artikel

Certificaat MicroVal dit jaar uitgereikt

Algemeen

Nog dit jaar zal de eerste snelle testkit een MicroVal-certificaat toegekend krijgen. De met deze testkit behaalde resultaten zullen in heel Europa worden geaccepteerd. De vergelijking met de referentiemethode is al uitgevoerd. De ringtest is gaande. Vijf andere fabrikanten hebben interesse getoond.

‘Een Europees geaccepteerde methode voor validatie en certificatiesysteem te ontwikkelen voor ‘rapid method-testkits’’. Dat was de doelstelling in de jaren negentig bij de oprichting van MicroVal. Dit jaar is de organisatie MicroVal daadwerkelijk operationeel geworden. Van de MicroVal Rules & Certification Scheme is onlangs de vernieuwde versie ‘augustus 2006’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie is vooral Annex K aangepast. Deze bijlage gaat over de kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan bij de validatie van alternatieve methoden. Het document kan worden gedownload via www.microval.org.

Eerste certificaat
Het eerste certificaat wordt nog eind dit jaar toegekend. Het certificaat zal officieel worden overhandigd tijdens een internationaal MicroVal symposium dat op 20 maart 2007 in Amsterdam plaatsvindt. Het MicroVal Expert laboratorium ‘Campden and Chorleywood Food Rearch Laboratory’ (CCFRL) uit Engeland is verantwoordelijk voor de validatieprocedure van de testkit. De coördinatie en certificatie is in handen van de MicroVal Certification Body (MCB) Lloyd’s Register QA (LRQA) in Rotterdam. Inmiddels zijn er vier nieuwe testkits aangemeld voor MicroVal-validatie en -certificatie. MicroVal is in gesprek met nog vijf fabrikanten voor mogelijke validatie en certificering van hun testkits.

Validatie
De validatieprocedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt de alternatieve (snelle) methode vergeleken met de referentiemethode. Dit onderzoek is afgerond en inmiddels is fase twee, het ringonderzoek, begonnen. Vijftien laboratoria uit Nederland, Polen, Engeland, Denemarken, Duitsland en België voeren deze ringtest uit. Het door het Expert Laboratorium (CCFRL) opgestelde validatierapport wordt vervolgens beoordeeld door de Technische Commissie van de MCB (LRQA). Uiteindelijk zal de MCB het MicroVal-certificaat toekennen (zie tabel).

Tijdens deze eerste validatie werden de ‘MicroVal Rules’ getest. Daarbij liep men aan tegen diverse praktische problemen, zoals de afstemming tussen het Expert Laboratorium en de method reviewers. Het oplossen van dergelijke problemen vergde meer tijd dan werd voorzien, maar heeft geresulteerd in een gestroomlijnd proces. De reviewers zijn onafhankelijke gekwalificeerde microbiologen die het hele proces volgen en waarborgen. Deze worden door de verschillende partijen toegewezen.

Fabrikanten
Voor de voedingsmiddelenindustrie is de opkomst van gecertificeerde rapid method-testkits een welkom alternatief voor het gebruik van de tijdrovende traditionele methoden. Het eerste certificaat geeft fabrikanten van alternatieve methoden de zekerheid dat de organisatie MicroVal volledig operationeel is. Om die reden wilde een aantal fabrikanten eigenlijk pas hun testkits via MicroVal laten valideren nadat de eerste certificaten waren toegekend.

Daarnaast is het voor fabrikanten cruciaal dat een organisatie met een Europese dekking ook internationale erkenning heeft. Daarom richt MicroVal zich op de harmonisatie van de Europese validatie met internationale instanties als AOAC (een Amerikaanse organisatie, die testkits valideert). Dit zal nog enige tijd vergen omdat de wederzijdse technische en administratieve procedures verschillen.

Reageer op dit artikel