artikel

Duurzaam desinfecteren

Algemeen

Water en keukenzout. Dat zijn de simpele maar cruciale bestanddelen die de firma Kalsbeek nodig heeft om milieuvriendelijke desinfectanten te produceren. Onder de naam Ecaflo ontwierp het bedrijf een nieuwe techniek die op duurzame wijze bacteriën bestrijdt in onder andere drinkwater. Garnalenleverancier Heiploeg ontsmet er het reinigingswater mee.

De Ecaflo (ECA staat voor ElectroChemicalActivation) kan uit drinkwater, onder toevoeging van keukenzout, drie desinfectanten produceren die snel afbreekbaar zijn en dus niet schadelijk voor het milieu. Dit gebeurt via de techniek van elektrodiafragmalyse. Kalsbeek begon in 2005 met de eerste tests voor de bestrijding van legionella in drinkwater. In 2006 volgde de toepassing voor koelwater. In hetzelfde jaar werd het systeem ingevoerd bij Heiploeg in Zoutkamp, Europa’s grootste garnalenleverancier. Daar functioneert het als desinfectiesysteem voor het reinigingswater waarmee de gehele fabriek wordt gereinigd.

Hoe werkt het?
De elektrodiafragmalysemodule bestaat uit een anode en een kathode, die worden gescheiden door een keramisch membraan. De anode en kathode staan onder spanning. Door het water met keukenzout op de juiste concentratie te brengen en vervolgens langs en door het membraan te sturen, ontstaan aan de anode reactieproducten met een hoog oxidatief gehalte: ozon, waterstofperoxide en onderchlorigzuur. Deze drie componenten (ook wel anoliet genoemd) worden door een doseerpomp in het leidingsysteem gebracht.

“Een maximale kwaliteitsbewaking is onontbeerlijk”, vertelt Hans Schirmer, senior consultant bij Kalsbeek. “Daarom wordt bijvoorbeeld het chloorgehalte (Cl2-meting) continu gemeten en geregeld. Voor koelwater is vooral een permanente geleidbaarheidmeting van belang. Alleen wanneer je een goed doseer-, meet- en regelsysteem onderdeel maakt van je product is het een betrouwbare techniek.”

Schone garnalen
De ruim 27.000 vierkante meter productieruimtes bij Heiploeg worden uiteraard dagelijks grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Hiervoor is een centraal reinigingswatersysteem aanwezig, bestaande uit onder andere een leidingnetwerk van honderden meters leiding en negentig aftappunten. Het water hierin is veertig graden; een optimale temperatuur voor microbiële ontwikkeling. Om hygiëne te waarborgen werden in het verleden periodieke ontsmettingen in dit leidingsysteem doorgevoerd.

Met de nieuwe Ecaflo-techniek is echter veel tijd gewonnen. “Reiniging en desinfectie van het leidingsysteem zijn veel minder arbeidsintensief. Voorheen werd gedurende de weekenden het systeem doorspoeld met reinigingsmiddelen en chlooroplossingen. Dat moest maandagochtend geheel doorspoeld met schoon water worden opgeleverd. Een heidense en kostbare klus.”
Het huidige systeem is veel minder arbeidsintensief, dus goedkoper. Maar het is ook effectiever, omdat desinfectie nu continu plaatsvindt. De reactieve vloeistof uit de Ecaflo wordt nu in het voorraadvat gedoseerd, van waaruit het in het leidingsysteem wordt gebracht. “Het is nu totaal geen werk meer en we zijn al met al zeer tevreden over deze investering, overigens ook vanuit milieuoogpunt.”

Milieu
Het Ecaflo-project is uitgevoerd met subsidie van het programma Milieu & Technologie van SenterNovem. Hans Schirmer is enthousiast over zijn systeem en de milieuwinst die het oplevert. “Desinfecteren kan op twee manieren: met biocides of met oxidatieve producten. De biocides zijn hoogtoxisch en niet afbreekbaar. Oxidatieve producten zijn milieuvriendelijker. Tegen de tijd dat het desinfectiemiddel zijn werk heeft gedaan is het volledig afgebroken. Maar behalve dat er geen chemicaliën aan te pas komen worden deze desinfectanten ter plekke geproduceerd en dat betekent behalve een besparing op de opslagcapaciteit ook een (milieu-)besparing door het vermijden van transport.”

Toekomst
Volgens Schirmer zijn de toepassingsmogelijkheden juist in de voedingsmiddelenindustrie legio. “Zoals voor het steriel houden van reinigingswater zoals bij Heiploeg, Verder heeft de voedingssector natuurlijk veel te maken met de toepassing bij koelwater. Denk alleen al aan de koeltorens in de zuivelindustrie.” Kalsbeek gaat Ecaflo de komende tijd verder op de markt brengen. De voedingsmiddelenbranche staat daarbij hoog op de agenda.

Reageer op dit artikel