artikel

Alle actuele thema’s op VMT Food Event

Algemeen

Voor de derde keer vindt in 2009 het VMT Food Event plaats. Eén dag dit keer en wel op 3 maart, met als thema FoodBewust. Het congresprogramma biedt met vier parallelle sessies een volledig overzicht van de actuele issues die spelen in de voedingsmiddelensector: de economische crisis, (kosten)efficiency, gezondheid en duurzaamheid. Een nationaal event met een internationale scoop.

Alle actuele thema’s op VMT Food Event

Voor de derde keer vindt in 2009 het VMT Food Event plaats. Eén dag dit keer en wel op 3 maart, met als thema FoodBewust. Het congresprogramma biedt met vier parallelle sessies een volledig overzicht van de actuele issues die spelen in de voedingsmiddelensector: de economische crisis, (kosten)efficiency, gezondheid en duurzaamheid. Een nationaal event met een internationale scoop.

VMT organiseert met het Food Event een sectorbreed evenement dat draagvlak heeft in de hele branche. “We werken nauw samen met de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, red.), die een groot deel van de voedingsmiddelenindustrie vertegenwoordigt. Daarnaast heeft de VMT-redactie via intensieve contacten met de ministeries ook daar erkenning verkregen van het event. Bijzonder is dat zowel vanuit het ministerie van LNV als VWS het Food Event wordt aangegrepen om de industrie te informeren over belangrijke nota’s die binnenkort verschijnen: de Nota Voedsel en Consument en de Nota Overgewicht, Voedingsnota en Preventievisie.”
Aan het woord is Maureen de Graauw, samen met de redactie van VMT en een breed scala aan adviseurs uit de voedingsmiddelensector organiseert zij het VMT Food Event, het evenement voor managers en technologen in de foodbranche.

Internationale scoop
Het nationale Food Event houdt de scoop niet tot Nederland beperkt. Dat is terug te vinden in grensoverschrijdende congresthema’s. Zo loopt het onderwerp duurzaamheid als een rode draad door het programma en verzorgen internationale bedrijven inleidingen. Ook een thema als open innovatie houdt niet op bij de landsgrenzen. “En trendwatcher Adjiedj Bakas zal de ontwikkelingen in een breed perspectief plaatsen”, aldus De Graauw.
Food Event omvat alle thema’s die de foodsector vandaag de dag bezighouden: gezonde productontwikkeling , in combinatie met claims op het etiket, de laatste stand van zaken rond het toezicht op controle en de risico’s van allergenen. Op technologisch vlak vertellen bedrijven zelf hun ervaringen: met nieuwbouw, verbouw, verbeterprocessen, innovatie en veiligheid.

Bomvol en kwaliteit
Juist nu, in tijden van crisis, is het volgens De Graauw belangrijk dat bedrijven kennis vergaren en informatie uitwisselen. Een congres is dan een heel effectieve methode om in korte tijd op de hoogte te raken van de laatste stand van zaken en veel mensen te ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen.
Enige aanpassing die de organisatie van Food Event in reactie op de economische situatie heeft gedaan, is de duur van het evenement terugbrengen van twee dagen naar één dag. “Dat zal nu voor meer mensen in de agenda in te passen zijn. Het programma hebben we inhoudelijk op het hoge kwaliteitsniveau gehouden van de twee voorgaande jaren, met de vier parallelle tracks. Een bomvol programma dus”, aldus de congresmanager.

Informatiemarkt en diner
Het congres van Food Event wordt aangevuld door een informatiemarkt. Deelnemers kunnen in de pauzes, tijdens de lunch en na afloop van het congres meer informatie verkrijgen en specifieke vragen voorleggen aan de exposanten.
Laatste onderdeel van Food Event is een bijzonder diner. Bezoekers maken onder het genot van een zevengangen-amusediner kennis met de kleurrijke verhalen van producenten van streekproducten. “Globalisering is een duidelijke trend, maar regionalisering en de opkomst voor het streekproduct ook. Dat laatste staat wat verder weg van de reguliere foodbranche. Voor de industrie een ideale gelegenheid om hiermee in contact te komen.”

Reageer op dit artikel