artikel

‘Met IPM besparen we op bestrijdingskosten’

Algemeen

Bij Nestlé is Integrated Pest Management (IPM) onderdeel van het Nestlé Quality System. Dit kwaliteitsmanagementsysteem past Nestlé wereldwijd toe. Het toepassen van de IPM-technieken en -methoden is essentieel voor het concern. Klaas Cuperus, verantwoordelijk voor IPM bij Nestlé Nederland, legt uit waarom.

IPM is bij Nestlé een belangrijk onderdeel van Good Manufacturing Practices (GMP). De GMP’s zijn op hun beurt de belangrijkste basisvoorwaarden voor voedselveiligheid. Op welke wijze past Nestlé IPM toe? Cuperus: “Bij het opstellen van onderhouds- en schoonmaakplannen houden wij rekening met plaagdieren. In de praktijk betekent dit oog hebben voor ontwikkelingsplaatsen en het toepassen van preventieve technieken, variërend van het afdichten van kieren tot het controleren en schoonhouden van schrobputten.”

Bij een gebouw begint het volgens Cuperus echter al bij het ontwerp. Vandaar dat wij de IPM-principes toepassen bij al onze nieuwbouw- en verbouwingsplannen. Zo houden wij al rekening met het voorkomen van plaagdieren door te beoordelen waar en wat voor soort groenvoorziening rond een gebouw mag staan. Verder houden we onder meer rekening met de indeling van de magazijnen, de routering van grond- en hulpstoffen door het gebouw en de opslag van het gereed product. Een goede basis kan veel plaagdierproblemen later voorkomen.”

Totale supply chain
Bij Nestlé wordt IPM ook ingezet om mogelijke plaagdierproblemen in een vroegtijdig stadium te identificeren. Cuperus: “We onderzoeken of de omstandigheden gunstig zijn voor het ontstaan van plaagdieren. Met de kennis van IPM veranderen we vervolgens die omstandigheden waardoor we mogelijke incidenten voor blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbeterde inspecties bij binnenkomende goederen en het weghalen van schuilplaatsen uit de omgeving van een distributiecentrum.”

“Doordat wij IPM toepassen is bestrijding nauwelijks meer nodig. Daarentegen zijn we veel meer bezig met wering, preventie en monitoring. Besmetting van locaties of aantasting van producten door plaagdieren wordt hierdoor sterk gereduceerd”, aldus Cuperus.

Nestlé past IPM toe op de totale supply chain. Aan zowel leveranciers, de eigen productielocaties, distributiecentra als aan transporteurs stelt het bedrijf hoge eisen. Vervoerders bijvoorbeeld mogen louter en alleen voedingsmiddelen vervoeren. Bovendien controleert Nestlé de transporteurs op kwaliteit en hygiëne.

Training
Alle medewerkers dienen over IPM-kennis te beschikken. Cuperus: “Kennis van IPM is onderdeel van onze trainingen. Op deze manier worden de medewerkers zich bewust van plaagdieren. Bovendien zijn zij degenen die vanuit hun taken en verantwoordelijkheden het meeste invloed hebben op de beheersing ervan”.
De medewerkers bij Nestlé voeren periodieke inspecties dan ook zelf uit. Zij zijn hierdoor een belangrijke schakel in het plaagdiervrij houden van de locaties. Een externe, gediplomeerde plaagdieradviseur houdt Nestlé scherp. Deze plaagdieradviseur voert volgens afspraak inspecties uit en rapporteert zijn bevindingen.

Volgens Cuperus brengt het toepassen van IPM alleen maar voordelen met zich mee: “IPM levert aantoonbaar kostenreducties op. Doordat wij de mogelijke probleemgebieden tijdig onderkennen en elimineren, wordt het ontstaan van dierplagen voorkomen. De kosten die wij maken door het toepassen van IPM-technieken staan in geen verhouding tot de kosten die Nestlé zou moeten maken als plaagdieren daadwerkelijk een probleem gaan vormen. Voor ons is het heel simpel: wij leggen de lat hoog en daar horen plaagdieren niet bij.”

Reageer op dit artikel