artikel

Industriële Week aanjager van investeringen

Algemeen

Industrieel Nederland maakt zich op voor het beursevenement dat noviteiten en technologische ontwikkelingen toont voor alle kernprocessen in de industrie. Met nog een klein half jaar te gaan tot de opening, lopen de vakbeurzen van De Industriële Week snel vol. De industriebeurzen fungeren als aanjager voor investeringen, zo concludeert organisator VNU Exhibitions uit onderzoek.

“Er is een direct verband tussen investeringen en beursdeelname. Tot een jaar na de beurs investeren bedrijven bij exposanten.” Projectmanager Mirjam van den Bogaard van VNU Exhibitions Europe trekt deze conclusie uit onderzoek naar het investeringsgedrag, verricht door bureau Market Response (zie kader). Het economische effect geldt voor de vakbeurs Industrial Processing maar ook voor de andere industriebeurzen die van 30 september tot en met 3 oktober onderdeel uitmaken van de Industriële Week.

Gezamenlijk brengen de vakbeurzen Macropak, Industrial Processing, Aandrijftechniek & Factory Automation, Industrie & ICT en ICT & Logistiek de gehele keten in beeld. “Dit sluit aan bij de wijze waarop steeds meer innovaties in de industrie worden benaderd. Professionals uit de industrie kunnen zich via één bezoek aan het evenement in Utrecht op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken. Daarbij zien ze ook wat er in andere industriesectoren speelt. Ze kunnen als het ware over de schutting kijken en ideeën opdoen. Dat is de essentie van De Industriële Week.”Er worden circa 35.000 bezoekers voor de 1000 exposanten van De Industriële Week verwacht.

Breed aanbod
Industrial Processing is de grootste beurs voor procestechnologie in de Benelux, Macropak de grootste verpakkingsbeurs. Beide beurzen hebben de bezoeker uit de voedingsmiddelenindustrie veel te bieden. De verdeling van het expositieprogramma in een deel voor liquids en solids loopt als een soort scheidslijn door de beurs Industrial Processing. Op Macropak spelen actuele thema’s als copackaging en bioplastics. Een speciale opstelling vormt de verpakkingslijn van de toekomst, een onderzoeksproject van Roland ten Klooster in het kader van zijn leerstoel Packaging Design & Management aan de Universiteit van Twente.

De combinatie met de vakbeurzen voor aandrijftechniek, ICT en logistiek, maakt het totaalplaatje. Nieuw is het paviljoen Industrie & Veiligheid, waar specifieke oplossingen worden gepresenteerd voor een gezonde en veilige werkomgeving. Op de beursvloer zullen uiteenlopende activiteiten plaatsvinden. Zo worden er tijdens Industrial Processing in hal 7 Tech Tours georganiseerd langs belangrijke innovaties en is er het lezingentheater. Op het Innovatieplein presenteren universiteiten en hogescholen onderzoeksresultaten die het verdienen om via een commerciële partner in de markt te worden gezet. “Het gaat dus feitelijk om kennisvalorisatie”, aldus de VNU-manager. De organisatie van het Innovatieplein is een gezamenlijk initiatief van de Machevo & Bulk Vereniging, TU Delft en VNU Exhibitions.

Proces Innovatie Prijs
Op universiteiten en hogescholen, maar ook binnen bedrijven komen jaarlijks vele prachtideeën tot stand. Onder het motto ‘Laat Nederland zien waarin u goed bent’ zijn bedrijven uitgenodigd om innovaties die van betekenis zijn voor de procesindustrie in te zenden voor de Proces Innovatie Prijs 2008. De nominaties worden op 29 mei bekendgemaakt en de winnaar op de eerste beursdag van de Industriële Week.

Criteria voor de beoordeling zijn innovatie, toegevoegde waarde voor de gebruiker, business-potentieel en voordelen op het gebied van milieu, gezondheid, ergonomie of duurzaamheid. De gebruiker heeft ook een stem, want er is tevens een publieksprijs. Dit jaar is er veel belangstelling voor de Proces Innovatie Prijs. “Een bevestiging van het innovatieve gehalte van de vakbeurs Industrial Processing en de branche”, concludeert Van den Bogaard. “Exposanten presenteren hun nieuwste technologieën. De Proces Innovatie Prijs is daarvan een exponent.”

Gouden Noot
Aan de andere vakbeurzen zijn eveneens prijzen gekoppeld. Zo is er de Aandrijftechniek Innovation Award als erkenning voor vakmanschap op het gebied van aandrijftechniek, besturingstechniek en productieautomatisering. Tijdens Macropak wordt de winnaar van de Nederlandse Verpakkingsprijs De Gouden Noot bekend. De Gouden Noot is voor de onderneming die in de afgelopen twee jaar de meest innovatieve verpakking op de markt heeft gebracht. Organisator het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) reikt op 30 september ’s avonds, tijdens het Nationale Verpakkingsinnovatie Diner van het NVC, de prijs uit. Naast goud zijn er een zilveren en bronzen Noot en zeven oorkondes te verdelen. De tien genomineerde verpakkingen zijn te zien op de stand van het NVC bij de centrale ingang van de Macropak. Ze dingen ook nog mee naar de WorldStar, de internationale verpakkingsprijs van de World Packaging Organisation.

Reageer op dit artikel