artikel

Nieuwe lijst allergene ingrediënten

Algemeen

Het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen geeft in artikel 9a aan, dat in beginsel allergene ingrediënten en stoffen in de lijst van ingrediënten vermeld moeten staan. De lijst is inmiddels gewijzigd. Een update.

Wetgeving

Heereluurt Heeres
Mr. ing. H.L. Heeres, Bureau Levensmiddelen Recht, TNO Kwaliteit van leven, 030-6944607, heereluurt.heeres@tno.nl

Regelgeving rond etiketterings van allergenen gewijzigd
Nieuwe lijst allergene ingrediënten

Het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen geeft in artikel 9a aan, dat in beginsel allergene ingrediënten en stoffen in de lijst van ingrediënten vermeld moeten staan. De lijst is inmiddels gewijzigd. Een update.

Bijlage III
Vermelding op de lijst is verplicht voor ingrediënten en stoffen, genoemd in bijlage III of afkomstig van een in die bijlage genoemd ingrediënt, die worden gebruikt bij de bereiding van een levensmiddel en die, al dan niet in gewijzigde vorm, nog aanwezig zijn in het eindproduct. Daarbij is een duidelijke verwijzing naar de benaming van het desbetreffende ingrediënt verplicht. Bijlage III bevat ook een aantal stoffen waarop tijdelijk uitzonderingen zijn gemaakt. Zo waren bijvoorbeeld maltodextrinen op basis van tarwe, visgelatine gebruikt als drager voor vitaminen en smaakstoffen en mosterdzaadolie tot en met 25 november 2007 vrijgesteld van het etiketteringsvoorschrift.

Geschrapt
Een aantal stoffen waarvoor een tijdelijke vrijstelling was verleend, is met het oog op een permanente vrijstelling nogmaals voorgelegd aan de EFSA, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Uit het advies van de EFSA en andere beschikbare informatie is voor bepaalde ingrediënten en stoffen gebleken dat zij waarschijnlijk geen ongewenste effecten hebben bij gevoelige personen. Deze ingrediënten en daarvan afgeleide stoffen zijn daarom permanent geschrapt.

Overzicht etikettering
De vermelding van allergene ingrediënten en de daarvan afgeleide producten op het etiket is ter wille van de duidelijkheid vastgelegd in een tabel. De linkerkolom benoemt de ingrediënten die moeten worden vermeld. De rechterkolom geeft de daarvan afgeleide producten weer die niet hoeven te worden vermeld.

Reageer op dit artikel