artikel

Sector focust op samen innoveren

Algemeen

Innovatie en samenwerking. Dat zijn de sleutelwoorden voor succesvol ondernemen. Gezondheid is daarbij hét thema. Maar dan wel lekkere gezonde voedingsmiddelen.‘Fun’ en emotie zijn de waarden voor de toekomst. Samen met ketenpartners, internationale partijen, starters, collegabedrijven of concurrenten is in innovatie meer te bereiken. VMT Food Event bood gelegenheid contacten te leggen en de laatste trends te beluisteren.

Samenwerking, innovatie, gezondheid, duurzaamheid, economische groei. Het zijn belangrijke elementen als het gaat om de toekomst van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Een industrie die met € 47,5 miljard zorgt voor een kwart van de omzet van de totale industrie, 10% bijdraagt aan het bruto nationaal product en 600.000 full-time banen biedt. “Het belang van de sector wordt nog vaak onvoldoende onderkend”, zo betoogde Philip den Ouden, directeur FNLI, bij de opening van VMT Food Event, gehouden op 6 en 7 maart in Nieuwegein. Bijna 800 mensen bezochten dit nieuwe, jaarlijkse evenement voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gezondheid en economie hand in hand
Voeding en gezondheid is een van de themagebieden van de FNLI. Niet voor niets. Het is hét thema voor innovatie in de voedingsmiddeleindustrie, aldus Kees de Gooijer, directeur van Food & Nutrition Delta (FND). De Gooijer voert de regie van het gelijknamige onderzoeksprogramma dat innovatieprojecten in de voedingsmiddelenindustrie stimuleert. Hij riep bedrijven, en vooral MKB-bedrijven, op om innovatieprojecten in te dienen, vooral samen met de juiste partner(s). Innovatiemakelaars van FND kunnen daarbij helpen. Voor 2007 zijn ruime budgetten beschikbaar, waaronder € 5 miljoen (indicatief) voor innovatieprojecten in het MKB. De focus zal vooral liggen op de toepassing, waarbij het gaat om effecten op gezondheid en duurzaamheid. “Daarbij is het goed te realiseren dat gezondheid ook een vorm van duurzaamheid is”, aldus De Gooijer.
Naast gezondheidswinst is de economie de tweede drijver voor het innovatieprogramma van FND. “De winstgroei voor de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie wordt geschat op minstens € 1.225 miljoen als gevolg van (succesvolle) innovatie”, betoogde de FND-directeur.

Fun en beleving
Tegenwicht in de technologische, productgerichte aanpak van innovatie die de De Gooijer voren bracht, gaf Jempi Moens, chief imagination officer van Fresh Forward. Hij benadrukte dat voor innoveren een creatieve mentaliteit nodig is. De richting? “We zijn op weg naar de nieuwe jaren zestig. Maatschappelijke betrokkenheid en thema’s als ‘love’ zullen dominant worden. U moet de consument daarbij helpen. De inspiratie zal uit de voedingsmiddelenindustrie moeten komen”, was de visie van Moens.
De drie waarden voor de toekomst zijn: maakbaarheid, emotie en intuïtie en plezier. “Daarom ook zal de volgende generatie functional foods fun functionals zijn. Voeg fun en beleving toe aan gezondheid. Breng binnen grootschaligheid weer kleinschaligheid terug. Dit staat voor liefde en passie. Laat consumenten ‘achter’ de producten voelen en de liefde waarmee het is gemaakt.” Gelardeerd met voorbeelden bood zijn betoog veel inspiratie voor de food managers in de zaal.

Vinden en gevonden worden
Staat innovatie bij grote ondernemingen als vanzelfsprekend hoog op de agenda, bij MKB-bedrijven ligt dat vaak anders. Ook de samenwerking die bij innovatie essentieel is, komt niet vanzelf tot stand. “Het gaat om vinden en gevonden worden, zeker bij internationale samenwerking. De juiste partner is cruciaal”, aldus Maarten Schans, project officer bij SenterNovem en belast met ‘matchmaking’. SenterNovem kan helpen bij (internationale) samenwerking en biedt via regelingen tevens financiële ondersteuning. “Maar”, zo verwoordde Jan van Rijsingen van Food Connection Point (FCP) en zelf MKB-ondernemer als directeur van Van Rijsingen Beheer: “Iedereen wil ons helpen. Zo veel zelfs dat veel ondernemers zeggen: ‘Nu wil ik weer gewoon eens aan het werk’. Vergelijkbaar met de telefoontjes die u thuis krijgt van energie-aanbieders. Ongetwijfeld interessant maar u gaat er niet (meer) op in.”
Omdat daardoor kansen onbenut blijven heeft het ondernemersnetwerk van foodbedrijven in Zuid-Oost Nederland FCP deze taak op zich genomen. FCP fungeert als een aanspreekpunt voor bijvoorbeeld SenterNovem en FND, maar ook voor onderzoeksinstellingen en universiteiten. “Wij zorgen voor vraagbundeling vanuit de ondernemers. Belangrijk voor het innovatieproces in het MKB is het verbinden, prikkelen, verleiden en faciliteren”.

Optimale samenwerking
Samenwerken dus. Met je collega of ketenpartner maar ook met je concurrent. Het leidt tot succesvoller ondernemen. “Kijk er naar”, zo adviseerde Kitty Koelemeijer, hoogleraar Retailing en Markting Channels aan Nyenrode Business Universiteit. Zij lichtte toe hoe wetenschappelijk onderzoek (Luo, Rindfleisch & Tse, 2007) heeft aangetoond dat er optima bestaan bij samenwerking, afhankelijk van het type partner en het niveau van samenwerken. Samenwerking met concurrenten rendeert het beste wanneer deze niet te intensief is, maar ook niet heel beperkt. Is er echter sprake van ‘competitor oriented objectives’, dan is gemiddelde samenwerking de beste keuze voor een maximaal resultaat.

Contacten
Voor het vinden van nieuwe contacten of juist om gevonden te worden, was op VMT Food Event alle gelegenheid. Sprekers kregen direct reacties op hun verhaal, zoals Carel ter Kuile van Den Heijer Garnalen en Vis. Het bedrijf heeft problemen om in het supermarktschap te komen met in Indonesië via MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) geproduceerde kant-en-klaarmaaltijden. Een toehoorder zag wel mogelijkheden de impasse te doorbreken en wilde praten.
Contacten leggen en vakgenoten ontmoeten gebeurde eveneens in de wandelgangen en op de beursvloer. 50 exposanten brachten hun mogelijkheden als leverancier of partner onder de aandacht. De foto’s op deze en volgende pagina’s geven een impressie van de geanimeerde sfeer tijdens Food Event.

Reageer op dit artikel