artikel

VMT Food Event focust op samenwerking en innovatie

Algemeen

VMT Food Event is het nieuwe evenement voor de totale voedingsmiddelenbranche. Begin maart 2007 organiseert VMT dit evenement voor de eerste maal in Nieuwegein. Food Event omvat een tweedaags congres en vakbeurs. Naast informatieoverdracht is contacten leggen een belangrijk aspect op dit jaarlijkse ontmoetingspunt voor de sector. Nieuwe ideeën en samenwerken zijn immers sleutels tot succes.

“Samenwerking en innovatie. Dat is de rode draad van VMT Food Event. Het congresprogramma biedt informatie rond deze thema’s, toegespitst op de belangrijkste aandachtsterreinen van de voedingsmiddelensector. Het event zelf is de gelegenheid om contacten te leggen via kennisuitwisseling en netwerken.”
Maureen de Graauw, congresmanager VMT, vat samen wat het nieuwe VMT Food Event de voedingsmiddelenindustrie biedt. Op 6 en 7 maart vindt de eerste editie van dit jaarlijks terugkerende evenement voor alle functionarissen in de sector plaats in NBC te Nieuwegein.

Logisch vervolg
VMT heeft het initiatief genomen een tweedaags evenement voor de voedingsmiddelensector te organiseren. De Graauw: “Het is een logisch vervolg op de organisatie van VMT Bijeenkomsten, zoals we dat al bijna tien jaar doen. Deze bijeenkomsten van een dag zijn toegespitst op specifieke onderwerpen voor de voedingsmiddelenindustrie. Voorbeelden zijn de goedbezochte congressen over voedselveiligheid, productontwikkeling of continu verbeteren. De verdieping die dergelijke dagen bieden, vormt weer een aanvulling op de informatie in VMT vakblad, op VMT Online en de digitale VMT Nieuwsbrief.”

Samen innoveren
In de sector groeit het besef dat innovatie, de voorwaarde om succesvol te zijn, alleen kans van slagen heeft als het samen gebeurt. Nieuw is samen innoveren. Samen heeft dan betrekking op de verschillende disciplines binnen een bedrijf, met concurrenten of collega-bedrijven dan wel met retailorganisaties of kennisinstellingen. “Denk bijvoorbeeld aan de kennis die bij instellingen op de plank ligt en voor MKB-bedrijven nauwelijks toegankelijk is maar wel erg nuttig kan zijn”, vult De Graauw aan.

Zij vervolgt: “Het gaat ook om nieuwe businessmodellen, zoals regio- of streekproducten of het inspelen op nichemarkten. En leuke combinaties van samenwerking. De Senso en Beertender zijn daar inmiddels bijna klassieke voorbeelden van. Met VMT Food Event brengen we alle disciplines, bedrijven en organisaties samen en bieden we een platform voor kennisuitwisseling en netwerken,” aldus de congresmanager.

Ervaringen delen
VMT Food Event omvat vier tracks rond de centrale thema’s van de voedingsmiddelenindustrie: Markt & Strategie, Productontwikkeling & Marketing, Voedselveiligheid & Kwaliteit en Technologie & Optimalisatie. Binnen elke track worden drie sessies gehouden van een halve dag. Voor congresdeelnemers is er steeds de mogelijkheid van track te wisselen en daarmee binnen en buiten het eigen, specifieke aandachtsgebied inleidingen te volgen. De Graauw: “Die sessies behandelen stuk voor stuk actuele onderwerpen binnen de thema’s. De congrescommissie, bestaande uit personen van uiteenlopende disciplines in de foodbranche, heeft samen met de VMT-redactie die onderwerpen gedefinieerd en ingevuld. Zo zijn we tot in totaal zo’n negentig inleidingen gekomen, waarbij waar mogelijk het uitgangsprincipe ‘voor en door de voedingsmiddelensector’ is gehanteerd.” Concreet betekent het dat de sessies veel cases bevatten en daarmee dat bedrijven bereid zijn hun ervaringen met de congresdeelnemers te delen.

Context
De tracks worden voorafgegaan door de plenaire opening van het event op dinsdagmorgen 6 maart. Tijdens die sessie wordt op macroniveau naar belangrijke ontwikkelingen gekeken. Waar staat de voedingsmiddelenindustrie in economisch Nederland? Welke trends zijn er te signaleren die de koers voor de toekomst bepalen? Op welke wijze krijgt innovatie in Nederland vorm, zowel buiten als binnen de sector? Zijn er ‘lessons to be learned’? “Deze en andere vragen komen in de openingssessie aan bod en plaatsen de sector in de nationale en internationale context”, licht De Graauw toe.

Ook een vakbeurs
Maar VMT Food Event is nadrukkelijk meer dan een congres. Een vakbeurs maakt eveneens onderdeel uit van het evenement. Van 10.00 tot 18.30 uur kunnen bezoekers de ruim 50 exposanten bezoeken. Voor congresdeelnemers is de vakbeurs gratis. Het expositieprogramma is een mix van aanbieders van producten en diensten. Toeleveranciers van machines en apparaten, grondstoffen en ingrediënten, systemen, opleidingen, trainingen en andere diensten zijn hier samengebracht. Een aantal van die exposanten zal hun noviteiten nader toelichten tijdens de inloopsessies die op de beursvloer worden gehouden. Deze sessies zijn gratis voor bezoekers van het congres en de vakbeurs.

Wij-gevoel
Naast het grote informatieaanbod is de gelegenheid die VMT Food Event biedt om relaties te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen minstens zo belangrijk, benadrukt De Graauw. Netwerkmomenten zijn er tijdens de koffiepauzes, buffetlunches op de beursvloer en de dagelijkse happy hours. Ook het avondprogramma op 6 maart biedt de mogelijkheid om met branchegenoten in gesprek te komen. “We willen vooral het ‘wij-gevoel’ van de voedingsmiddelensector vergroten, zeker nu samenwerking zo cruciaal is voor de branche”, besluit de VMT-organisator.

Reageer op dit artikel