artikel

Industrie wil kosten en energie besparen

Algemeen

Efficiency, met als doel kostenbesparing, is altijd een belangrijk thema in de industrie. Het gaat daarbij om procesefficiency maar ook om energiebesparing. Naast de kosten is duurzaamheid een drijfveer om kritisch naar het energiegebruik te kijken. Beide thema’s kosten- en energiebesparing staan centraal tijdens de Industriële Week 2008, het vakevent voor de Nederlandse industrie van 30 september tot en met 3 oktober in Jaarbeurs Utrecht.

Technologie
[techniek apparatuur]
Carina Grijspaardt-Vink

Industriële Week brengt producent in contact met leverancier
Industrie wil kosten en energie besparen

Efficiency, met als doel kostenbesparing, is altijd een belangrijk thema in de industrie. Het gaat daarbij om procesefficiency maar ook om energiebesparing. Naast de kosten is duurzaamheid een drijfveer om kritisch naar het energiegebruik te kijken. Beide thema’s kosten- en energiebesparing staan centraal tijdens de Industriële Week 2008, het vakevent voor de Nederlandse industrie van 30 september tot en met 3 oktober in Jaarbeurs Utrecht.

Efficiënt produceren is een onderwerp dat de industrie altijd al in zijn greep heeft. De benadering van dit probleem kent verschillende invalshoeken. Bij de aanschaf van procesapparatuur en productielijnen is vooral de total cost of ownerschip – wat kost een productiemiddel gedurende de gehele gebruiksperiode – doorslaggevend voor de keuze voor een bepaald fabricaat of leverancier. De ervaring van de leverancier en de geboden service zijn daarnaast belangrijk. Op de Industriële Week, met name de vakbeurs voor procesapparatuur, -engineering en -automatisering Industrial Processing, is een oriëntatie mogelijk op apparatuur en leverancier.

Onderhoud als moneymaker
Ook een gerichte aanpak van onderhoud vergroot de productiviteit van installaties. Ongeplande stops kunnen zo worden voorkomen en de tijdsspanne tussen twee geplande stops wordt vergroot. Bedrijven in Brabant ontwikkelen een hoogwaardig onderhoudsconcept binnen het project van het World Class Maintenace consortium, een initiatief van de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij. Doel is via het meten en analyseren van de juiste parameters exact aangeven wanneer een installatie gaat stilvallen. Bosch Rexroth, een van de participanten en exposant op de Industriële Week, richt zich binnen het project vooral op remote asset management: op afstand de conditie van machines en installaties bewaken en tijdig ingrijpen.
Forse besparingen op onderhoud zijn in veel gevallen mogelijk. Servicebedrijven spelen in op de wens van ‘onderhoud als moneymaker’ en specialiseren zich in het turn key opleveren van grote onderhoudsprojecten. Integraal uitbesteden van onderhoud is een duidelijke trend. Er ontstaan grote aannemerspartijen die meerdere disciplines onder een dak hebben, zoals aandrijftechniek, hydrauliek en pneumatiek. De vakbeurs Aandrijftechniek & Factory Automation biedt een overzicht van deze markt. Ook dit evenement maakt onderdeel uit van de Industriële Week 2008.

Energie- en milieuwinst
Energiegebruik is een ander belangrijk thema tijdens de Industriële Week. Redenen zijn de brandstofprijzen die de pan uitrijzen, maar ook duurzaamheid geeft een andere kijk op energie. Op tal van terreinen liggen er mogelijkheden om op energie te besparen. Bijvoorbeeld bij aandrijvingen. Een goede uitlijning van een elektromotor die een pomp aandrijft maar ook een optimale smering en goede afdichtingen verlagen de energiekosten. Denk ook aan balanceren of het optimaliseren van de hydrauliek. En revisie van een motor die al enige jaren meegaat, levert eveneens energiewinst op. Besparingen kunnen substantieel zijn bij pompen en ventilatoren door de aandrijvingen in optimale staat te houden. Vaak ook is een pomp of ventilator afgestemd op de piekbelasting en dus te ruim bemeten voor het normale proces. En bij een klepregeling blijkt het te lonen om te investeren in frequentie-omvormers.
Voor het transporteren van vloeistoffen winnen verdringerpompen terrein. Ze zijn zuiniger dan centrifugaalpompen nu vloeistoffen zoals sappen steeds meer geconcentreerd worden om de transportkosten te drukken. Innovaties in pompen en andere procesapparatuur worden getoond op de Industriële Week.

Proceskosten verpakking
Ook op verpakkingsgebied kan het efficiënter. Er bestaat nog weinig inzicht in de proceskosten van een bepaald verpakkingsontwerp, zo is de ervaring van hoogleraar Packaging Design & Management aan de Universiteit Twente Roland ten Klooster. Een uniek en mooi vormgegeven verpakking, wenselijk vanuit marketingoogpunt, kan op een verpakkingslijn leiden tot veel storingen, waardoor de output van de lijn ver achterblijft bij de geschatte capaciteit. Dat drijft de proceskosten behoorlijk op. De verpakkingslijn van de toekomst, waar hij aan werkt, is de eerste stap om het inzicht in de proceskosten van een verpakking te vergroten. Op de verpakkingsbeurs Macropak, eveneens onderdeel van de Industriële Week, demonstreert Ten Klooster ‘the packaging line of the future’. Ter plekke wordt de invloed getoond van onder meer variaties in zwaartepunt, wrijving en de inhoud van de verpakking op het rendement van de verpakkingslijn.
Macropak brengt ook het thema duurzaamheid onder de aandacht. Exposanten tonen nieuwe grondstoffen en recepturen, zoals bioplastics en metallocenen, die verpakkingen minder milieubelastend kunnen maken.

Reageer op dit artikel