artikel

Misleidende claim zit in een klein hoekje

Algemeen

Nutricia en Nestlé, beide producent van babyvoeding, hebben tot twee keer toe voor de rechter gestaan vanwege een meningsverschil over het al dan niet misleidende karakter van (gewijzigde) claims op zuigelingenvoeding. De rechterlijke uitspraken hierover leren dat producenten de bewoording van hun claims zeer zorgvuldig moeten kiezen.

Wetgeving

Judith van Haersma Buma

Mr. J.W. van Haersma Buma, advocaat AKD Prinsen Van Wijmen, Eindhoven, branchegroep Life Sciences & Agro Food, 088-2535780, jvanhaersmabuma@akd.nl

Misleidende claim zit in een klein hoekje

Nutricia en Nestlé, beide producent van babyvoeding, hebben tot twee keer toe voor de rechter gestaan vanwege een meningsverschil over het al dan niet misleidende karakter van (gewijzigde) claims op zuigelingenvoeding. De rechterlijke uitspraken hierover leren dat producenten de bewoording van hun claims zeer zorgvuldig moeten kiezen.

Nutrica heeft Nestlé vorig jaar beticht van het gebruik van misleidende claims. Onder meer voor de claim ‘Nestlé’s hypoallergene voeding is aan te bevelen voor baby’s’ zou, aldus Nutricia, niet het vereiste wetenschappelijke bewijs zijn geleverd.
De Rechtbank in Amsterdam heeft zich op 23 april 2008 uitgesproken over de vraag of deze al dan niet misleidend zou zijn. Bij haar overwegingen is de rechtbank uitgegaan van de intelligentie en het voorstellingsvermogen van de gemiddelde consument. Bovendien vond de rechtbank dat een producent, omdat het om aanprijzingen van zuigelingenvoeding ging, de claims extra voorzichtig diende te formuleren.
Op basis hiervan oordeelde de rechter dat de claim misleidend was. De claim wekt namelijk de indruk dat hypoallergene producten van Nestlé beter zouden zijn voor kinderen zonder verhoogd risico op allergieën dan niet-hypoallergene voeding. Daarnaast vond de rechtbank dat Nestlé met deze claim ten onrechte de suggestie wekt dat het advies, dat opgesloten ligt in deze claim, van een onafhankelijke gezaghebbende organisatie afkomstig zou zijn, hetgeen niet het geval is.

Wijziging
Naar aanleiding van het verbod van de rechtbank om de claim in de huidige vorm te gebruiken en een gebod om een rectificatie te plaatsen, heeft Nestlé voldaan aan de rectificatieverplichtingen en haar claim gewijzigd in ‘Nestlé NAN HA 2 is een hypoallergene opvolgmelk voor alle gezonde, flesgevoede kindjes van 6 maanden en ouder’ en ‘Nestlé NAN HA 2 is een hypoallergene opvolgmelk geschikt voor gezonde, flesgevoede kindjes van 6 maanden en ouder’.
Nutricia meende dat ook de aangepaste claim onder het verbod van de Rechtbank Amsterdam vielen en daarom niet mocht worden gebruikt door Nestlé. Een tweede procedure was een feit.

Herbeoordeling
Ten aanzien van de gewijzigde claim heeft de Rechtbank Den Haag op 4 september 2008 bepaald dat uit het vonnis van de Rechtbank Amsterdam kan worden afgeleid dat de oorspronkelijke claim van Nestlé misleidend werd gevonden, omdat de zinsnede ‘aan te bevelen’ werd gebruikt en dat de misleiding niet (ook) zat – zoals Nutricia stelde – op de woorden ‘alle baby’s’.
De rechtbank oordeelde dat door het wijzigen van ‘aan te bevelen’ in ‘is’ en ‘is geschikt’ sprake was van louter een omschrijving van het product en voor wie het product geschikt is. Daarom kwam de Haagse rechtbank tot het oordeel dat de gewijzigde claims niet (meer) misleidend waren.

Conclusie
Na het lezen van beide uitspraken is het duidelijk dat een miniem verschil in formulering van een claim al kan leiden tot het al dan niet misleidend zijn van de claim. Het kiezen van de juiste bewoordingen bij het aanprijzen van een product blijkt ook nu maar weer eens van wezenlijk belang!

Reageer op dit artikel