artikel

Monitoring afvalwater via TOC-meting

Algemeen

IMD heeft een mobiele meetwagen ontwikkeld en ingericht, waarmee bij bedrijven op een snelle manier zicht wordt verkregen op de kwaliteit van geloosd afvalwater. Dit gebeurt via TOC-metingen. Door de meetgegevens op het SCADA-systeem van het bedrijf te visualiseren, ontstaat een toegankelijke tool om in te spelen op een bovenmatige vervuilingswaarde, dan wel op grondstof- en/of productverliezen.

Reageer op dit artikel