artikel

HAS Den Bosch verlegt grenzen

Algemeen

Omdat kennis niet aan grenzen is gebonden en internationalisering een onmiskenbare trend is, organiseert HAS Den Bosch de International Week. De manifestatie zal tevens het hoogtepunt markeren van het zestigjarig jubileum van de onderwijsinstelling.

Als organisatie de eigen vaardigheden vergroten in een internationaliserende omgeving. Maar ook een mening vormen over maatschappelijke problemen zoals het wereldvoedselvraagstuk en zo studenten visie meegeven om in een wereldmarkt te functioneren. Dat zijn twee belangrijke redenen waarom HAS Den Bosch koos voor de organisatie van de International Week van 24 tot en met 28 november om het zestigjarig bestaan luister bij te zetten. “We pakken flink uit met het programma dat er nu staat. Daar ben ik trots op”, zegt collegevoorzitter Jeroen Naaijkens.

Internationale omgeving
Het begon zo’n twee jaar geleden met de wens om internationale docenten die verspreid over het jaar colleges verzorgen elkaar te laten ontmoeten. Het is uiteindelijk een programma van een week geworden met symposia, workshops (maar liefst 35 stuks), excursies, een conferentie en netwerkbijeenkomsten. Belangrijk thema tijdens de International Week is het wereldvoedselvraagstuk. Gestart wordt vanuit het consumentenperspectief tijdens het symposium World Food Situation op 25 november. De conferentie de volgende dag, met prominente sprekers als landbouwminister Gerda Verburg, Rudi Rabbinge van de WUR en Antoon Vermeer, voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), schetst het bredere, mondiaal-politieke kader.

“Aan dit rijtje is bovendien toegevoegd de voorzitter van de IFAP (International Federation of Agricultural Producers, red.), Ajay Vashee”, vertelt Naaijkens. “Daarmee zetten we de discussie voort die Kofi Annan startte bij de opening van het Academisch jaar in Wageningen. We willen van gedachten wisselen over onze verantwoordelijkheid voor de voedselvoorziening in de wereld. Vervolgens maken we de vertaalslag naar het onderwijs. Studenten moeten zich realiseren dat zij vrijwel overal, ook in Nederland, in een internationale werkomgeving terechtkomen.”

Veel belangstelling
Tijdens de International Week van HAS Den Bosch zijn verder onderwerpen aan de orde als internationaal ondernemerschap, trends in de agrarische handel en de internationale context van agrarisch onderwijs. De belangstelling voor het evenement is groot, zo groot zelfs dat de inschrijving voor een aantal programmaonderdelen reeds is gesloten. De teller staat nu op zo’n 250 deelnemers, waarvan 80 uit het buitenland. Voor de studenten is de week een verplicht onderdeel van de studie. Speciaal voor hen is er ook een markt waarop bedrijven, organisaties en (internationale) partneruniversiteiten van HAS Den Bosch projecten, stages, uitwisselingsprogramma’s en baanmogelijkheden presenteren. Voor oud-studenten zijn er eveneens speciale activiteiten, zoals de network meetings.

Informatie: www.hasdenbosch.nl/internationalweek

Reageer op dit artikel