artikel

Open innovatie brengt Sara Lee winst

Algemeen

Aroma preserving packaging. Het is een van de ‘needs’ die Sara Lee heeft en als zodanig kenbaar maakt op de Open Innovation Portal van het bedrijf. Iedereen die ideeën of een oplossing heeft, wordt uitgenodigd te reageren. Sara Lee wil kennis buiten de eigen poorten benutten voor innovatie. Snelheid, creëren van interne focus en verrassende innovaties zijn de winst van het open innovatieproces.

Strategie

Carina Grijspaardt-Vink

Open innovatie brengt Sara Lee winst

Aroma preserving packaging. Het is een van de ‘needs’ die Sara Lee heeft en als zodanig kenbaar maakt op de Open Innovation Portal van het bedrijf. Iedereen die ideeën of een oplossing heeft, wordt uitgenodigd te reageren. Sara Lee wil kennis buiten de eigen poorten benutten voor innovatie. Snelheid, creëren van interne focus en verrassende innovaties zijn de winst van het open innovatieproces.

“De basisgedachte is heel logisch. Buiten een bedrijf is altijd meer kennis aanwezig dan erbinnen. Door media- en communicatieontwikkelingen is die kennis in de laatste twintig jaar steeds gemakkelijker beschikbaar. Maak daar dan gebruik van en ga niet alleen intern met innovatie aan de slag.”
Aan het woord is Johan Sanders, Innovation Director bij Sara Lee. Sinds een jaar is het bedrijf volop aan de slag met open innovatie. Gestart werd met de segmenten koffie en thee, maar inmiddels omvat het alle divisies van Sara Lee. De website www.openinnovationsaralee.com is in de lucht en wordt nu onder de aandacht gebracht van verschillende partijen.

Focus
Aan het activeren van de site gingen twee stappen vooraf. Sara Lee startte met technology roadmapping, het formuleren van de technologiebehoeften voor de lange termijn, zo’n vijf jaar. Vanuit die basis konden de ‘needs’ worden gedefinieerd. Waar is Sara Lee naar op zoek? Wat is strategisch belangrijk? Sanders illustreert: “Een strategisch punt kan bijvoorbeeld zijn koffie met het beste aroma dat er bestaat. Maar de uitkomst had ook kunnen zijn een optimale kleur of langere houdbaarheid.” Volgens de innovatiedirecteur dwingt het beantwoorden van dergelijke vragen mensen tot heel goed nadenken over wat een organisatie wil. “Het versterkt de focus. Dat is een van de voordelen, zo niet het belangrijkste voordeel van open innovatie.”

Innovatiewebsite
Is de strategische focus bepaald, dan volgen daaruit de ‘needs’, zoals de aroma preserving packaging. Daarna moeten de needs onder de aandacht gebracht van in principe iedereen. Sara Lee doet dat via de open innovatiewebsite. “Daarmee zijn de behoeften van ons bedrijf op één plek samengebracht, zichtbaar voor de buitenwereld, maar ook voor de organisatie zelf”, vertelt Sanders. De site kent een gradatie in de informatie die voor verschillende partijen zichtbaar is. De openbare needs zijn toegankelijk voor iedereen. De partner pages zijn bestemd voor de suppliers van Sara Lee. Ten derde is er wat Sanders omschrijft als ‘de klassieke ideeënbox’. Daar kunnen consumenten terecht met vragen en suggesties.
Nu de website er is, is de uitdaging deze op de beste manier te activeren. “Commerciële partijen moeten gestimuleerd worden om voor jou te gaan zoeken. Met suppliers kan via deze infrastructuur de dialoog worden aangegaan en we kunnen consumenten vragen stellen over onze brands.”

Resultaten
Uiteindelijk zullen de resultaten van open innovatie zichtbaar worden op de korte termijn doordat bepaalde behoeften van Sara Lee direct worden ingevuld met oplossingen van buiten, bijvoorbeeld een persoon of bedrijf die inderdaad die verpakking heeft waardoor het koffie-aroma beter behouden blijft. Meer structureel zal open innovatie zich vertalen in een waardevermeerdering van de portfolio en een kortere time to market. Want snelheid is ook een belangrijk voordeel van open innovatie. Sanders: “Je hoeft bepaalde zaken niet meer zelf te ontwikkelen. Ten opzichte van het traditionele proces van bedenken en research bedrijven, biedt dat veel tijdwinst. We werken nu samen met partners in de buitenwereld. Een extra voordeel daarbij is dat het niet per definitie de koffiewereld hoeft te zijn. Zo komen we aan kennis die onze koffieresearchers nooit gevonden zouden hebben.”

Cultuurverandering
De overgang naar open innovatie heeft aanpassingen gevraagd, van de organisatie, maar vooral van de mensen. “Het is een veranderingstraject en we moeten leren hoe het moet.” Front end innovation manager Dominique van Loon werkt intensief samen met Sanders om open innovatie binnen de organisatie te implementeren.
Het aspect geheimhouding blijkt een grote bottle neck te zijn. Van Loon: “Alle kennis veilig stellen. Die gedachtegang zit in de R&D-cultuur verweven. Met zaken die strategisch belangrijk zijn, treed je niet naar buiten. Confidentially statements zijn er met de paplepel ingegoten. En nu? We vertellen alles op een website!”
Aanvankelijk verschenen dan ook die vragen op de site waar R&D zelf niet aan toe kwam. De minder belangrijke onderwerpen. “Maar”, vertelt Van Loon, “de praktijk leert nu dat onze strategische needs eigenlijk niet zo geheim zijn. Is het wereldschokkend dat we een verpakking willen die het koffiearoma beter vasthoudt?”
Het commitment vanuit de mensen is er inmiddels wel, constateert de innovatiemanager. Punt van aandacht is nog dat open innovatie te veel wordt gezien als een extra project. Iets erbij. “Het moet een methode binnen de projecten worden. Onze taak vanuit innovatie is om het constant ‘aan te jagen’.”

De eerste keer
Het proces overziend merkt Sanders op dat het bijzondere van open innovatie is dat het als novum wordt gepresenteerd. “Maar het MKB innoveert al vaak op deze manier. Zij hebben een beperktere, maar wel duidelijke visie en weinig of geen mogelijkheden om zelf de technologie te ontwikkelen. Zij zoeken, vinden en bepalen wat ze ervoor willen betalen. Vreemd genoeg zijn het juist de grote bedrijven die deze werkwijze verleerd zijn.”
Wat open innovatie Sara Lee uiteindelijk aan innovaties brengt? De tijd moet het leren. “We zijn natuurlijk altijd op zoek naar dat grote succes. Uiteindelijk hoeft er maar één persoon te komen, die het antwoord heeft op een ‘need’. Of we dan ook technologie gaan kopen waar we veel voor moeten betalen? Ik weet het niet. Het zou voor ons de eerste keer zijn.”

Reageer op dit artikel