoek met behulp van elektroforetische (SDS-PAGE) technieken liet in het lactoferrinegebied van kamelenmelk meer eiwit zien dan in het lactoferrinegebied van koemelk.
Verder bleek melkpoeder van kamelenmelk beter oplosbaar dan melkpoeder van koemelk. (oplosbaarheidsindex 74,4 resp. 62,9) en bevatte meer eiwit (45 resp. 40%). De vertering van kamelenmelk onder gesimuleerde maag- en dunne-darmcondities verschilde niet van die van koemelk.

Dure boter
Studenten van de Fontys Hogeschool Wageningen hebben onderzocht welke nieuwe producten op basis van kamelenmelk ontwikkeld zouden kunnen worden. Daarbij moest het product geschikt zijn voor gezonde consumenten, voor consumenten met koemelkallergie en voor consumenten met suikerziekte.

Tevens was het doel dat het product moest bijdragen aan een gezond eetpatroon.
Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op boter, als basis voor koekjesdeeg. Maar dat bleek geen sinecure. Langdurig karnen leverde heel weinig (6,5 gram) boter uit veel (0,5 liter) kamelenmelk. Door de hoge kostprijs van kamelenmelk (€6 per liter) leek het commercieel niet aantrekkelijk om producten te ontwikkelen met kamelenmelkboter.

Fruitdrank
Om na dit dure karnproces de kosten te beperken werd van de nood een deugd gemaakt en werd van de restmelk een zuiveldrank ontwikkeld. Dat leverde geen problemen op. Aan de drank werden zacht fruit en glutenvrij graan (teff) toegevoegd. Gekookt en gepureerd, samen met de melk, ontstond een bindende massa. Het graan bleek gemakkelijk oplosbaar. Wel werd de structuur van de drank er iets ruller door, maar testen wezen uit dat dit niet hinderlijk was. De drank kan genuttigd worden als fruit-(ontbijt)drank.

Momenteel onderzoeken WUR en het Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede samen of de drank geschikt is voor consumenten met koemelkallergie, suikerziekte en darmziekten. Tevens wordt een marketingonderzoek opgezet om na te gaan of gezonde consumenten belangstelling hebben voor de kamelenmelk-fruitdrank.

Vooruitzichten
Omdat kamelenmelk gezonder lijkt dan andere melkproducten is er een toenemende consumentenvraag naar producten gebaseerd op deze melk. Gerenommeerde Nederlandse onderzoeksinstellingen zijn bezig de gezondheidsclaims van kamelenmelk hard te maken.

In afwachting van de resultaten hiervan zijn diverse fabrikanten er al mee aan de slag gegaan.
Zo zijn een grote broodfabrikant, banketbakkerij, kaasmakerij en zuivelboerderij bezig producten te ontwikkelen op basis van kamelenmelk, zoals, brood, bonbons, kaas, yoghurt en mousse.

Reageer op dit artikel