artikel

‘Food Bewust’ thema VMT Food Event 2009

Algemeen

Wat betekenen gezondheid en duurzaamheid voor de foodbranche? Hoe anticiperen op de economische ontwikkelingen? Welke strategie volgen om succesvol te innoveren en kosteneffectief te produceren? Het VMT Food Event levert input voor de antwoorden op deze vragen. Het evenement voor managers en technologen in de voedingsmiddelenbranche vindt dit jaar op 3 maart plaats.

Centraal thema van het VMT Food Event is in 2009 ‘Food Bewust’. Daarmee wordt verwezen naar de actuele trends in de voedingsmiddelensector. Onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid, voedselveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen komen aan de orde. ‘Food Bewust’ verwoordt ook de link naar de topics die van belang zijn voor ondernemen in economisch moeilijke tijden, zoals kostenefficiëntie, continu verbeteren en innovatie.

Want ook deze onderwerpen staan nadrukkelijk op de agenda tijdens het Food Event. Deelnemen aan het event is daarmee een effectieve methode is om in korte tijd van ontwikkelingen op de hoogte te raken en veel mensen te ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen. VMT organiseert het Food Event in nauwe samenwerking met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, FNLI.

Speerpunten foodsector
Het Food Event start op 3 maart met een plenaire sessie die de meer strategische en beleidsmatige focus biedt. Zowel het ministerie van VWS als van LNV brengt speerpunten uit de meest recente beleidsnota’s onder de aandacht. Beide ministeries willen het voedingsmiddelenbedrijfsleven nadrukkelijk betrekken bij de uitwerking van die nota’s en presenteren op het Food Event voor de eerste maal het beleid dat zij inzetten op onderwerpen als overgewicht, maatschappelijke betrokkenheid, verduurzaming en gezondheid. Daarmee wordt de koers voor de komende jaren gezet.

Trendwatcher Adjiedj Bakas laat zijn licht schijnen op de toekomst van ons eten. Dit leidt tot verrassende en actuele conclusies. Strategische input is er in de openingssessie ook vanuit de keten. Antoon Vermeer, bestuurder bij de Rabobank, VION en ZLTO, belicht de positie van de agrarische stakeholders in de voedselproductieketen. Internationale inbreng is er vanuit McCain; director Bertrand Dellanoy licht het Corporate Social Responsibility Programme toe.

Vertaald naar praktijk
De vertaalslag van de gesignaleerde trends naar de praktijk wordt in de middagsessies gemaakt. Dit programma omvat, verdeeld over vier parallelle tracks, in totaal acht sessies. Het biedt informatie voor technologen, Q&A-managers, marketeers, productontwikkelaars, plantmanagers en andere functionarissen.

Alle sessie bevatten bijdragen van bedrijven, vaak gekoppeld aan de verrassend brede kijk van mensen buiten de branche. Deze combinatie is de basis voor nieuwe inzichten. Zo geeft directeur van Solidaridad Nico Roozen de aftrap in de duurzaamheidssessie door te spreken over duurzaamheid als wereldwijde uitdaging en komen vervolgens onderwerpen als CO2-labelling, duurzame palmolie en biologische productie aan de orde.

Food Forum
Nieuw element in de sessies Open innovatie en Allergenen en drempelwaarden (Track Voedselveiligheid & Wetgeving) is het Food Forum. Aan een deskundig panel kunnen vragen worden voorgelegd of gediscussieerd. De mogelijkheid bestaat om vooraf stellingen in te dienen via congressen@noordervlietmedia.nl.

Gezond vermarkten
In de Track Productontwikkeling & Marketing staat gezondheid centraal. Cases over en visies op de ontwikkeling van gezonde producten worden toegelicht. In de tweede sessie gaat het vooral om het vermarkten van die gezonde meerwaarde: wat gaan de voedingsprofielen en voedingswaardeclaims inhouden en welke (on)mogelijkheden bieden ze? Maar ook de laatste cijfers over het Ik Kies Bewust-logo worden gepresenteerd en als resultaten – het ideale etiket.

Risico’s en controle
Omdat veilige producten hoge prioriteit blijven houden, wijdt het Food Event een complete track aan voedselveiligheid en wetgeving. De laatste stand van zaken rond standaarden en certificatie wordt toegelicht vanuit een internationaal perspectief en de vraag wordt beantwoord hoe deze ontwikkelingen zijn in te passen in terugtredend overheidstoezicht. De risico’s van allergenen komen in een aparte sessie aan de orde.

Vernieuwen en verbeteren
Onder de noemer Technologie & Optimalisatie vertellen onder meer Aviko, Lutèce, Heineken, Friesland Foods en Sara Lee/DE hun ervaringen. Twee onderwerpen staan centraal: nieuwbouw en verbouw en continu verbeteren.

Netwerken op informatiemarkt
Het Food Event biedt naast de inhoudelijke informatie tal van mogelijkheden om contacten op te doen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de pauzes, lunch en na afloop van het congres is er alle gelegenheid tot netwerken. Bijvoorbeeld op de informatiemarkt, waar bedrijven hun producten en diensten presenteren. Persoonlijke contacten blijken altijd weer een uitstekend middel om vragen beantwoord te krijgen en informatie te verzamelen.

Bijzonder diner
De congresbezoeker mag zeker niet het afsluitende onderdeel van VMT Food Event missen: het Food Bewust Diner. In navolging van het spraakmakende Cradle-to-Cradle diner, geïnspireerd op het gedachtegoed van Michael Braungart, en dat in 2008 de landelijke pers haalde, is er dit jaar een bijzonder zevengangen-amusediner. Het diner is samengesteld door chef-kok Andy Verdonk van Anna Haen. Anna Haen staat symbool voor streek- en seizoensproducten. De producenten van die streekproducten vertellen tijdens het diner hun verhaal.

Voor de reguliere foodbranche is het daarmee de gelegenheid bij uitstek om in contact te komen met deze ‘andere wereld’. Onmiskenbaar is immers het spanningsveld tussen industriële productie enerzijds en de hang naar ambachtelijke en streekproducten van de burger anderzijds. Kortom, alle gelegenheid om aan te schuiven aan de lange gedekte boerentafels en inspiratie op te doen door zelf te genieten van smaak en natuur.

Reageer op dit artikel