artikel

Quest R&D-centrum als feniks uit as herrezen

Algemeen

Een geluk bij een ongeluk! Zo noemt Quest International in Naarden de brand die in november 2002 het bedrijf trof en het onderzoek- en ontwikkelingsgedeelte bijna geheel in de as legde. Het gaf Quest de mogelijkheid zijn commerciële en technische doelstellingen te overdenken en de geplande nieuwbouw aan de nieuwe eisen aan te passen. Binnen een jaar stond er een state of the art-centrum waar nu moderne onderzoeksfaciliteiten ter beschikking staan voor onderzoek naar dranken.

Quest investeerde € 20 miljoen in het nieuwe technische centrum. Er werken nu 85 mensen. Het gebouw, met een totale oppervlakte van 4.000 m2, is gemaakt uit 176 voorgefabriceerde eenheden en werd in drie weken gemonteerd. De bouw zelf duurde zeven maanden, van de eerste schep in de grond tot de oplevering.

De brand was een belangrijke katalysator voor Quest. Naast de gloednieuwe voorzieningen werden de geplande veranderingen in de organisatiestructuur in de nieuwbouw geïntegreerd. Business development director voor de strategische business unit ‘Sweet’ voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten Mairi Coia licht toe: ”Wij waren in staat de verschillende disciplines die vroeger op verschillende locaties waren ondergebracht dichter bij elkaar te brengen. Daarmee verbeterde de synergie tussen de groepen. Ten tweede gaf het ons de kans om niet alleen de verloren apparatuur ten minste gelijkwaardig te vervangen, maar ook extra investeringen te doen in ‘leading edge’-technologieën. Daardoor werken we nu met de best beschikbare apparatuur op zowel procestechnisch als analytisch gebied.”

Business development
De business unit Sweet richt zich op de productgroepen dranken, zuivel, zoetwaren en bakkerijproducten. Samen met de andere business unit ‘Savoury’ vormt deze unit de middelste schakel in de uit 2003 stammende organisatiestructuur, bestaande uit de drie functies Verkoop, Business Development en Supply Chain.

Coia schetste hoe het proces vanaf het eerste contact met de klant verloopt: “Klant en verkoop vinden elkaar. Verkoop definieert de vraag en schakelt Business Development in als aanbieder van óf de gezochte oplossing óf de vereiste service. Supply Chain zorgt vervolgens voor de afhandeling.”

Het innovatieproces bij Quest wordt gestuurd door de behoeften van de markt. De ‘marketing brief’ is de basis voor de te ontplooien activiteiten waarvoor de afdelingen R&D, Preactieve Flavour Creatie en Reactieve Flavour Creatie worden ingeschakeld. R&D ontwikkelt de flavour-ingrediënten – van het identificeren van aromacomponenten met behulp van analytisch onderzoek tot het op grote schaal maken daarvan en eventueel verpakken in ‘flavour delivery’-systemen. Preactieve Flavour Creatie ontwikkelt de aroma-architectuur en de regels voor het aromaontwerp. Reactieve Flavour Creatie, met de groepen Flavour Creatie, Evaluatie en Applicatie, is verantwoordelijk voor het antwoord aan de klant. R&D is een op zichzelf staande afdeling, Pre- en Reactieve Flavour Creatie zijn onderdeel van de Business Development groep. Ondersteunend hierbij zijn de groepen Microbiologie en Drankenontwikkeling.

Kennis van processing
“Omdat de Business Development-groep meer doet dan alleen producten en processen ontwikkelen en zowel verantwoordelijk is voor de marketing als voor applicaties, creaties en evaluaties, werken wij binnen de business unit Sweet met functionele teams voor enerzijds dranken en anderzijds zuivel, zoetwaren en bakkerijproducten.” Mari van Gestel, specialist Beverages Application, vult verder aan: “Om de aroma’s goed aan onze klanten te presenteren is het vaak nodig om dit in een applicatie, bijvoorbeeld een frisdrank, te doen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij een gedegen kennis hebben van het totale eindproduct met de daarin gebruikte ingrediënten én de industriële processing. We passen aroma’s toe in door klanten aangeleverde dranken maar dikwijls wordt ook gevraagd om onze creatieve input en technologisch kennis bij de ontwikkeling van nieuwe concepten. Naast kennis beschikken wij daarom over moderne pilot-processing-apparatuur.”

Applicatielaboratoria
De applicatielaboratoria worden gebruikt door de groepen Preactieve en Reactieve Flavour Creatie. Ze bestaan uit een proeffabriekje met pilot-installaties voor de product- en procesontwikkeling van dranken en een instrumentenlaboratorium waar de fysische metingen aan dranken(ingrediënten) worden gedaan.

In de proeffabriek staat een nieuwe afvullijn van de Italiaanse firma Cimec. Mairi Coia vertelt hierover: “Quest maakt flavours. Maar flavours worden niet alleen beïnvloed door de beheersbare factoren lucht, licht en temperatuur. Ook andere componenten in de drank kunnen daar invloed op hebben. Door middel van de afvullijn kunnen wij praktijkomstandigheden nabootsen zodat de voor de klant afgevulde monsters hem precies laten zien en proeven wat hij uiteindelijk in zijn eigen fabriek kan verwachten.”

Belangrijk bij de aanschaf van de vullijn was flexibiliteit, de mogelijkheid van een breed capaciteitsbereik en een brede keuze van afvul- en verpakkingsopties. Diederik Schmedding, manager Beverages Application, licht toe: “Deze vullijn heeft bij zes vulkoppen een maximale capaciteit van 1.200 flessen per uur, wat goed vergelijkbaar is met fabrieksmatige lijnen. De flessen kunnen van glas of plastic zijn en in volume variëren van 0,2 tot 1,0 liter. Indien gewenst, kan de inhoud van de flessen met koolzuurgas worden gecarboniseerd. Onderdeel van de vullijn zijn twee typen sluitmachines, een voor kroonkurken en een voor schroefdoppen. In principe kan elk type product worden afgevuld, zelfs bier, dat een zeer zuurstofarme afvulling vereist.”

Quest heeft verder een met stoom verhitte buizenpasteur van de firma Micro-Thermix voor het pasteuriseren van flavour-sap-compounds en de UHT-behandeling van gerede dranken. De capaciteit is variabel en ligt tussen de 30 en 240 liter per uur.

Analyseapparatuur
In de meetkamer voor dranken-R&D beschikt Quest over een Coulter, die informatie levert over de verdeling van de deeltjesgrootte in emulsies. Ook staat apparatuur opgesteld ter bepaling van het schuimgedrag van bijvoorbeeld bier. Een noviteit is een systeem van PreSens waarbij in een gesloten flesje het zuurstofgehalte kan worden gemeten (zie foto). Aan de binnenkant van het flesje bevindt zich een stukje polymeer dat verkleurt als functie van de zuurstofconcentratie. Door middel van een sensor wordt vervolgens de exacte kleurintensiteit bepaald, waarna een gekoppelde pc het zuurstofgehalte berekent en weergeeft.

Ook het analytisch researchlaboratorium kon na de brand op een hoger plan worden gebracht. Onder de indrukwekkende verzameling van de nieuwste apparatuur bevindt zich een 600 mHz NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectrometer waarmee structuren van onbekende verbindingen kunnen worden opgehelderd.

Een ander snufje is de GC/MS-sniffcombinatie. Getrainde reukanalisten lokaliseren hiermee zogenaamde High Impact Taste (HIT)-componenten. Dit zijn de sleutelcomponenten die een belangrijke bijdrage leveren aan een flavour.

Reageer op dit artikel