artikel

Met IPM komen dierplagen niet meer voor

Algemeen

Het duurzaam voorkomen van dierplagen: dat is het uitgangspunt bij Integrated Pest Management (IPM). IPM is geen methodiek, maar een aanpak om de voedselveiligheid te beheersen. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn daarbij een laatste redmiddel. In Nederland staat de aanpak nog in de kinderschoenen, maar voor een aantal bedrijven is het inmiddels een van de peilers van het kwaliteitssysteem.

Het IPM-systeem is een manier van denken en doen, gericht op het duurzaam voorkomen van dierplagen in het productieproces en op het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
IPM omvat daartoe een pakket van beheersmaatregelen die bedrijven kunnen inpassen in hun bestaande kwaliteitssystemen. Zo sluit de aanpak aan op nationale en internationale normen op het gebied van voedselveiligheid, zoals BRC- IFS- of AIB-eisen.

Ketengericht
Binnen de IPM-filosofie staat preventie, het voorkomen van plaagdieren, centraal. Werken volgens de principes van het IPM-systeem betekent dan ook dat de weringsmaatregelen zich niet beperken tot de fabriekshal, maar dat dierplagen ‘ketengericht’ worden aangepakt. Plaagdieren kunnen zich immers al gemakkelijk in de lading en tussen goederen verschuilen. Inspecties dienen dus vroeg in de keten plaats te vinden om problemen verderop te voorkomen. Tegelijk is het noodzakelijk om regelmatig te blijven inspecteren, zodat bij de minste aanwezigheid van plaagdieren direct kan worden ingegrepen.

Belangrijk bij preventie is kennis van het ongedierte. Pas dan kunnen bedrijven beginnen met het beheersen ervan. Plaagdieren willen zich eigenlijk alleen maar voortplanten. Dat kan onder de juiste omstandigheden zoals de aanwezigheid van schuilplaatsen en natuurlijk voedsel. Ook temperatuur en vochtgehalte spelen een rol. Een plaagdierinspectie begint daarom altijd met determinatie en inventarisatie: zijn er plaagdieren of zijn de omstandigheden dermate ideaal dat plaagdieren kunnen binnendringen.

Audits
De meeste bedrijven realiseren zich niet dat preventieve technieken ook geld kunnen opleveren. Zij zien de te nemen maatregelen veelal uitsluitend als kostenpost. Terwijl bedrijven die IPM volledig hebben geïmplementeerd juist minder geld kwijt zijn aan plaagdierbestrijding. Bovendien functioneert het kwaliteitssysteem beter waardoor er bij audits minder afwijkingen voorkomen.
Een bedrijf moet er echter wel volledig voor gaan. Van directeur tot medewerker, iedereen dient IPM op zijn of haar niveau te begrijpen en toe te passen. Het gaat dus niet alleen om de medewerker van een distributiecentrum, de kwaliteitsmanager of de facility manager. IPM is een zaak van en voor iedereen.

Reageer op dit artikel