artikel

VMT Food Event beleeft primeur

Algemeen

Een congres door en voor de food branche, een vakbeurs met innovaties en volop gelegenheid tot netwerken. Dat biedt VMT Food Event 2007, het eerste tweedaagse evenement voor de hele Nederlandse en Belgische voedingsmiddelenindustrie. Wat kunt u verwachten op de eerste editie van dit jaarlijks terugkerende ontmoetingspunt voor de hele sector?

Al tien jaar staan de goedbezochte VMT-bijeenkomsten garant voor betrouwbare informatie en interessante sprekers. Terwijl bij deze eendaagse congressen de focus ligt op een deelgebied van de voedingsmiddelentechnologie, zoals voedselveiligheid, nieuwe wetgeving of sensorisch onderzoek, is voor het tweedaagse VMT Food Event gekozen voor een brede aanpak met parallelprogramma’s in de vier tracks Markt & Strategie, Productontwikkeling & Marketing, Voedselveiligheid & Kwaliteit en Technologie & Optimalisatie.

Programma op maat
“Het VMT Food Event is eigenlijk een logisch gevolg van de eendaagse bijeenkomsten”, verklaart VMT-congresmanager Maureen de Graauw. “Samenwerken wordt steeds belangrijker voor alle functionarissen in de voedingsmiddelenindustrie. Dat begint met kijken naar wat er in andere disciplines en andere bedrijven gebeurt. De opzet van het VMT Food Event maakt dit mogelijk. Het congresprogramma biedt parallelprogramma’s in vier tracks. Na elke lezing kunnen deelnemers van zaal wisselen. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om lezingen bij te wonen in zijn eigen specialisatie én om inspiratie op te doen bij een ander vakgebied. Elke deelnemer aan het VMT Food Event maakt zijn eigen programma op maat.”
Het congres begint op 6 maart met een plenaire openingssessie met als thema: Samenwerking en innovatie op macroniveau. Philip den Ouden, directeur van de FNLI en sessievoorzitter, zegt over het VMT Food Event: “Het is de eerste keer dan een dergelijk compleet programma op deze schaal in Nederland wordt gepresenteerd. Ik hoop op een goede ontmoetingsplaats, want de industrie heeft het nodig om over issues met elkaar te praten.”
Den Ouden heeft een duidelijke toekomstvisie: “Innovatie met focus op de consument. Uiteindelijk is alleen de acceptatie van een product door de consument bepalend voor succes. Nu gaat nog veel aandacht uit naar de distributiekanalen.” De industrie is al innovatief en werkt samen met kennisinstellingen, signaleert Den Ouden, maar het kan beter: “Meer innovatie en meer samenwerking tussen producenten, zowel de grote als de mkb’ers. Samen kunnen de partijen innovaties uitwerken en marktklaar maken.”

Tracks
De vier tracks op het congres bieden een gevarieerd programma, dat per dagdeel of sessie een verschillend thema kent (zie kader). De voorzitters van de verschillende sessies zijn mensen uit de praktijk, net zoals de sprekers. Het programma bestaat uit lezingen met mogelijkheid tot discussie en interactieve workshops.
Goos Eilander, algemeen directeur van Trendbox en voorzitter van de sessie trends, waardeert de verschillende onderwerpen op het congres: “In korte tijd krijg je een breed overzicht van de ontwikkelingen in de food. Dat geldt zeker op het gebied van trends.” Eilander vindt dat producenten in het algemeen goed inspelen op trends, maar het kan beter volgens hem: “Vaak spelen nieuwe producten in op één maatschappelijke trend, bijvoorbeeld kleine verpakkingen omdat er meer kleinere huishoudens zijn. Je kunt trends ook in samenhang zien, dat is wel complexer.”
Yolande Verbeek, manager engineering & maintenance bij Duyvis en voorzitter van de sessie Efficiënt produceren, vindt de ruime mogelijkheden voor het delen van kennis een belangrijk voordeel van een tweedaags congres. “Wat mijn eigen sessie betreft: de voedingsmiddelenindustrie kan nog veel efficiënter produceren. Ervaringen uitwisselen is daarvoor essentieel. Vaak wordt alleen op kosten gestuurd, zonder dat optimale efficiëntie wordt bereikt. Voor meer efficiëntie is het nodig om per bedrijf een eigen aanpak te kiezen, want in de food zijn de onderlinge verschillen groot.”
Wim van Eck, hoofdinspecteur voedingsmiddelen en genotmiddelen bij de Voedsel- en Warenautoriteit en voorzitter van de sessie wet- en regelgeving, ziet het VMT Food Event als trefpunt. “Het gaat om ideeën uitwisselen en om netwerken. Wat mijn vakgebied, de wetgeving, betreft: het is goed om te horen tegen welke problemen de verschillende partijen aanlopen. Ik ervaar de voedingsmiddelenindustrie als goed geïnformeerd en betrokken, dat levert zeker leuke discussies op.”

Beurs
Het VMT Food Event biedt naast het congresprogramma een beurs met een gevarieerd aanbod. “De stands zijn uitverkocht”, zegt Alexander Mouissie, media-adviseur voor het VMT Food Event tevreden. “Ook al is het de eerste keer dat we als VMT een tweedaags evenement organiseren, de belangstelling was direct groot.”
Leveranciers van technologie, ingrediënten, automatiseringssystemen, opleidingen en andere diensten presenteren hun aanbod. Voor congresdeelnemers is het beursbezoek een onderdeel van het programma. Het is ook mogelijk om alleen de beurs te bezoeken.

Breedte
Een van de standhouders is Nutri-akt. Annemieke van Ginkel, directeur, motiveert de deelname: “Het congresprogramma biedt een grote diversiteit aan onderwerpen en sprekers. Die breedte spreekt ons erg aan. We verwachten veel functionarissen met een aantal jaren ervaring. Die vormen voor ons een interessante doelgroep. Daarnaast biedt het Event volop ruimte om contacten met klanten te onderhouden. Bovendien willen we als intermediair op de arbeidsmarkt in de food ook zelf lezingen volgen om inhoudelijk op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.”
Een breed publiek, dat spreekt Petra Brands, Business Manager Life Sciences bij Brenntag Specialties, leverancier van ingrediënten en additieven aan. “Een beurs in combinatie met een congres met een breed programma, daar verwachten we mensen van R&D, productontwikkeling, marketing, kwaliteit, inkoop en productie. Kortom, alle disciplines die betrokken zijn bij de keuze van de juiste ingrediënten.”

Gezond samenwerken
Harrij Schmeitz van Imtech, vindt het als technologieleverancier belangrijk om bedrijven te ontmoeten. “Nieuwe succesvolle producten ontstaan door een goede mix van technologie en productkennis. Dat vraagt een gezonde samenwerking met de voedingsmiddelenproducent. Gezond samenwerken wordt dan ook het thema van onze stand.” Schmeitz ziet de meerwaarde van een tweedaagse beurs: “Twee dagen biedt ruimte voor netwerken in de breedte. Die contacten vormen een goede basis voor samenwerking.”
Op de beurs zal een aantal exposanten hun noviteiten toelichten tijdens inloopsessies. Zo verzorgt Kapp Nederland een lezing over voedingsmiddelen en warmtewisseling, demonstreert Acin instrumenten de apparatuur van Rotronic om de wateractiviteit te meten, geeft DIN solutions de presentatie ‘SSCC-verzendcode: van palletlabel tot EDI-bericht’ en biedt Inventech informatie over de nabije-infraroodspectroscopie.

Informeel
Het VMT Food Event duurt twee dagen. Dat geeft de organisatie de mogelijkheid een avondprogramma te presenteren. Congresmanager De Graauw: “Het wordt een leuk en informeel programma. De inhoud blijft nog even geheim. In elk geval is er voldoende tijd en ruimte om te netwerken die avond, en dat is een van de belangrijke doelstellingen van het VMT Food Event.”

Reageer op dit artikel