artikel

Vacuümpomp reinigt vaten

Algemeen

Voor neutrale vloeistoffen zijn verdringerpompen goed te gebruiken, maar soms komen ze eigenschappen tekort. Een voorbeeld daarvan is een hoogviskeus restproduct van voedingsmiddelen dat door het bedrijf Carels in Goes wordt verpompt. Waar verdringerpompen het lieten afweten, werkte een vloeistofringvacuümpomp naar behoren.

Carels in Goes is producent van fruithoudende halffabrikaten die bijvoorbeeld bakkerijen gebruiken voor taarten en die de zuivelindustrie toevoegt aan vruchtenyoghurts en ijsproducten. Deze geleiachtige producten worden geleverd in roestvast stalen vaten van 200 tot 1000 liter. Als de vaten van de klant terugkomen, zijn er altijd restanten van het product in te vinden of zijn ze zelfs nog helemaal vol als de houdbaarheidsdatum gepasseerd is. Daarom is altijd een behandeling nodig in een vatenreinigingsinstallatie.

De eerste fase is het zuigen van het restproduct uit de vaten en de tweede het persen naar een centrale tank van 75 m3. Aanvankelijk werd het product daarna op het riool geloosd, maar dat bracht veel kosten met zich mee. Daarom zocht het bedrijf naar een aantrekkelijker eindbestemming. Omdat suiker in het restproduct de groei van bepaalde bacteriën bevordert, wordt het residu tegenwoordig toegevoegd aan waterzuiveringsinstallaties om daar het omzettingsproces constant te laten verlopen. Tijdens het transport van de vloeistof uit de spoelstraat naar de opslagtank kunnen bijvoorbeeld wormpompen en slangenpompen nog wel eens vastlopen, vooral vanwege de hoge viscositeit en vreemde voorwerpen in het restproduct.

Afzuigen onder vacuüm
Op zoek naar een oplossing kwam een projectbureau van Carels op het idee om het residu niet meer te verpompen, maar voortaan met een vacuümpomp af te zuigen. Om dat mogelijk te maken werd de spoelruimte uitgerust met slangen die met een melkkoppeling aan de uitloop van de vaten werden aangesloten. In de slangen bevinden zich pneumatische afsluiters die op afstand zijn te openen. Zodra de afsluiter opengaat stroomt de geleiachtige vloeistof naar een roestvast stalen (304) verzameltank van 3 m3 die speciaal daarvoor is geplaatst en geschikt is voor onderdruk en overdruk.

Vroeger werden de vaten met de hand gespoeld, maar door de nieuwe installatie is de aanvoer op een transportband mogelijk en vindt het afzuigen in een continu proces plaats. Carels heeft gekozen voor een vloeistofringvacuümpomp. Deze is vrijwel ongevoelig voor verontreinigde media. Als er een calamiteit optreedt en er gelei of jam in de vloeistofringvacuümpomp mocht komen, heeft de pomp daarvan niet te lijden.

Om al te grote verontreinigingen tegen te houden is in de aanzuigleiding voor de pomp wel een fijnfilter geplaatst. Bij vloeistofringvacuümpompen zijn verschillende spervloeistoffen mogelijk, maar bij deze toepassing is gekozen voor (food grade) olie omdat daarmee lagere zuigdrukken mogelijk zijn en er geen waterverbruik is. Echt noodzakelijk is food grade niet, want de olie komt niet in aanraking met voedingsmiddelen. Omdat de vacuümpomp het volume van de afgezogen damp verkleint, kan zich in het oliesysteem condenswater vormen en om dat te voorkomen is de bedrijfstemperatuur verhoogd tot 85 graden.

Gevaar voor condenswater bestaat ook in de luchtstroom die via de afvoerpijp door het dak naar buiten verdwijnt en daarom is hierin een waterafscheider geplaatst. Het enige nadeel van deze pompen is een ongunstiger energieverbruik ten opzichte van andere type pompen. Sowieso kost het in stand houden van de vloeistofring energie, maar bovendien gaat een deel van die vloeistof door de onderdruk over in damp en ook dat veroorzaakt verliezen. Om in de toekomst uitbreidingen mogelijk te maken, is ruimte voor een tweede vloeistofringvacuümpomp vrijgehouden.

Uitgebreide voorzieningen
In de tank van 3 m3 zijn diverse beveiligingen aangebracht, onder andere niveauschakelaars die de installatie uitschakelen zodra de vloeistof in de buurt van de pomp dreigt te komen en thermostaten die bij vorst een alarm geven. De vacuümpomp schakelt op een signaal van een niveauschakelaar die voor de zekerheid dubbel is uitgevoerd. Als de vacuümtank vol is wordt de zuigleiding gesloten en wordt op de leiding perslucht van 2,5 bar gezet die de inhoud van de tank van 3 m3 met grote snelheid naar de voorraadtank van 75 m3 perst. Om stilstand door een storing te voorkomen is een extra aansluiting aangebracht voor een membraanpomp die het product rechtstreeks naar de tank van 75 m3 kan pompen. De keteldruk is op afstand uitleesbaar en een spoelinstallatie is aangebracht om het vat van 3 m3 inwendig te reinigen.

De pompsectie bestaat uit een vloeistofringvacuümpomp van 7,5 kW met een capaciteit van 300 m3/h en een drukbereik van 10 mbar absoluut, voorzien van leidingwerk, een vacuümtank en de besturing. De vacuümpomp werkt gewoonlijk bij een druk van 300 mbar en heeft voldoende capaciteit om gelijktijdig twee vaten leeg te zuigen. De installatie is nu een jaar in bedrijf en voldoet aan de verwachtingen. De kostenbesparingen zijn zo groot dat de investering binnenkort is terugverdiend.

Reageer op dit artikel