artikel

Wijziging maximum gehalte ochratoxine A

Algemeen

Het aantal levensmiddelen waarvoor een maximumgehalte aan de schadelijke stof ochratoxine A (OTA) geldt, wordt door de Europese Unie uitgebreid.

Ochratoxine A is een giftige stof die uit schimmels (mycotoxine) ontstaat en voorkomt in graanproducten, wijn, koffie en bier. Van de stof is bekend dat het schadelijke effecten heeft op de nieren, het ongeboren kind, de weerstand en mogelijk ook het zenuwstelsel. Het staat bovendien te boek als kankerverwekkend.
De bestaande verordening EG 466/2001 werd in januari gewijzigd door verordening EG 123/2005. Door de wijziging wordt het verbodsartikel aangepast. Ook is de bijlage met voedingsmiddelen en de maximale waarden gewijzigd. De herziening van de waarden vindt uiterlijk 30 juni 2006 plaats. Vanwege de gevaren die OTA met zich mee brengt, wilde de EU meer voedingsmiddelen onderwerpen aan de regelgeving.

Verordening EG 123/2005 gaat 1 april 2005 in. Voor producten die vóór deze datum al in de handel zijn gebracht, gelden de oude regels. De voedingsmiddelenfabrikant moet kunnen aantonen dat hij de producten voor deze datum heeft afgezet.
Vanwege het verbindende karakter van een verordening zijn alle lidstaten van de EU verplicht deze in al haar onderdelen toe te passen. Dit moet rechtstreeks gebeuren. Nederland heeft naast de verordening ook nog aanvullende en afwijkende eisen in de warenwetregeling ‘Verontreinigingen in levensmiddelen’. Die aanvullingen en afwijkingen mogen niet in strijd zijn met de Europese verordening. In de tabel staat een overzicht van de maximumwaarden volgens de nieuwe verordening.

Reageer op dit artikel