artikel

‘Wij maken van gezondheid geen obsessie’

Algemeen

Met de Belg Vincent de Clippele als nieuwe algemeen directeur van Nestlé Nederland waait er een frisse wind in Diemen. Zijn aantreden viel samen met het GLOBE-project om de Nestlé-activiteiten wereldwijd te stroomlijnen en het verder afbouwen van Nederlandse exportactiviteiten. Onder de Clippele zal er een duidelijker Nestlé-geluid doorklinken in Nederland.

Vincent de Clippele (47) windt er geen doekjes om. Nestlé Nederland laat kansen liggen. Vergeleken met de buurlanden zijn de consumentenbestedingen per hoofd van de bevolking aan Nestlé-producten in ons land onder de maat. “Qua aankoop per capita zit Nederland in de achterhoede. Maar laat ik het een positie-ve draai geven. Vergelijk ik de markt hier met België, dan er is nog veel potentieel. Het kan allemaal nog beter.”

GLOBE
Gaat de Clippele Nestlé in Nederland nadrukkelijker op de kaart zetten? Uit concurrentieoverwegingen laat hij zich niet verleiden tot strategische uitspraken. Wel wijst hij op recente ontwikkelingen binnen Nestlé Ne-derland en het moederconcern. Die hebben diep hebben ingrepen op de Nederlandse organisatie met hoofdkantoor in Diemen. Het jaar 2006, waarin De Clippele na een interim-periode in augustus officieel werd aangesteld, bestempelt hij zelf als een veranderjaar: “Ik ben nieuw, fabrieken hier in Nederland voor de export hebben we afgebouwd en in november is het GLOBE-project operationeel geworden. Dat is een wereldwijde roll-out van nieuwe business practices, datamanagement en software. Dit project stroomlijnt al onze processen op gebieden als inkoop, logistiek en het plannen van tv-campagnes. Het is meer dan ict. Het verandert fundamenteel de manier van werken.” De implementatie liep niet altijd op rolletjes. “Natuurlijk waren er kinderziektes. We hebben het hier met zo’n zestig mensen goed voorbereid, vaak tot diep in de nacht. Het is een grote uitdaging voor de organisatie en het grootste interne project ooit. Binnen de groep spreken we nu allemaal dezelfde taal en ja, ça marche.”

Potentieel
Tegelijk heeft de reorganisatie van Nestlé Nederland alle aandacht van De Clippele opgeëist. Het sluiten van exportfabrieken, waar zijn voorganger Jacques Krielen mee was begonnen, zal hij dit jaar afronden. De productiecapaciteit is overgeheveld naar andere continenten. “Nestlé Nederland was altijd een belangrijke productie-unit binnen de groep met veel fabrieken voor export buiten Europa. Bon, je kunt fabrieken niet artificieel in het leven houden als ze niet op volle capaciteit werken. De chocoladefabriek met Nuts en Bros in Elst sluiten we nog voor de zomer. Het betekent een omwenteling van de organisatie. Een groot deel richtte zich op de export en klanten in het buitenland. Het was een beetje fiftyfifty, maar exportmanagers buitenland hebben we nu praktisch niet meer.” Dit potentieel kan nu worden ingezet voor de lokale markt. “We gaan ons meer toespitsen op Nederland. We moesten onze krachten verdelen.”
Overigens houdt Nestlé gewoon fabrieken in Nederland, zoals de locatie Nunspeet waar onder high-tech-condities babyproducten worden geproduceerd. Deze geldt als een van de kroonjuwelen van het con-cern. Daarnaast staat er in IJmuiden een Nestlé-fabriek die diervoeding produceert. De diervoedingorgani-satie staat los van Nestlé Nederland die zich uitsluitend richt op voedingsproducten, out-of-home en foodservice.

Nestlé-cultuur
De Clippele heeft het voordeel dat hij Nestlé als organisatie goed kent. Hij begon bij Nestlé Belgilux bij de verkoopafdeling en werkte zich op tot marketingmanager van de productgroep Drinks. Na zeven jaar maak-te hij een uitstapje naar Callebaut en aansluitend het Belgische modehuis Scabal. In 2000 werd hij terug-gehaald door Nestlé. Eerst als verantwoordelijke voor de divisie ‘Dry Foods’ en vanaf 2002 als algemeen directeur van Nestlé Belgilux. Het is de Nestlé-cultuur die hem altijd heeft aangesproken, en hem deed be-sluiten terug te keren. “Elk land is anders, maar een Nestlé-vestiging blijft een Nestlé-vestiging. Dat zit in de wortels van het bedrijf. Nestlé is in Zwitserland ooit gestart met zuigelingenvoeding, hiermee werden kinde-ren gered die geen borstvoeding konden krijgen. Dat nutrionele is altijd centraal blijven staan. Voeding is iets wat je deelt, proeven rondom de tafel, emoties. Uiteraard lekker en soms zoals bij chocolade een puur individueel genoegen.”
Oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale samenleving en smaken, noemt hij typisch Nestlé. “Een Nederlands Maggi-blokje smaakt anders dan in Duitsland of Frankrijk. Kennis van voeding vergt die specificiteit.” Heel belangrijk ook voor de sfeer binnen het bedrijf is het internationale karakter. “Wij zijn een Zwitserse groep, daar liggen de roots, maar er heerst geen Zwitserse mentaliteit. Onze executive board is een mengeling van nationaliteiten.”

Airbus
Als ’s werelds grootste voedingsmiddelenconcern heeft Nestlé een naam hoog te houden. Simpelweg pro-ducten van de concurrent imiteren, is het bedrijf te min. “We hanteren de 60/40-regel. Pas als zestig pro-cent van de consumenten ons product – in een blinde test – beter vindt dan dat van de concurrent, komt het op markt. Anders moet de receptuur worden aangepast.” Bij voorkeur zijn introducties helemaal nieuw, zoals Nescafé Cappuccino pads & topping. Het is een samengesteld product met koffiepads voor een kof-fiepadapparaat en een apart zakje voor melkschuim. Het concept gaat bijna ten onder aan zijn succes. “We hebben een capaciteitsprobleem. Het product is voortdurend uitverkocht. We hebben in de dagbladen al onze excuses aangeboden aan onze klanten en de consument. Het product is gewoon te lekker. Of zouden we het té goedkoop hebben gemaakt”, lacht hij.
Mogelijk dat het GLOBE-project uitkomst biedt voor het oplossen van de capaciteitsperikelen. Strikt genomen is er namelijk sprake van een logistiek probleem. De koffiepads komen uit Zuid-Europa, het melk-schuim uit West-Europa en die twee worden weer elders samen verpakt. Zo is het lastiger sturen op de consumentenvraag. Is Nescafé Cappuccino in het licht van dit assemblageprobleem de Airbus van de voe-dingsmiddelenindustrie? “Het is een nieuw product. Dan ga je niet direct nieuwe fabrieken neerzetten. De vraag heeft ons ook overdonderd. Maar daar hebben consument, noch distributie een boodschap aan. Het geeft wel aan de markt receptief is voor goede producten. Het hoeft niet altijd goedkoop te zijn, ook niet in Nederland. De consumentenadviesprijs is € 2,19 voor acht kopjes.”

Wellness-hoek
De concurrentie kan er op rekenen dat Nestlé de komende jaren meer van dit soort innovatieve geluiden zal laten horen. Bovendien gaat het kantoor in Diemen al zijn energie investeren in de Nederlandse markt. Slecht nieuws voor Unilever? De Clippele laat zich niet uitdagen. “De grote projecten ga ik nu niet uit de doeken doen. Veel zal er uit de wellness-hoek komen.” Waar mogelijk worden recepturen gezonder ge-maakt. En het R&D-centrum in Lausanne doet continu onderzoek naar gezonde voeding. Juist bij Nestlé staat gezondheid hoog op de agenda, benadrukt De Clippele.
Er is al veel gebeurd. Zo voert Nestlé Nederland op al zijn producten een voedingswaardewijzer. “Ons nutritional kompas. We hebben geen logo met een claim, maar informeren de consument met concrete voedingsinformatie en cijfers, inclusief tips wat wel en wat niet goed is om te eten. Chocolade is een fantas-tisch product met antioxidanten en magnesium, maar eet niet drie zakken achter je computer op.” Wel wordt hij het gezwartepiet wel eens moe. “De voedingsmiddelenindustrie wordt te veel bestempeld als de-gene die het obesitasprobleem moet oplossen. Natuurlijk, we kunnen bijdragen in de vorm van betere pro-ducten. En we doen niet voor niets fundamenteel onderzoek op dit gebied en geven voorlichting. Maar uit-eindelijk gaat het om een juiste balans tussen eten en bewegen en zijn er naast de consument zelf en de voedingsmiddelenindustrie andere partijen die hierin een verantwoordelijkheid hebben, zoals scholen en de overheid. Wij maken van gezondheid geen obsessie.”

Geen geheimen
Unilever heeft Vitality, Nestlé introduceerde ‘Good Food, Food Life’. Het grote verschil is dat Nestlé zijn ge-zondheidsmissie veel minder etaleert. Geeft het concern zo wel het juiste signaal af? Wie stil is, heeft iets te verbergen. “Twee, drie bedenkingen. Je hoort soms: Nestlé is een gesloten wereld. Die Zwitserse menta-liteit. Maar wie onze website bekijkt, ziet verrast hoe open we zijn. We hebben geen geheimen over onze business. Nederland is het thuisland van Campina, Unilever en Numico. Die zijn hier sterk georganiseerd. Ons hoofdkantoor zit hier niet. Mogelijk hebben we daarom wat meer reactief dan proactief gewerkt. Waar andere zich inspannen om te overtuigen wat ze er op wellness-gebied aan doen, stellen wij ons bescheide-ner op. Toch zeg ik in alle eerlijkheid: geen enkel bedrijf in de wereld heeft zo veel geïnvesteerd in onder-zoek naar voeding, voedingscomponenten en wat hun invloed op de mens is, als wij. In ons belangrijke on-derzoekscentrum in Lausanne hebben we 650 mensen zitten. Ik zeg altijd maar, de beste show die we kunnen voeren, is een show van onze producten.”

Consument
Hoge bomen vangen veel wind, dat ondervindt ook Nestlé. De multinational ligt regelmatig onder NGO-vuur, zoals laatst toen het concern ervan beticht werd koffie te betrekken uit ontboste tropische natuurge-bieden. Het bedrijf neemt dat soort aantijgingen zeer serieus. “Corporate responsibility. Daar zijn we heel fier over. Een Nestlé-medewerker zal vechten voor het imago van zijn bedrijf. We krijgen veel NGO’s op bezoek en die tonen we wat we doen.” Nestlé wil meer transparantie betonen. Maar het bedrijf is nog op zoek naar de juiste toon, verklaart De Clippele. Ook wil het de zaken niet mooier maken dan ze werkelijk zijn. “We hebben te maken met consumenten die goed ingelicht zijn en weten wat ze kopen. Google op ‘potato’ en ‘Maggi’ en je vindt van alles. Vraag is wel hoe te communiceren met de consument van de toe-komst. Met de heilige tv-spot of met nieuwe media? Daar moeten wij een antwoord op vinden. Mensen gaan persoonlijker vragen stellen, wat moeilijk voor ons is, maar ook dat biedt opportuniteiten. Gelukkig dienen die zich elke dag aan.”

Reageer op dit artikel