artikel

Bespiegelingen: Pompeii

Algemeen

Ooit was het goed en onbekommerd toeven in Pompeii, gelegen onder de rook van de vulkaan Vesuvius. Het plaatsje lag 500 meter van de zee. De productie van wijn, olijfolie, vissaus en puimsteen waren belangrijke bronnen van inkomsten. De vruchtbare grond rond de vulkaan maakte het gebied uitermate geschikt voor landbouw.

Pompeii

Ooit was het goed en onbekommerd toeven in Pompeii, gelegen onder de rook van de vulkaan Vesuvius. Het plaatsje lag 500 meter van de zee. De productie van wijn, olijfolie, vissaus en puimsteen waren belangrijke bronnen van inkomsten. De vruchtbare grond rond de vulkaan maakte het gebied uitermate geschikt voor landbouw. In 79 na Christus kwam er een einde aan de relatieve rust toen de Vesuvius zijn tanden liet zien en het stadje bedolf onder een dikke laag as. Ondanks de risico’s wonen mensen nog steeds nabij vulkanen of op plekken waar eerder aardbevingen plaatsvonden.
Ook de handel en wandel in de financiële wereld is niet zonder instortingsgevaar, zoals de handel in goedkope leningen. In september 2008 kwam het tot een wereldwijde financiële eruptie met als epicentrum de Verenigde Staten, die de hele wereld raakte, Nederland incluis. Sectoren als transport en auto-industrie voelden deze het hardst. De voedingsmiddelenindustrie vertoonde wel scheurtjes maar barstte niet. Dit zal ook niet snel gebeuren, want het cliché: ‘mensen blijven eten, ook in een crisis’, lijkt hier voorlopig nog op te gaan. De slechte tijden zijn een mooie gelegenheid om het roer helemaal om te gooien en kansen te zien in plaats van blokkades. Op de puinhopen van de financiële crisis kan een nieuwe economische orde worden gebouwd. Dit betekent verder inzetten op duurzaamheid door gebruik te maken van schone energie en zuiniger om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Dat klinkt logisch, maar gebeurt nog steeds onvoldoende door tegenstrijdige belangen van bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie en de milieulobby.
De crisis biedt dus mogelijkheden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want na de kredietcrisis volgt volgens vele experts een energiecrisis. Ook de relatief grote groep kapitaalkrachtige 55-plussers in Nederland biedt kansen voor de voedingsmiddelenindustrie. Een aantal bedrijven in Noord-Nederland besloot zich te richten op deze lucratieve doelgroep. Een van de problemen is wel de definiëring van dit zeer uiteenlopende deel van de bevolking: velen zijn nog uiterst kwiek en actief, anderen zijn meer of minder aan het kwakkelen. Vooral de eerste groep lijkt voorlopig bijzonder interessant voor productontwikkeling.
Na een vulkaanuitbarsting blijft er een laag vruchtbare grond achter. Aantrekkelijk voor mensen om er weer te gaan wonen dus. Het is daarbij wel belangrijk de risico’s van een opnieuw vuurspuwende berg goed in te schatten, zodat iedereen op tijd weg is. De financiële instellingen konden te lang door gaan met het nemen van onverantwoorde risico’s met alle gevolgen van dien. Laten we nu eens leren van Pompeii of van de geschiedenis in het algemeen.

Maurice de Jong

Reageer op dit artikel