artikel

‘Ontwikkel gezond en lekker voedsel’

Algemeen

De consument is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. De industrie moet hem beter informeren en bewijzen dat gezonde producten ook lekker zijn. De retail dient gezonde producten prominent in het winkelschap te positioneren. Zorgverzekeraars en hun werkveld kunnen de consument helpen bij het meer bewust maken van overgewicht.

Bovenstaande aspecten kwamen naar voren op de 5 april gehouden bijeenkomsten over overgewicht van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (’s morgens in Utrecht) en Wageningen Business School (‘s middag in Den Haag).

Belangrijke taak voor de industrie is het ontwikkelen van lekkere, gezonde producten. “Kom maar op met uw innovatieve producten”, nodigde CBL-voorzitter Klaas van den Doel zijn toehoorders uit. “Wij willen ze graag verkopen. Met de juiste marketing en bijvoorbeeld een langere schaptolerantie of een mooie plek in de winkel, maken we die producten dan samen tot een succes.”

Frans Fredrix, algemeen directeur Superunie, gaf fors tegengas door te benadrukken dat de retailers het uiteindelijke succes van producten bepalen. Hij zei innovaties te willen opnemen, “maar dan heb ik het niet over light-chips, maar over producten die intrinsiek beter zijn.”

VWS-minister Hans Hoogervorst wees de retailers er fijntjes op dat ook zij met innovatieve producten kunnen komen, en innoveren niet uitsluitend moeten overlaten aan de A-merkproducenten. Als voorbeeld noemde hij dat kant-en-klaarmaaltijden meer groente zouden kunnen bevatten. Andere mogelijkheden zijn producten met een lagere energiedichtheid en het gebruik van ‘gezondere’ componenten op bijvoorbeeld pizza’s.

Etikettering
Zowel bij het debat als workshop bleek dat de consument beter moet worden geïnformeerd. Etiketten moeten eenvoudiger (minder info) en begrijpelijker (eenduidige info) worden, zowel wat betreft de voedingswaarde als -claims. Hetzelfde geldt voor voorlichting en reclame-uitingen.

Het CBL heeft het voorlichten van de consument over een gezond voedingspatroon tot kernactiviteit bestempeld bij het tegengaan van overgewicht. Het plan van aanpak ‘Stimulans naar balans’ van de supermarkten vermeldt maatregelen als het verbeteren van productinformatie, voedingswaardedeclaratie per 100 g product op alle privat-label-producten en de aansporing van A-merkproducenten om dit ook te doen en het nader definiëren van portiegrootte (zie ook www.cbl.nl /activiteiten/levensmiddelenhandel/overgewicht.). Ook hebben zij zich aangesloten bij de gedragscode voor reclame- en promotieactiviteiten van de fabrikanten.

Sites
Om de consument beter te informeren, werkt het CBL aan de nieuwe site www.allesovereten.nl. Hierop zal de consument worden opgesplitst in profielen met ieder een eigen manier van benaderen. Naar verwachting zal de site oktober/november worden gelanceerd.

Ook Stichting Duurteelt, een initiatief van onder meer Rabobank, Unilever en Albert Heijn, kondigde aan een consumenten-website te zullen starten met daarop informatie over duurzaam en gezond produceren en consumeren.

Bij het informeren en bewustmaken van de consument werd ook een belangrijke rol toegedicht aan de zorgverzekeraars en hun werkveld bestaande uit huisartsen, diëtisten en consultatiebureaus. Unilever heeft samen met VGZ voor Becel pro.activ een eerste brug geslagen, al was dat niet gemakkelijk. Voorzitter Harry Brouwer van Unilever Nederland Foods: “We hebben met meerder verzekeraars gesproken. Dat duurde allemaal erg lang. VGZ dook er bovenop en zag een win/winsituatie. Voorlopig laten we andere zorgverzekeraars op de stoep staan, al praten we wel met hen.”

Reageer op dit artikel