artikel

Zoeken naar octrooien

Algemeen

Hoe weet of uw uitvinding nieuw is? Zoeken in octrooizoeksystemen geeft antwoord op deze vraag. Met de goede sites en de juiste trefwoorden is relevante literatuur snel te vinden. Misschien kunt u daarmee uw idee zelfs verder ontwikkelen.Het zal u verbazen hoe vaak ik als octrooigemachtigde spreek met een enthousiaste uitvinder die heilig overtuigd is van zijn creativiteit, maar niet weet wat er buiten zijn directe omgeving op het gebied van de uitvinding al bekend is. Soms leidt dit tot hevige teleurstellingen. Met een klein beetje tijd en een internetaansluiting kunt u voorkomen dat u moeite steekt in het opnieuw uitvinden van het wiel.

Een voorbeeld. Onlangs werd in een reclamefolder van een plaatselijke drogisterij een cholesterolverlagend product aangeprezen dat ‘absoluut reukloos’ was. Dat is geen triviale eigenschap van een product met knoflook en visolie als hoofdingrediënten. Met wat simpele trefwoorden in de octrooiliteratuur is makkelijk te achterhalen hoe die reukloosheid te realiseren is.

Espacenet
Het aangewezen beginpunt is esp@net (www.espacenet.com), de elektronische databank van octrooipublicaties van het Europees Octrooi Bureau. Dit openbare octrooizoeksysteem is voor iedereen toegankelijk. Het biedt tal van mogelijkheden om relevante literatuur te vinden. Als onervaren zoeker zou ik kiezen voor zoeken op trefwoorden in titel en uittreksel, in het voorbeeld ‘garlic’, ‘fish’, ‘smell’. Het levert tien treffers op, onder andere een Britse octrooiaanvraag GB2349817 met de veelbelovende titel ‘Use of masking agents with capsules’.

Dit document blijkt voor octrooibegrippen bijzonder klein: in vier alinea’s wordt het probleem van de smaak van supplementen met omega-3-visolie beschreven. De oplossing volgens de aanvrager Vitabiotics is het gebruik van een smaakmiddel als ‘orange oil’ in een capsule van bijvoorbeeld gelatine. In de beschrijvingsinleiding van een interessante publicatie wordt vaak andere literatuur genoemd. Helaas blijkt deze publicatie daarop de uitzondering.

Toch is het document behulpzaam. Het levert de trefwoorden ‘capsule’ en ‘gelatine’ op. Bovenal wijst het nieuwheidrapport van de examiner, die beoordeelt of de aanvraag een originele vinding betreft, op de gelatinecapsules met een smaakje uit GB2283899 en WO9842316.

Alternatief
Een alternatieve zoekmethode biedt de website van het Amerikaanse Patent & Trademark Office (USPTO: http://www.uspto.gov/patft/index.html). Daarvoor is een relevante Amerikaanse octrooipublicatie nodig. Laat WO’316 volgens esp@cenet nu ook in de VS bestaan als US6200603. In USPTO kunt u direct doorklikken naar alle US-octrooien die in dit octrooischrift worden genoemd of die hier naar refereren. Zo kunt u heel snel zowel voor- als achteruit in het vakgebied. In dit geval blijkt US’603 te recent: er is nog niet naar verwezen. Wel zijn er links naar drie oudere Amerikaanse octrooien. Dezelfde truc heeft hier wel succes en levert tientallen nieuwe publicaties over gegeleerde capsules met smaakmaskerende eigenschappen.

De USPTO-zoekmachine biedt ook mogelijkheden voor de meer ervaren zoeker: niet alleen uittreksels, maar ook naar complete teksten – zij het alleen van Amerikaanse octrooipublicaties – zijn doorzoekbaar. Een soortgelijke, uitgebreidere site is http://www.patentlens.net/patentlens/simple.cgi.
Met deze gratis elektronische hulpmiddelen zit u binnen een paar minuten midden in uw vakgebied. Misschien levert dat nog ideeën op om uw vinding verder te ontwikkelen!

Reageer op dit artikel