artikel

Volop kansen in Spanje

Algemeen

De Spaanse voedingsmiddelensector is in beweging. Schaalvergroting, kwaliteitsborging en inspelen op consumententrends zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de sector. Hier liggen kansen voor Nederlandse toeleveranciers, omdat Spaanse bedrijven steeds vaker een beroep doen op internationale leveranciers van machines, technologie en diensten.

Dat concludeert AgriDesk España, een Spaans-Nederlands adviesbureau, uit onderzoek naar deze ontwikkelingen. De Spaanse voedingsmiddelenindustrie staat op de vierde positie in Europa voor wat betreft de omzet. Deze bedroeg in 2006 76.982 miljoen euro, een stijging van 5,7% ten opzichte van 2005. De sector zorgt voor 15,7% van de totale werkgelegenheid in Spanje. Vlees, wijn, zuivel, olijfolie en diervoeding zijn de belangrijkste sectoren voor de Spaanse voedingsmiddelenindustrie (zie grafiek).

Varkensvlees
In de vleessector is de productie van varkensvlees het belangrijkste; 60% van al het geproduceerde vlees is varkensvlees. Spanje is met meer dan 3 miljoen ton per jaar de vierde grootste producent van varkensvlees ter wereld, na China, de VS en Duitsland. Daarnaast is Spanje ‘s werelds grootste producent van olijfolie met meer dan 100 landen als afzetgebied. De sector kent een strikte kwaliteitscontrole. Er bestaan momenteel zeven erkende labels van herkomst en vele andere zijn in afwachting van goedkeuring.

Trends
Op Italië na beschikt Spanje over het hoogste percentage kleine bedrijven (96,5% van de bedrijven heeft minder dan 50 werknemers) binnen Europa. Deze bedrijven hebben moeite om te (blijven) voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving op het gebied van milieu en voedselveiligheid. Overnames van kleine bedrijven zijn daarom een bekend fenomeen in Spanje en er wordt verwacht dat dit zich ook in de komende jaren zal voortzetten.

Ook grotere bedrijven (+50 werknemers) hebben het niet makkelijk. Op verzadigde nationale markten zoals de brood- en banketindustrie hebben de bedrijven onvoldoende ingespeeld op de veranderende gewoonten en leefwijze van de consument. Ze proberen het tij te keren door productontwikkeling, kostprijsverlaging en productie voor nichemarkten. Bovendien zorgt de verzadiging van de binnenlandse markt ervoor dat in toenemende mate de handel met het buitenland wordt gezocht. Ook investeren veel bedrijven tegenwoordig in gemaksvoeding, een groeiende trend in Spanje. De markt voor kant–en–klaarmaaltijden is daarom sterk groeiende.

Ook de liberalisering van de wereldhandel is van grote invloed op de voedingsmiddelenindustrie en een belangrijke reden om de nadruk op productinnovatie in plaats van op procesinnovatie te leggen. ISO-certificeringen beschouwen Spaanse bedrijven als noodzakelijk bij internationale, commerciële relaties. Echter, binnen de voedingsmiddelenindustrie bezitten weinig bedrijven een ISO-9001-certificaat.

Kansen
Uit contacten met diverse Nederlandse technologieleveranciers bleek dat veel Nederlandse bedrijven wel de wens hebben zich op de Spaanse markt te begeven, maar dat zij daarbij in de praktijk vaak op problemen stuiten. Daarom wil AgriDesk toetsen of er voldoende animo bestaat om met meerdere Nederlandse toeleveranciers gezamenlijk de Spaanse markt te benaderen.

Reageer op dit artikel