artikel

Productvreemd gevaar langs de meetlat (VMT 5, 2000)

Algemeen

In het themanummer Vreemde voorwerpen (VMT 5, 2009) wordt verwezen naar dit artikel dat voor de volledigheid is opgenomen in het digitale archief. In dit artikel staat onder meer het Amerikaanse onderzoek beschreven naar effecten van productvreemde voorwerpen op de volksgezondheid. Dit onderzoek is mede bepalend geweest voor het beleid van de VWA ten aanzien van het vaststellen van welke deeltjesgrootte gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Reageer op dit artikel