artikel

Verpakking snel traceren

Algemeen

Vanaf 27 oktober 2006 moeten, in navolging van voedingsmiddelen, ook verpakkingen traceerbaar zijn. In grote lijnen gelden voor voedingsmiddelen en verpakkingen dezelfde wettelijke eisen en wensen van toezichthouder VWA. Begeleidende papieren om de kwaliteit van verpakkingsmateriaal aan te tonen zullen over circa anderhalf jaar verplicht worden, tegelijk met het van kracht worden van een nieuwe verordening voor materialen van kunststof.

De veiligheid van verpakkingsmateriaal valt onder de EU-Kaderverordening 1935/2004. Deze is per 3 december 2004 in werking getreden, met uitzondering van het onderdeel traceerbaarheid, dat pas op 27 oktober 2006 van kracht wordt. Over welke impact deze wetgeving heeft, werd de verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie tijdens de VMT/TNO-bijeenkomst ‘Traceerbaarheid van verpakkingen’ bijgepraat.

Eisen en wensen
Peter Bragt, inspecteur Productveiligheid bij de VWA, liet weten dat de wettelijke eisen summier zijn. Bedrijven zijn verplicht van zowel hun toeleverancier als hun afnemer naam en adres van de rechtspersoon te overleggen en daarnaast een goede definitie van het product (inclusief batch/chargenummer) en leverantiedatum te geven. Daarnaast “acht de VWA het wenselijk” dat bedrijven – van primaire verpakkingsproducent (bijvoorbeeld de leverancier van granulaat) tot en met retailer – zo veel mogelijk relevantie informatie over het product vastleggen, zoals datum van ontvangst, etiketgegevens, productiecode en omvang (begin en eind) van de geleverde partij.

Verder zou de VWA graag zien dat bedrijven met hun wettelijk verplichte traceringsysteem de binnengekomen verpakkingen kunnen koppelen aan de uitgeleverde verpakte voedingsmiddelen. Daardoor kunnen bedrijven de omvang en kosten van een recall aanzienlijk beperken. Het is echter aan de bedrijven zelf hoe zij dit intern regelen.

Tot slot wil de VWA graag dat bedrijven de gegevens vijf jaar lang bewaren of, bij bederfelijke voedingsmiddelen, de houdbaarheidstermijn plus zes maanden, en dat zij deze gegevens binnen vier uur kunnen overhandigen aan de VWA.

Documenten
De Kaderverordening 1935/2004 eist (in artikel 16) dat er bij ieder batch verpakkingsmateriaal een zogeheten ‘Declaration of compliance’ aanwezig is. Daarin moet de leverancier verklaren aan welke wetgeving het verpakkingsmateriaal voldoet en voor welk soort voedingsmiddelen het veilig kan worden gebruikt.
Bovendien moet de leverancier ‘Supporting documentation’ hebben voor het betreffende verpakkingsmateriaal. In deze documenten moet de basis voor het afgeven van een verklaring vastliggen, bijvoorbeeld testresultaten en blootstellingberekeningen. Dit dossier moet aan de autoriteiten worden overlegd, indien deze daarnaar vragen.

De Kaderverordening 1935/2004 schrijft voor dat specifieke richtlijnen of regelingen om ‘Declarations of compliance’ en ‘Supporting documents’ moeten vragen. De huidige plastic-verordening (2002/72/EC) vraagt alleen naar de ‘Declaration of compliance’, dus hoeven bedrijven nog niet aan de eis met betrekking tot ‘Supporting documents’ te voldoen. Volgens Rinus Rijk, die vanuit TNO nauw betrokken is bij de totstandkoming van verpakkingsregelgeving, zal in de toekomstige plasticverordening, ook wel aangeduid als ‘superverordening’, daar wel om worden gevraagd. Deze zal direct bij verschijnen van kracht worden. Rijk schat in dat dit nog ongeveer anderhalf jaar zal duren. “In grote lijnen zal de inhoud niet veel meer veranderen.”

Bij import van buiten de EU wordt volgens VWA-er Bragt de importeur beschouwd als dossierhouder. “Dat zal moeilijk zijn. Producenten uit derde landen zullen concurrentiegevoelige informatie niet snel afstaan. De importeur is echter wettelijk verplicht deze informatie te hebben en te kunnen overleggen.”

Reageer op dit artikel