artikel

Nederlandse octrooiaanvraag in het Engels

Algemeen

De Nederlandse Rijksoctrooiwet is per juni 2008 gewijzigd, maar wat hebben ondernemers daaraan, als hun interesse verder gaat dan de Nederlandse markt? Zij willen immers Europees verleende octrooien. Toch is het ook voor hen interessant om zich op de hoogte te stellen van de wijzigingen, want deze helpen zeker niet alleen de lokale kruidenier.

Wetgeving [technologie]

René van Duijvenbode
Dr. R.C. van Duijvenbode, Nederlandsch Octrooibureau, Den Haag, 070-3312657, vanduijvenbode@octrooibureau.nl

Rijksoctrooiwet gewijzigd:
Nederlandse octrooiaanvraag in het Engels

De Nederlandse Rijksoctrooiwet is per juni 2008 gewijzigd, maar wat hebben ondernemers daaraan, als hun interesse verder gaat dan de Nederlandse markt? Zij willen immers Europees verleende octrooien. Toch is het ook voor hen interessant om zich op de hoogte te stellen van de wijzigingen, want deze helpen zeker niet alleen de lokale kruidenier.

Het is hedendaagse praktijk om voor een vinding een Europese octrooiaanvraag in te dienen. Een Europese examiner kijkt ernaar en stuurt na zes tot negen maanden een overzicht van relevante literatuur, met de mededeling of de vinding als verwoord in de claims nieuw en inventief is. Intussen heeft de uitvinder niet stilgezeten en er alles aan gedaan om de vinding verder te verbeteren, productieklaar te maken en misschien zelfs al proberen te verkopen. Aan de hand van voortschrijdend commercieel inzicht en het rapport van de examiner neemt de ondernemer – binnen twaalf maanden na die eerste octrooiaanvraag – de beslissing of en waar hij allemaal octrooi wil. Hij maakt dan gebruik van het ‘prioriteitsrecht’ en dient waar nodig vervolgaanvragen in.
In bovengeschetste procedure is doorgaans geen plaats voor een eerste octrooiaanvraag in het Nederlands. Immers, als de aanvrager aan het einde van het prioriteitsjaar besluit om internationaal te gaan, moet de hele octrooiaanvraag in het Engels worden vertaald. Dit komt, zeker als het haastwerk is, de kwaliteit vaak niet ten goede en kan een aardige kostenpost zijn.

Engelse tekst
Precies op dit punt is de Rijksoctrooiwet nu veranderd. Sinds juni 2008 is het mogelijk met een Engelse tekst Nederlands octrooi aan te vragen en te krijgen. Slechts de conclusies moeten in het Nederlands worden vertaald, en dat mag zelfs nog na de indieningsdatum.
Maar er is veel meer veranderd. Zo is het kortlopende zesjarige niet-onderzochte Nederlandse octrooi verdwenen, omdat het ontbreken van een nieuwheidsrapport derden en octrooihouder enkel maar rechtsonzekerheid opleverde. Tegelijkertijd is het nieuwheidsrapport onder bepaalde omstandigheden aanmerkelijk goedkoper gemaakt om het midden- en kleinbedrijf, voor wie het allemaal bedoeld was, te compenseren.
Tel dat bij elkaar op en het blijkt dat de nieuwe Rijksoctrooiwet het mogelijk maakt om in plaats van een eerste Europese octrooiaanvraag nu een eerste Nederlandse octrooiaanvraag in te dienen, in het Engels, en met een veel goedkoper nieuwheidsrapport. De kosten van die eerste aanvraag zijn veel lager dan die voor een Europese octrooiaanvraag. En passant krijgt u ook nog eens automatisch een Nederlands octrooi, op uw thuismarkt, lang voor u met een Europese examiner ook maar in discussie zou gaan over de verleningsmogelijkheden.

Onvoldoende capaciteit
Bij al het goede nieuws past wel een kanttekening: de goedkopere search van het Nederlandse octrooi wordt door het Octrooicentrum Nederland uitgevoerd, niet door de Europese searchers. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit en de ‘levertijd’. Als velen deze route gaan gebruiken, kan de capaciteit onvoldoende blijken. Dat heeft echter ook weer een voordeel. Bij overflow zal het Octrooicentrum die search alsnog uitbesteden aan het Europese Octrooibureau.
Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe een en ander gaat verlopen, maar zoveel is wel duidelijk: als bedrijven in groten getale voor de Nederlandse route kiezen, besparen ze kosten aan het begin van de ontwikkeling en zijn de kansen groter dat de goedkopere Nederlandse search van ‘Europese kwaliteit’ blijft. Feit is dat de Rijksoctrooiwet er niet langer is voor die partijen die alleen een Nederlandse markt bedienen.

Reageer op dit artikel