artikel

Bespiegelingen: Wake up the crowd

Algemeen

Lego doet het. Philips doet het. Unilever doet het. Mars doet het. Sara Lee doet het. Het lijstje kan bijna eindeloos worden voortgezet en je vraagt je af wie er inmiddels geen gebruik van maakt. Open innovatie: het betrekken van derden – mensen of partijen van buiten de eigen organisatie – bij het innovatieproces.

Wake up the crowd
Lego doet het. Philips doet het. Unilever doet het. Mars doet het. Sara Lee doet het. Het lijstje kan bijna eindeloos worden voortgezet en je vraagt je af wie er inmiddels geen gebruik van maakt. Open innovatie: het betrekken van derden – mensen of partijen van buiten de eigen organisatie – bij het innovatieproces.
Aanvankelijk betrof het open innovatie-proces, ook wel co-creatie genoemd, vooral samenwerking met leveranciers en externe specialisten. Inmiddels is het daar niet meer toe beperkt. Nieuwste trend is dat ook klanten/consumenten nadrukkelijk worden uitgenodigd ideeën en vindingen aan te dragen. De mogelijkheden voor crowdsourcing lijken met internet als medium onbeperkt.
Zo nodigt Lego klanten uit om thema’s aan te dragen voor de speelgoedblokjes. Sara Lee vraagt om ideeën, bijvoorbeeld voor Douwe Egberts. Die ideeën worden op de open innovatie-site geplaatst en andere consumenten kunnen daarop stemmen of reageren. Zo zijn er al 123 stemmen (begin februari) voor ‘Tea in a pump’ en 76 voor de ‘Senseo breakfast pad’ (een pad met alle vitamines en mineralen voor de hele dag). Nestlé vraagt consumenten om Kit Kat-commericals te maken op www.haveabreak.nl. Dit kan in de virtuele edit room en in de filmzaal zijn de inzendingen te bekijken. Dit laatste voorbeeld is weliswaar niet op innovatie gericht, maar een mooi voorbeeld van crowdsourcing.
In alle gevallen wacht de maker, bedenker of uitvinder een geldelijke beloning. Dat is immers een belangrijke drijfveer voor de ‘crowd’ om met de vragen aan de slag te gaan. Het brengt ongetwijfeld het beste in vele Willy Wortels boven. Bij Lego krijgt de bedenker een bedrag op zijn bankrekening gestort als het thema daadwerkelijk in de winkel komt. Voor de beste Kit Kat-commercial is er €10.000, een schijntje vergeleken met de kosten die een professioneel reclamebureau in rekening zou brengen. Andere bedrijven bezien per idee hoeveel zij ervoor willen betalen.
Voor de bedrijven is open innovatie een mogelijkheid om het innovatieproces te versnellen. Bovenal gaat het echter om het ultieme idee, of het nu een product of proces betreft. En omdat er buiten de organisatie altijd meer kennis beschikbaar dan erbinnen omarmen steeds meer bedrijven open innovatie of crowdsourcing.
Maar zo eenvoudig als het misschien lijkt, is het niet. De organisatie van open innovatie vraagt de nodige aandacht en creativiteit. Hoe vinden klanten, maar ook de andere externe partijen de weg naar uw organisatie en zorgt u dat zij voor u aan de slag gaan? Sara Lee, die nu een jaar bezig is met met open innovatie, zit nu midden in dit proces van het activeren van de innovatie-portal (zie pag. ..). En als er waardevolle ideeën worden aangereikt, hoe gaat de samenwerking met derden eruit zien? Vertrouwelijke zaken, financiële afspraken? Ook de impact van open innovatie op de interne organisatie en cultuur moeten niet worden onderschat.
De heersende opinie is evenwel dat innoveren moet en open innovatie bijna vanzelfsprekend is. Meer weten of ervaringen uitwisselen met anderen? Tijdens VMT Food Event is er op 3 maart een middagsessie aan dit onderwerp gewijd. Beluister hoe anderen met open innovatie bezig zijn en discussieer mee of stel uw vragen aan het Food Forum.

Reageer op dit artikel