artikel

Meer winst met internationale benchmark

Algemeen

Bedrijven kunnen 3 tot 10% meer winst maken met energie-efficiënte maatregelen. Dat blijkt uit gegevens van het Europese benchmarkproject BESS. SenterNovem, projectcoördinator voor Nederland, begeleidt voedingsmiddelenbedrijven bij het maximaal efficiënt inzetten van energie.

Twee jaar geleden nam SenterNovem met een aantal Europese zusterorganisaties het initiatief tot BESS (Benchmarking and Energie management Schemes in SMEs, ofwel: benchmarking en energiezorg voor middelgrote en kleine bedrijven), een project dat bedrijven helpt bij het nemen van energie-efficiënte maatregelen. Op de website www.bess-project.info staat een elektronische cursus energiezorg. Onderdeel daarvan is een internationale benchmark. Programma-adviseur Herman Gels van SenterNovem: “We hebben de beste internationale kennis over energiemaatregelen en benchmarking gebundeld. Nederland heeft veel ervaring op het gebied van energiemanagement. Noorwegen weet meer van benchmarking. De BESS-benchmark is dan ook gebaseerd op het Noorse systeem.”

Innoveren
BESS is nog volop in ontwikkeling. De benchmark is getest in de sectoren zuivel, brood, banket en vleesverwerking. Nederland loopt qua deelnemers nog achter bij de Europese collega’s. Drie zuivel- en vleesverwerkers doen mee. Gels: “Dat moeten er meer worden. Hoe meer bedrijven meedoen, des te beter ze zichzelf kunnen vergelijken met collega’s in binnen- en buitenland.”
Behalve inzicht in de energie-efficiëntie van een bedrijf, is de benchmark ook een goed middel om te innoveren. “De praktijk wijst uit dat energie-efficiëntie een positieve invloed heeft op innovatie. Meten van het energiegebruik en vergelijken van de resultaten met andere bedrijven vergroten het inzicht en de creativiteit om processen efficiënter in te richten”, zegt Gels.

Website
Op de website noteren gebruikers hun jaarlijkse energiegebruik per soort en eenheid product. Door gebruik van internationaal overeengekomen weegfactoren kunnen verschillende productcategorieën met elkaar worden vergeleken. Het systeem laat ook zien hoe het bedrijf scoort ten opzichte van de ‘best practice’ in de sector.
Gels: “Een goed resultaat kan bevestigen dat genomen maatregelen effectief zijn. Heb je net geïnvesteerd in energie-efficiency, maar scoor je in vergelijking met anderen slecht, dan weet je dat meer maatregelen nodig zijn.”

Na het meten
Inzicht in het energiegebruik is de eerste stap. Maar dan? “Op de website staat een lijst met maatregelen van Europese collega-bedrijven, inclusief terugverdientijd. Daaruit blijkt dat energie-efficiëntie de productiekosten kunnen verlagen. En dat kan de winst verhogen.”

Reageer op dit artikel