artikel

Verder met food-innovatie

Algemeen

De subsidieregeling Food & Nutrition Delta fase 2 voor 2008 is opengesteld. Innovatie is het doel en alle typen bedrijven kunnen hiervoor projecten indienen: van multinationals tot MKB, van consumenten- tot ingrediëntenspelers en van voedingsspecialisten tot apparatenbouwers. Dit jaar is €9,5 miljoen beschikbaar.

Economie
Carina Grijspaardt-Vink

Verder met food-innovatie

De subsidieregeling Food & Nutrition Delta fase 2 voor 2008 is opengesteld. Innovatie is het doel en alle typen bedrijven kunnen hiervoor projecten indienen: van multinationals tot MKB, van consumenten- tot ingrediëntenspelers en van voedingsspecialisten tot apparatenbouwers. Dit jaar is €9,5 miljoen beschikbaar.

“235 verschillende organisaties nemen deel aan 109 projecten. Daaronder zijn 18 kennisinstellingen en tachtig procent van de deelnemende bedrijven is MKB. We hebben 160 bedrijven aan boord die voorheen niet aan innovatie deden.” Kees de Gooijer, directeur van de Stichting Food & Nutrition Delta, maakt de balans op na anderhalf jaar Innovatieprogramma Food & Nutrtion Delta (FND) fase 2. Het programma moet leiden tot marktgericht innoveren en leren innoveren, vooral door het MKB. “We liggen op koers. Verbreding van het aantal innovatieve ondernemers is het doel”, aldus de FND-voorman.

Regeling 2008
In essentie is aan de FND-regeling dit jaar weinig veranderd ten opzichte van 2006 en 2007. Er worden nog altijd drie typen projecten onderscheiden, met elk hun eigen criteria, kenmerken en looptijden: innovatieprojecten, MKB-innovatieprojecten en haalbaarheidsprojecten. Kleine wijziging is dat binnen de (grote) innovatieprojecten kennisinstellingen geen verplichte partner meer zijn. Er is €6 miljoen voor dit type projecten beschikbaar en de tender sluit op 27 juni. Voor de MKB-innovatieprojecten en de haalbaarheidsstudies (beide uitsluitend voor het MKB) is de indieningstermijn aanzienlijk langer: tot 10 oktober. Er is een open indiening (geen tender) en de budgetten voor 2008 bedragen respectievelijk €2 en €1,5 miljoen.
In 2006 en 2007 werden 109 innovatieprojecten gehonoreerd: 75 MKB-projecten en 34 grotere projecten. Van de 23 daarnaast ingediende haalbaarheidsstudies kregen er 17 een vervolg.

Industrial Board
Een organisatorische verandering is wel op handen. De bijdrage van EZ in de bureaukosten van de stichting FND wordt vanaf 2008 tot 50% teruggebracht. De Gooijer rekent op een vrijwillige bijdrage van de projectdeelnemers om zijn bureau draaiende te houden: €2.000 per project voor ondernemingen met meer dan 125 fte en €1.000 voor kleinere bedrijven. In ruil daarvoor wordt men lid van de op te richten Industrial Board, die een klankbordfunctie krijgt. Zo kunnen de direct betrokkenen meesturen in het programma. Voor de leden wordt in 2009 een FND-dag georganiseerd.

Integraal geheel
Het innovatieprogramma FND fase 2 staat niet op zichzelf. Het in de eerste fase gestarte precompetatieve onderzoek dat is ondergebracht in het topinstituut Food & Nutrition loopt door. Ook zijn er aanvullende subsidiemogelijkheden via het programma Pieken in de delta, via samenwerking met programma’s van onder meer Syntens, EVD en het platform Betatechniek en is er een internationaal instrumentarium (bijvoorbeeld ETP Food for Life). EZ zet ook TNO-doelfinanciering in op FND. Verder is FND betrokken bij de Human Capital Roadmap.

Reageer op dit artikel