artikel

Wetgeving vereenvoudigd

Algemeen

Wet- en regelgeving rond proces- en afvalwater worden vereenvoudigd en gebundeld in het Activiteitenbesluit. Voedingsmiddelenbedrijven vallen daardoor mogelijk onder andere regelgeving dan voorheen. De normering zelf wordt niet aangescherpt waardoor ingrijpende gevolgen uitblijven.

Reageer op dit artikel