artikel

Economie en ecologie hand in hand bij proces- en afvalwaterbeheer

Algemeen

Voedingsmiddelenbedrijven laten zich niet alleen leiden door economische overwegingen bij investeringen in proces- en afvalwaterprojecten. Ook duurzame milieuaspecten worden meegenomen. Milieuwinst is te halen in de productie zelf, maar ook in ketensamenwerking. Voorkomen moet worden dat de waterrekening op termijn te hoog wordt. Nu al wordt geklaagd over onjuiste heffingen en te hoge waterkosten.

Reageer op dit artikel