artikel

Risico’s voedselveiligheid onvoldoende (h)erkend

Algemeen

Directies onderkennen onvoldoende de risico’s die hun bedrijf loopt indien hun producten de gezondheid van de consument schaden. Vandaar dat VMT en TNO de workshop ‘Crisismanagement’ op het VMT Food Event organiseren. Doel is om deelnemers meer inzicht te geven in de kosten en baten van preventief risicomanagement en via een fictieve case, bewuster te laten worden van potentiële risico’s.

“Ik ben best blij als er tijdens een audit een ’major’ wordt gevonden”, aldus een QA-manager van een groot voedingsmiddelenbedrijf. In eerste instantie vond ik dat schokkend. Uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor het op een veilige manier produceren van voedingsmiddelen. En een ‘major’, een grote afwijking van de standaard die grote risico’s voor de veiligheid van het eindproduct kan hebben, is nu niet bepaald een ‘bewijs van goed gedrag’. “De directie moet nu mijn verbeteringsplannen wel honoreren. Als we die major niet snel verhelpen, krijgen we geen certificaat en zullen klanten naar andere leveranciers uitwijken”, lichtte de QA-manager toe.

Vooral dat woordje ‘nu’ deed het ‘m. Want hij had het betreffende risico allang onderkend, maar had tot op heden geen budget van zijn directeur gekregen om het euvel te verhelpen. Nu kon dat ‘ineens’ wel. Zo maar een voorbeeld uit de praktijk. Een voorbeeld dat menig directeur en QA-manager zal herkennen. Want navraag leert dat dit beslist geen unicum is. Dat bleek ook weer tijdens de workshop Crisis: beheersen en communiceren die VMT en TNO zomer 2007 organiseerden.

Directies
Op de eerste dag van het VMT Food Event ligt het zwaartepunt op directies en hoger management. “Daarin zagen we een prachtige gelegenheid om de workshop van vorig jaar naar een hoger niveau te trekken”, aldus Niels Lucas Luijckx, die destijds deze dag leidde en de cases voor de workshop bedacht en uitwerkte. Bij TNO in Zeist is hij als wetenschappelijk medewerker betrokken bij risicomanagement van voedselproductieketens en bij de activiteiten van TNO Emergency Respons Service (TNO ERS).

“Via twee lezingen willen we directies meer inzicht geven en bewuster maken van de risico’s die hun bedrijven soms lopen en indirect de daarmee verbonden kosten en baten van een voedselveiligheidssysteem. Daarnaast zullen we hen een case uit de praktijk voorleggen, waarbij zij zelf moeten nagaan wat voor gevaren en risico’s daaruit volgen voor het bedrijf in kwestie. En natuurlijk zullen zich daarbij net als in de praktijk onverwachte situaties voordoen.”

Van der Breggen
Maarten van den Akker, manager Kwaliteit, Leren en Verbeteren bij Van der Breggen zal vertellen over de vele aanpassingen die de afgelopen jaren bij deze fabrikant van stroopwafels, stroopkoeken en Zoenen zijn doorgevoerd in verband met allergenen. Deze hadden betrekking op onder andere werkmethode, werkvolgorde, productontwikkeling, analyses en uiteraard de informatievoorziening naar klant en consument. Hoe is deze industriële bakkerij met dergelijke problematiek omgegaan en welke uitdagingen kwamen zij daarbij tegen?

Kosten-baten
Een andere lezing zal een overzicht geven van de kosten van voedselveiligheid en het beheer van risico´s, kosten van incidenten en crises, afgewogen tegen de baten van goed risicomanagement. Wat zijn factoren om rekening mee te houden?

Reageer op dit artikel