artikel

VWS zoekt Europees draagvlak voor vernieuwd etiket

Algemeen

Etiketten op voedingsmiddelen bezorgen producent en consument hoofdbrekens. Het ministerie van VWS ontwierp een sterk vereenvoudigd etiket met aanvullende informatie in een database. De belangrijkste stakeholders in Nederland kunnen zich er in vinden. Indien ook de overige lidstaten zich achter de plannen scharen, zouden deze het uitgangspunt kunnen vormen voor de te herziene etiketteringrichtlijn.

Reageer op dit artikel