artikel

Insecten uitschakelen met ijskoude CO2

Algemeen

Het in Zwitserland gevestigde bedrijf CTS Technologies AG lanceerde onlangs Cryonite, een milieuvriendelijke techniek om insecten via bevriezing af te doden. Ook moeilijk bereikbare plaatsen, zoals delen van productiemachines of voedselmagazijnen, zijn ermee te behandelen.

Bij de Cryonite-technologie wordt al het ongedierte, inclusief larven en eitjes, ter plaatse onschadelijk gemaakt door besproeiing met een ijskoude (-80°C) nevel: ‘koolstofdioxidesneeuw’. De methode is eenvoudig, efficiënt en gifvrij. Er blijft geen vochtig residu achter en de techniek heeft geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen.

Anticimex, specialist in plaagdierbestrijding en -preventie, zet de Cryonite-techniek al ruim een jaar succesvol in voor ongediertebestrijding in leef- en werkruimtes waar het gebruik van gifstoffen ongewenst is, zoals kinderdagverblijven en huishoudkeukens. De Japanse bedrijven Semco en Ikari zijn vorig jaar begonnen met het uittesten van de methode in de vleeswerkende industrie, terwijl Anticimex samen met CTS Technologies apparatuur ontwikkelde voor toepassing in voedselvoorraden op productielocaties of tijdens transport.

Tijdwinst
Volgens Hakan Kjellberg, manager Research & Development Europe van Anticimex, levert de nieuwe methode veel tijdwinst op. “We kunnen nu in minder dan een uur effectief en milieuvriendelijk een machine behandelen, terwijl productieprocessen ongestoord doorgang vinden. Voorheen konden we alleen verneveling van insecten met behulp van bijvoorbeeld pyrethrine 12/30 toepassen. Dit is effectief, maar giftig voor de mens. Omdat bij dergelijke bestrijdingsacties geen medewerkers aanwezig mogen zijn en de gebruikte middelen een aantal uren moeten inwerken, betekent dit vaak een productiestop van tenminste een dag, ook al doet het probleem zich voor op slechts een plaats in een productie-unit”, aldus Kjellberg.

Anticimex test op dit moment de verrijdbare Cryonite-container, die vloeibare koolstofdioxide bevat en is gekoppeld aan een lange wendbare spuitkop. Hierdoor is het mogelijk ook insecten op moeilijk te bereiken plekken in productiemachines te bestrijden.

‘Pre-desinfectie’
Volgens Anticimex kan een regelmatige behandeling met Cryonite als ‘predesinfectiestap’ deel uitmaken van een hygiëneplan. Het hele kostenplaatje in aanmerking genomen, is toepassing van Cryonite goedkoper dan reguliere bestrijdingsmethoden. Dit komt vooral doordat bedrijfsprocessen niet hoeven te worden stilgelegd tijdens de behandeling. De Cryonite-container is verkrijgbaar via Anticimex en bedrijven kunnen, mits gediplomeerd, de behandeling desgewenst zelf uitvoeren.

Reageer op dit artikel