artikel

Eisen plastics soepeler én scherper

Algemeen

Plastic verpakkingen voor levensmiddelen krijgen met meer regels te maken. Dat bepaalde de Europese Commissie in 2007 met Richtlijn 2007/19/EG. Niet-geautoriseerde stoffen mogen voortaan worden verwerkt. De migratienormen voor vette levensmiddelen zijn soms versoepeld, die voor babyvoeding zijn juist strenger geworden. Ook de ‘verklaring van overeenkomst’ is aangescherpt.

Rinus Rijk en William van Dongen

Plastic verpakkingen voor levensmiddelen krijgen met meer regels te maken. Dat bepaalde de Europese Commissie in 2007 met Richtlijn 2007/19/EG. Niet-geautoriseerde stoffen mogen voortaan worden verwerkt. De migratienormen voor vette levensmiddelen zijn soms versoepeld, die voor babyvoeding zijn juist strenger geworden. Ook de ‘verklaring van overeenkomst’ is aangescherpt.

Plastics mochten alleen stoffen bevatten die wettelijk zijn toegelaten. Zo’n toelatingsprocedure vergt veel tijd en geld. De plasticindustrie heeft er daarom jarenlang op aangedrongen om ook niet-gekeurde stoffen te mogen gebruiken waarvan is aangetoond dat deze niet of nauwelijks migreren naar het verpakte voedsel. Dergelijke stoffen leveren immers geen gevaar op voor de gezondheid van de consument.
In de nieuwe wijziging van de Plasticrichtlijn is het gebruik van niet-geautoriseerde stoffen toegestaan. De stoffen moeten dan wel achter een (goedgekeurde) plastic barrièrelaag zitten en niet mutageen, carcinogeen en schadelijk zijn voor de voortplanting volgens de criteria vastgelegd in de Richtlijn 67/548/EEG ‘Classificatie van gevaarlijke stoffen’. Bovendien mag de migratie hooguit 0,01 mg/kg voedsel zijn. Ondanks deze beperkingen lijkt dit besluit een eerste stap op weg naar meer verantwoordelijkheid voor de plasticproducenten ten aanzien van de veiligheid van hun verpakkingen.

Vette levensmiddelen
Alle migratierestricties in de ‘oude’ richtlijn waren gebaseerd op een consumptie van een kilogram vet per dag. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat een mens per dag maximaal 200 gram vet kan consumeren. De EU-Commissie heeft daarom de regels voor de migratie van lipofiele stoffen aangepast. Zo is er een lijst opgenomen met stoffen die lipofiel zijn. Voor de stoffen op deze lijst mag men de migratie in olijfolie delen door een factor 5 (Food consumption Reduction Factor; FRF) voordat de gevonden waarde wordt getoetst aan de specifieke migratielimiet zoals opgenomen in de Plastic richtlijn (2002/72/EG). Toepassing van deze regel is aan voorwaarden gebonden. Zo is de regel niet van toepassing op babyvoedsel, stoffen met een restrictie ‘niet aantoonbaar’ of wanneer meer dan 80% van de aanwezige stof migreert. Verder is de FRF voor levensmiddelen gecorreleerd aan het vetgehalte van het levensmiddel. Alleen levensmiddelen met meer dan 20% vet komen in aanmerking voor een correctie van de migratiewaarden. Tot slot mag toepassing van de FRF nooit leiden tot een overschrijding van de totale migratielimiet van 60 mg/kg voedsel.

Babyvoeding
Migratie vanuit verpakkingen met een inhoud die kleiner is dan 500 milliliter mag worden berekend in mg/dm² verpakking. In feite wordt door deze maatregel een hogere migratie toegestaan voor kleinverpakkingen dan voor grotere verpakkingen. Het idee hierachter is dat de consumptie van voedsel slechts voor een klein deel afkomstig is uit kleinverpakkingen.
Maar dat gaat in de moderne maatschappij steeds minder op, en al helemaal niet bij voedsel voor baby’s en jonge kinderen. Om deze groepen jonge consumenten beter te beschermen heeft de Commissie besloten dat de migratie van stoffen in voedsel voor baby’s en jonge consumenten moet worden bepaald in mg/kg voedsel, ook als dat voedsel is verpakt in kleine verpakkingen.

Schriftelijke verklaring
Alle stoffen die worden gebruikt voor het maken van een levensmiddelenverpakking van plastic moeten een verklaring hebben waaruit blijkt dat de stof geschikt is voor deze specifieke toepassing. Bij de uiteindelijke levering van de verpakking moet de leverancier deze ‘verklaringen van overeenkomst’ overhandigen aan de koper. De koper moet er zelf voor zorgen dat hij deze verklaring krijgt en controleren of de specificaties van de verpakking voldoen aan haar toepassing.

Reageer op dit artikel