artikel

Opinion Test & Taste verbreedt dienstenpakket

Algemeen

Contractlab Alcontrol Food lijfde in 2005 marktonderzoeksbureau Opinion Market Survey in en heet vanaf oktober 2007 Opinion Test & Taste. Fabrikanten en retailers kunnen binnenkort in het nieuwe lab in Oosterhout hun producten laten analyseren door zowel laboranten als consumentenpanels. Labresultaten kunnen vrijwel meteen on-line worden bekeken.

Strategie
Thema: Techniek & analyse
Omslagartikel

Hans Damman

Opinion Test & Taste verbreedt dienstenpakket

Contractlab Alcontrol Food lijfde in 2005 marktonderzoeksbureau Opinion Market Survey in en heet vanaf oktober 2007 Opinion Test & Taste. Fabrikanten en retailers kunnen binnenkort in het nieuwe lab in Oosterhout hun producten laten analyseren door zowel laboranten als consumentenpanels. Labresultaten kunnen vrijwel meteen on-line worden bekeken.

De parkeerplaats van het bedrijfspand aan de Everdenberg 41 in Oosterhout staat bij aankomst vol met busjes van installatiebedrijven. Kabels worden getrokken, leidingen gelegd en muren voorzien van vinylbehang. Eind april is de verhuizing gepland. De werklui hebben nog drie weken, voordat de labapparatuur uit de vestiging van Alcontrol Food in Den Bosch en Opinion Market Survey in Scheveningen zal worden overgeplaatst. Voor Oosterhout is gekozen vanwege de ‘centrale’ ligging tussen beide vestigingen en de korte afstand tot België.
De tegenstelling met de drie kantoren op de bovenverdieping is groot. Het rumoer van beneden dringt er nauwelijks door. Eric Dingemanse is als vestigingsmanager vanmorgen mijn gastheer. Hij kent de labwereld als geen ander. Begonnen op het lab van de Rijkskeuringsdienst voor Vee en Vlees in Yerseke, maakte hij eind 1987 de overstap naar Biochem, eerst in de buitendienst, later als hoofd van de kwaliteitsdienst. Deze functie hield hij toen Biochem in 1998 werd overgenomen door Alcontrol.

Oude nest
In 2005 nam Alcontrol marktonderzoeksbureau Opinion Market Survey in Scheveningen over. “Daarmee kwam het weer terug op het oude nest”, vertelt Dingemanse. “Toen Alcontrol destijds Biochem overnam, werd dit bedrijf als vreemde eend gezien en afgestoten.
Werd Opinion destijds niet tot de corebusiness gerekend, inmiddels neemt het een bescheiden, maar strategische positie in binnen Alcontrol Food. Vandaar dat de naam ook is veranderd in Opinion Test & Taste. “Daarmee onderscheiden we ons van de directe concurrenten”, vindt Dingemanse. “Hetzelfde geldt voor ons zeer brede analysepakket. We hebben vijf afdelingen: water, food micro en food chemie (vooral voedingswaardeonderzoek), maar ook immunologie en BSE.” Het immunologisch bloedonderzoek is voor het opsporen van ziekten als Ziekte van Aujeszky en blaasjesziekte (SVD) bij biggen en varkens bestemd voor onder andere de export.
Tegelijkertijd met het integreren van Opinion in Alcontrol Food werd ook besloten de organisatiestructuur te veranderen. “Voorheen waren we meer landgeoriënteerd, nu meer in business-groepen, namelijk food, milieu en overig.”

Nieuw pand
Alcontrol zat voor het voedingsmiddelenonderzoek in Den Bosch in een oud pand (800 m2) dat via verbouwingen telkens aan de eisen van de moderne tijd was aangepast. Het consumentenonderzoek werd in Scheveningen (450 m2), het milieuonderzoek in Hoogvliet (14.000 m2) uitgevoerd. Niet echt ideaal. Wat te doen: opnieuw upgraden? Uiteindelijk werd besloten om alle food-diensten in Nederland in Oosterhout te bundelen. “Daarmee zijn we meer op eigen benen komen te staan; we beschikken nu over een eigen financiële en IT-afdeling. Voorheen waren die ondergebracht bij onze milieupoot in Hoogvliet.”
Het nieuwe pand heeft een vloeroppervlak van 3.100 m2. Behalve het marktonderzoek en ondersteunende diensten die erbij zijn gekomen, is het grotere vloeroppervlak gebruikt om de diverse afdelingen ruimer op te zetten. Verder zijn de labs omringd door een gang zodat bezoekers niet langer in de labs komen. Tegelijkertijd dient de gang voor de aan- en afvoer van materialen, te proeven eindproducten en monsters. Uitzondering daarop zijn de monsters voor het microbiologisch lab. Deze worden bij aankomst en inschrijving via hygiëneruimten van de ene naar de andere afdeling gesluisd.

Test
De meeste analyseapparatuur die in Den Bosch wordt gebruikt, zal verhuizen naar Oosterhout. Aan de portfolio verandert dan ook weinig. Recent is bij Bio-Rad een PCR besteld voor het – in eerste instantie – onderzoeken van watermonsters op de aanwezigheid van Legionella. Nu wordt dit onderzoek nog uitbesteed. “De afschrijvingskosten kunnen met de Legionella-bepalingen grotendeels worden gedekt, waardoor we deze test tegen een aantrekkelijk tarief kunnen aanbieden voor Salmonella, Listeria, E. coli O157 en Campylobacter, waarschijnlijk zullen we de PCR in die volgorde gaan inzetten.”

Taste
Het consumentenonderzoek dat in Oosterhout komt, is een sterke uitbreiding (+ twintig testplaatsen) van de capaciteit van Opinion Market Survey in Scheveningen. Deze organisatie heeft ook nog vestigingen in Antwerpen, Parijs, Mülheim a.d. Ruhr en Londen. Ook deze heten voortaan Opinion Test & Taste. Plan is dat ze ook analytisch onderzoek aantrekken, zoals dat nu al gebeurt in Noord-Frankrijk.
Per keer kunnen 55 consumenten producten testen. “Voor betrouwbare resultaten heb je minimaal 75 valide resultaten nodig en dus laten we twee groepen het product proeven. Dat zijn geen gespecialiseerde proevers, maar doorsnee consumenten die we uit de nabije omgeving werven. Daar zijn we nu druk mee bezig. Afhankelijk van wat de klant wil, kunnen we groepen huisvrouwen, of juist jongeren oproepen een product te komen testen.”
Fabrikanten kunnen hun producten ook thuis bij de consument laten testen door Opinion Test & Taste. Dingemanse: “Bij producten als bier of chips is dat erg belangrijk. Thuis voor de buis smaken deze producten anders dan hier in een kil, kaal, wit proeflokaal.”
Het consumentenonderzoek heeft inmiddels zijn eerste succesjes behaald. Sommige klanten die in Oosterhout al analyses lieten uitvoeren, hebben interesse getoond in consumentenonderzoek. Ook groeit de belangstelling van klanten die bij de buitenlandse vestigingen consumentenonderzoek laten uitvoeren, voor het laten uitvoeren van analyses. “Vooral in de retail is er veel belangstelling omdat men graag het eigen huismerk wil vergelijken met dat van anderen en met A-merken. Ook zie je dat de controle van etiketten, iets wat we ook doen, we zijn daarvoor ‘preferred supplier’ voor Aldi, het nodige analysewerk met zich meebrengt.”
“De buitenlandse vestigingen maakt Opinion voor internationaal opererende klanten erg aantrekkelijk”, licht Dingemanse toe. “Zij kunnen straks al hun onderzoek via een aanspreekpunt regelen en inzien. En als zij in de Oekraïne of Spanje testfaciliteiten zoeken, regelen we dat voor hen. Ook dat is onze kracht.”
Later zal hij vertellen dat Opinion nog dit jaar een vestiging in Milaan zal openen. Ook daar zal een analytisch lab komen voor zowel consumenten- als analytisch onderzoek. In die zin fungeert Oosterhout als voortrekker. Ook uit omringende landen zullen koeriers de monsters naar Milaan brengen om te worden geanalyseerd.

Internetfaciliteiten
Met de overname van Opinion is niet alleen consumentenonderzoek binnengehaald, maar ook internettechnologie. Fabrikanten en retailers krijgen daarmee vrijwel direct online toegang tot de analyseresultaten van de door hen ingestuurde monsters. Indien klanten dat wensen, kunnen zij een waarschuwing krijgen als het resultaat boven een bepaalde drempel uitkomt en zonodig online een herbemonstering aanvragen.
“Daarnaast zijn we ook langer op de zaterdag en zondag gaan werken. Onze klanten krijgen hun e-mailcertificaat op zaterdag of zondag al in hun mailbox.”
De online informatie blijft niet beperkt tot de gevalideerde testresultaten. Fabrikanten kunnen ook achtergrondinformatie raadplegen over de testen, micro-organismen, oude testresultaten inzien en het verloop in de testresultaten analyseren. Ook kunnen zij via de internetfaciliteit specialistische vragen stellen aan hun contactpersoon bij Opinion Test & Taste.
Deze organisatorische wijzigingen zorgen voor veel meer rust op de werkvloer. Dingemanse geeft een eenvoudig voorbeeld. “We zien vaak dat een klant na verloop van tijd ook andere testen wil laten uitvoeren. Voorheen was er telefonisch contact over de mogelijkheden en bijbehorende prijzen. Dat alles kan hij nu in één oogopslag via internet zien; al bij het opmaken van een contract geven we ook de prijzen van andere bepalingen aan.”

Personeel
In Oosterhout zullen 75 tot 80 mensen (parttime) werken, dat is inclusief de zeven koeriers die twee keer per dag de monsters vanuit in principe het gehele land aanleveren. Ook worden er iedere dag vanuit de vestiging in Parijs monsters aangevoerd om te worden geanalyseerd, omdat daar – net als bij de andere buitenlandse vestigingen – alleen consumentenonderzoek plaatsvindt.
De fusie en plannen om te verhuizen hebben voor het nodige verloop onder het personeel gezorgd. “In eerste instantie dachten we die lokaal te werven, maar dat viel tegen”, verklaart Dingemanse. “Via gespecialiseerde uitzendbureaus als Eurostar en Quality people hebben we circa vijftien Poolse academici geworven. Dat is erg goed bevallen. De mensen zijn erg vriendelijk, hebben een goede opleiding en spreken goed Engels, soms zelfs beter dan ons eigen personeel. Inmiddels hebben we ruim tien Polen een jaarcontract gegeven. In dat jaar zorgen wij voor huisvesting en het woon-werkvervoer. Als hun contract wordt verlengd, bij drie is dat al gebeurd, moeten zij dat voortaan zelf regelen.”

Reageer op dit artikel