artikel

Verbeteren om te overleven

Algemeen

Wat brengt de toekomst de voedingsmiddelenindustrie? Het congres FoodtechnologyVision georganiseerd door Imtech probeerde op deze veelomvattende vraag een antwoord te formuleren. Binnen de thema’s better, smarter and different kwamen onderwerpen zoals ‘het nieuwe werken’ en ‘de fabriek zonder kabels’ aan bod.

De wereld om ons heen verandert in snel tempo, of het nu regelgeving, financieel klimaat, de vraag van afnemers of de werkomgeving betreft. De voedingsmiddelenindustrie moet daarom continu verbeteren om bij te blijven. Met deze woorden trapte de dagvoorzitter de sessie ‘better’ af.

Better
“We hebben het vaak over spaarlampen, maar het kost de voedingsmiddelenindustrie 14 kJ om 1 kJ aan energie beschikbaar te maken voor de consument”, aldus Toine Timmermans. De business unit manager Fresh, Food and Chains aan Wageningen Universiteit schetste de uitdagingen waar de voedingsmiddelenindustrie voor staat: behalve efficiënter gebruik van energie, zijn dat de toenemende wereldbevolking en de vraag naar gezonde, duurzaam geproduceerde levensmiddelen. Voor dat laatste werkt Wageningen Universiteit aan oplossingen die onder andere liggen op het gebied van milde processing: hogedrukpasteurisatie en -sterilisatie, radiofrequente verhitting (RF) en koudeplasma.

Timmermans ging ook in op de agro-greenparks waar de WUR aan meewerkt. Op een agro-greenpark komen verschillende productieketens samen om bijvoorbeeld afvalstromen te hergebruiken. Deze worden vooral gebouwd in India en China en bieden mooie kansen voor Nederlandse bedrijven omdat er daar vraag is naar nieuwe technologieën. Op de lange termijn ziet hij vooral robotisering en sensortechnologie opkomen. Philippe Mattelaer, werkzaam bij IMEC, gaf aan hoever de sensortechnologie al is gevorderd. IMEC en TNO werken samen aan draadloze sensorknopen. Ze hebben al een sensorknoop van 1 kubieke centimeter met een batterij die zichzelf oplaadt door zonnecellen aan de zijkant van de sensor. Behalve licht zijn er ook andere bronnen waarmee de batterijen zich kunnen opladen.

In de food kan temperatuur worden gebruikt, in de automobielindustrie trillingen. TNO richt zich vooral op de ontwikkeling van sensortechnologie in flexibele folies. Mattelaer noemde vooral de ontwikkelingen in de medische wereld zoals niet-invasieve metingen bij bijvoorbeeld slaaponderzoek. RFID en intelligente verpakkingen zijn de oplossingen die hij noemde voor de food. Ze waren al in gesprek met verpakkingsleveranciers, maar daar was nog niets uitgekomen.

Smarter
Kennis en informatie delen voor een verbeterde logistiek en traceerbaarheid waren het onderwerp voor de sessie Smarter. Jacques de Kegel van IBM benadrukte het belang van een goed traceerbaarheidssysteem. Hij haalde hierbij het recente melamineschandaal in China aan. Uit eigen onderzoek van IBM onder Engelse en Britse consumenten bleek dat bijna 50% van de ondervraagden nu bezorgder was over de veiligheid van hun voedsel dan twee jaar geleden.

Volgens De Kegel zorgt traceerbaarheid ervoor dat consumentenvertrouwen toeneemt. IBM heeft een softwarepakket, Food Safety Manager, waarmee er een lijn in verzamelde data kan worden gebracht. IBM’s business partner TraceTracker heeft GTNet ontwikkeld. Met dit webplatform kunnen verschillende bedrijven in een keten op een veilige manier informatie delen. “Het nieuwe werken is werken op plekken waar het kan op momenten dat het jou uitkomt”, vertelde Ronald Scherpenisse van Microsoft. Hij noemde twee technieken die ‘het nieuwe werken’ ondersteunen. Bij cloud computing heeft een gebruiker van afstand toegang tot data, bijvoorbeeld meetresultaten uit de fabriek, op de computer aan het bureau. Bij MESH technologie ‘volgen’ de data op de apparatuur waar een gebruiker op dat moment toegang toe heeft. Dat kan de computer zijn, maar ook zijn gsm.

Different
In de plenaire middag stond anders denken centraal. Technotrendwatcher Rob Creemers vertoonde in razend tempo sheets gevuld met filmpjes en foto’s met de ontwikkelingen in de technologie. Zijn conclusie: “Uiteindelijk wordt alles draadloos en draagbaar.” En, in navolging van Darwin en naadloos aansluitend bij het thema van de dag: “De wereld verandert, wie zich niet aanpast overleeft het niet.” Creemers is onder meer bekend als auteur van het boek Leven zonder olie, dat hij samen met een andere trendwatcher, Adjiedj Bakas, schreef.

Ook de hekkensluiter van de dag, Theo Maessen, haakte in op het thema en concentreerde zijn verhaal op energiebesparing. Maessen is directeur van energieadviesbureau Cythemadim en hield de congresgangers voor dat de energieprijzen de komende jaren weer zullen stijgen, ondanks de lage olieprijzen van de afgelopen maanden. “De vraag van vooral landen als China en India neemt toe. Het aantal goedkope productiebronnen neemt af. Bovendien vergt de energie-infrastructuur van West-Europa flinke investeringen.”

De energieadviseur gaf voedingsmiddelenbedrijven als tip mee om vooral het sluimerverbruik in de gaten te houden. Bij een foodbedrijf waar hij advies gaf, lag het sluimerverbruik op ongeveer 20% van het totale verbruik, vertelde hij. Vooral apparaten die standby staan, kosten onnodig energie.
Een ander onderwerp dat door heel de dag heenliep, was de kredietcrisis. De voedingsmiddelenindustrie merkt vooral dat het moeilijk is om geld van de banken te krijgen voor investeringen. Ook organisator Imtech Food and Feed merkte dat er minder afgevaardigden van de voedingsmiddelenindustrie op het congres afkwamen dan ze verwacht hadden. Degenen die wel kwamen, kregen echter genoeg stof tot nadenken mee naar huis.

Reageer op dit artikel