artikel

Arbeidsmarkt voor afgestudeerden steeds beter

Algemeen

Na jaren colleges en practica volgen, nachten doorhalen voor examens, en stages en afstudeeropdrachten afronden komt de dag dat je dat felbegeerde diploma of die bul in handen krijgt. Dan begint het pas echt: een baan zoeken die bij je past. VMT bekeek waar studenten in een voedings(technologische) richting na hun afstuderen terecht komen.

We klopten aan bij het KLV in Wageningen en HAS Den Bosch, twee organisaties die veel informatie in huis hebben over de arbeidsmarkt voor afgestudeerden in voedings(technologische) wetenschappelijke en HBO-opleidingen.
KLV is de vereniging van afgestudeerden van Wageningen Universiteit. Deze organisatie voert regelmatig arbeidsmarktonderzoeken uit, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en seminars en fungeert als spin in het web voor allerlei Wageningse netwerken die variëren van voedingsmiddelentechnologen en voedingskundigen tot landbouweconomen en marktonderzoekers.

Ook HAS Den Bosch onderhoudt intensief contact met haar afgestudeerden, onder meer via themadagen en reünies. Afgelopen april lanceerde de school een HAS-alumni website (www.hasdenbosch/alumni), waarop afgestudeerden onder een persoonlijke code kunnen inloggen om informatie over medealumni te vinden of informatie over zichzelf te plaatsen.

De school heeft vraag en aanbod onderzocht in de markt voor voedingsmiddelentechnologen, waarbij het gaat om functies als kwaliteitsmanagers, product- en procesontwikkelaars en productiemanagers. Daaruit blijkt dat er de komende jaren een groot tekort ontstaat aan net afgestudeerde voedingsmiddelentechnologen, zowel op MBO-, HBO- als WO-niveau.

Meer banen
“Mensen krijgen nog sneller een baan dan enkele jaren geleden”, beaamt Marian Bos-Boers van het KLV. Volgens de WO-Monitor 2004 – een jaarlijks onderzoek van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht – vond 79% van de in 2002 en 2003 afgestudeerde voedingsmiddelentechnologen, biotechnologen en voedingskundigen binnen drie maanden een baan en was slechts 5% na ruim een jaar nog werkloos.

Uit het KLV alumnibestand blijkt dat aan Wageningen Universiteit tussen 2001 en 2006 in totaal 280 voedingsmiddelentechnologen, 287 voedingskundigen en 157 biotechnologen afstudeerden. Een meerderheid van deze Wageningers heeft een onderzoeksbaan gevonden, ofwel als AIO/OIO (37%) of een vergelijkbare onderzoeksfunctie (30%). Een ruime 13% vond een baan als vaktechnisch ingenieur, 8% werd voorlichter/adviseur of commercieel medewerker. De functie van projectleider of manager was voor 6% weggelegd.

De alumni kwamen vooral terecht bij universiteiten/academische ziekenhuizen (41%) en in de industrie (32%). Veel minder afgestudeerden vonden werk bij een onderzoeksinstituut (11%), in de commerciële dienstverlening (8%), de overheid (6%) of een maatschappelijke organisatie / vereniging (2%). Van de afgestudeerden werkt 6% in het buitenland. Geen van de Wageningers is voor zover bekend voor zichzelf begonnen.

De meeste vonden een baan via een personeelsadvertentie of een open sollicitatie (respectievelijk 39 en 15%). Netwerken bleek een handig hulpmiddel bij het solliciteren: veel afgestudeerden vonden hun eerste baan via hun stagebegeleider of medewerkers van Wageningen Universiteit (18%), kennissen of familie (8%). 20% kwam op een andere manier aan werk.

Vergelijking
HAS Den Bosch heeft cijfers beschikbaar afkomstig uit de HBO-monitor van 2004, eveneens uitgevoerd door het ROA.
“Anderhalf tot twee jaar geleden had van de pas afgestudeerden bijna honderd procent een baan. Dit was waarschijnlijk deels ‘niet passend’ werk, want het vinden van een bij de opleiding passende baan werd toen als moeizaam ervaren. De laatste maanden zien we weer opvallend veel vacatures voor voedingsmiddelentechnologen. Bedrijven innoveren meer en breiden hun ontwikkelingsafdelingen uit”, verklaart Huub Coenemans, docent aan HAS Den Bosch.

Volgens de HBO-Monitor 2004 studeerden in 2002/2003 aan het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) in Nederland – in Den Bosch, Delft, Leeuwarden en Velp – in totaal 164 mensen af in een technologische/laboratoriumrichting. “Tachtig tot negentig procent hiervan is voedingsmiddelentechnoloog”, vult Coenemans aan.

Blijvende vraag
Van de afgestudeerden in de periode 2002/2003 had 73% ten tijde van het afstuderen nog geen baan, na drie maanden was dit gedaald tot 11%. Na ruim een jaar hadden vrijwel alle afgestudeerden in de richting technologie/laboratorium werk. 26% begon aan een vervolgstudie. Mensen kwamen terecht in uiteenlopende sectoren van de levensmiddelenindustrie, onder meer de zuivel-, groente- en fruit- en vleessector.

Coenemans verwacht dat de arbeidsmarkt voor afgestudeerde HBO-voedingsmiddelentechnologen de komende vijf jaar verder zal aantrekken. “Jaarlijks komen er ongeveer honderd net afgestudeerde levensmiddelentechnologen bij op de arbeidsmarkt. De behoefte vanuit de arbeidsmarkt schatten we op honderdzeventig HBO-voedingsmiddelentechnologen”, rekent hij voor.
Ook Bos-Boers is positief gestemd: “Vooral in het bedrijfsleven zijn er nu al veel vacatures voor bijvoorbeeld Wageningse productontwikkelaars, managers productinnovatie, bioprocesontwikkelaars en -technologen. Ik verwacht niet dat deze ontwikkeling de komende tijd zal stagneren.”

Weten wat je wil
Volgens de KLV-medewerkster is het voor pas afgestudeerden zaak voorafgaand aan het solliciteren te bedenken wat voor baan ze precies zoeken en in welk soort organisatie zij zich thuis voelen. “KLV kan hen daarbij ondersteunen met bijvoorbeeld een sollicitatietraining via KLV Professional Match en met hulp van het KLV-informantennetwerk. Via dat netwerk is goede inside-informatie te verkrijgen en kan men zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en de bedrijfssector.”

Reageer op dit artikel