artikel

Benut mogelijkheden vrije markt bij energie-inkoop

Algemeen

De vrijmaking van de energiemarkten geeft stof tot nadenken. Het inkopen van energie lijkt een ingewikkelde materie. Enig inzicht maakt duidelijk dat er eenvoudige regels gelden en inkopende bedrijven een belangrijke partij zijn. Energie-inkoop nader belicht in gesprek met een energieleverancier.

Inkopers van energie spelen een rol in de vrije energiemarkt, zo meent Eric van Teeffelen. Hij is directeur van Anode, leverancier van elektriciteit en programmaverantwoordelijke (PV)-partij (zie kader) in Nederland, België en Luxemburg. Van Teeffelen is tevens voorzitter van de VrijhandelsOrganisatie voor Elektriciteit en Gas VOEG. Deze vereniging spant zich in om te komen tot een werkelijk vrije energiemarkt, niet alleen op papier maar vooral in de praktijk. Zijn boodschap aan bedrijven luidt dan ook: “Maak gebruik van de mogelijkheden van de vrije markt. Doe je dat niet, dan zullen ze langzaam verdwijnen.”

Wat kopen bedrijven in een vrije energiemarkt?
Om energie in te kunnen kopen, moeten er antwoorden zijn op de vragen: wat (warmte, gas, elektra), hoeveel, op welke uren van de dag, op welk adres et cetera? Er zijn bedrijven die toestemming geven om bij een vorige leverancier of netbeheerder de verbruiken van de afgelopen jaren op te vragen. Deze gegevens zeggen echter niet alles over de toekomstige behoefte. Misschien zijn er omstandigheden die veranderen. Uiteindelijk is het bedrijf, de koper, de enige die de inkoopvragen kan beantwoorden, en niet de leverancier.

Wat zijn de eigenschappen van het product?
Energieproducten hebben drie belangrijke eigenschappen: prijs, voorspelbaarheid en looptijd.

Wat bepaalt de prijs?
De verbruiker, een bedrijf, koopt een bepaalde hoeveelheid energie in op een termijnmarkt voor een bepaalde periode. Wordt dit niet gedaan of is daarnaast (extra) energie nodig, dan geldt de zogenaamde spotprijs. Nadeel van de spotprijs is dat deze erg beweeglijk is, zowel omhoog (duurder) als omlaag (goedkoper).
Energie kan niet of nauwelijks worden opgeslagen en moet dus worden geleverd op het moment dat de vraag er is. Is de (gelijktijdige) vraag van afnemers groot, dan wordt energie duurder. Eerst worden namelijk de goedkope centrales ingezet, daarna pas de duurdere. Voor een koper zaak om te weten hoe de eigen vraag varieert over de uren, dagen en maanden.

Wat houdt voorspelbaarheid in?
Afwijkingen van de planning kosten geld. Voorspelbaar verbruik is goedkoper dan hetzelfde verbruik maar dan willekeurig over de tijd verdeeld. De koper van energie die verbruikscijfers per kwartier kan aanleveren, kan betere prijzen bedingen bij de energieleverancier dan een bedrijf dat slechts maandtotalen meestuurt met de aanvraag.

Voor welke looptijd moet worden gekozen?
Meestal wordt ervoor gekozen om voor een bepaalde periode een vaste prijs te nemen. Gaandeweg die periode blijkt hoe de markt en prijzen zich ontwikkelen en wordt ook duidelijk of het een goede keuze was om alvast in te kopen tegen vaste prijzen. Daarom is het belangrijk dat de periode waarvoor de prijs wordt vastgelegd aansluit bij de natuurlijke horizon van het bedrijf. Voor een bedrijf met een relatief korte investeringshorizon is één jaar misschien perfect, terwijl een ander voor twee of drie jaar zal kiezen.

Aan welke eisen moet de leverancier voldoen?
Als leverancier van energie krijg je de meest uiteenlopende vragen. Zo willen potentiële kopers jaarverslagen inzien. Ook worden bewijzen van de rechtbank gevraagd om faillissementen uit te sluiten. Dat laatste kan overigens eenvoudig worden vastgesteld bij de Kamer van Koophandel of bij het PV-register van TenneT, waar alle programmaverantwoordelijke (PV) partijen vermeld staan. Een failliet bedrijf komt in het register niet (meer) voor. Dat een leverancier zelf PV zou moeten zijn, wat door kopers ook wordt gevraagd, is geen relevante eis. Dit aspect is namelijk goed uit te besteden.
Voor kleinverbruikers is er al een beschermende maatregel, namelijk dat de leverancier over een vergunning van DTe [de mededingsautoriteit Dienst Toezicht Energie, red.] moet beschikken.
Er schuilt ook in gevaar in al die vragen van kopers. Het beantwoorden ervan kost de leverancier tijd en geld. In een markt waar de marges minimaal zijn, stelt een aantal leveranciers vast dat het voor hen niet de moeite waard is om te reageren op zo’n aanvraag. Jammer, want voor de koper had het de leverancier kunnen zijn met scherpe prijzen. Een andere groep leveranciers beantwoordt alle vragen zonder meer positief. Anders is er geen zicht op een contract.

Wat is de beste aanpak om energie in te kopen of een inkoopprijs te laten offreren?
Vertel wat over je eigen business en nodig de leverancier uit tot creatieve voorstellen. Geef simpel via een Excel-sheetje.aan wat de benodigde hoeveelheden energie zijn voor een bepaalde periode. Werk dan niet met cijfers uit het verleden, maar prognoses voor de toekomst. Geef een verbruikspatroon over de dag. Ideaal is om de kwartiermetingen over een langere periode te verstrekken. Vermeld voor welke periode de prijs moet worden vastgelegd, inclusief start- en einddatum. En vraag een prijs en contractvoorstel aan partijen die als leverancier geregistreerd staan.

Reageer op dit artikel