artikel

ISO en retail zoeken toenadering

Algemeen

Een meerderheid van de bij de International Organization for Standardization (ISO) aangesloten landen heeft ISO 22000 in principe geaccepteerd. Dat was een van de uitkomsten tijdens een driedaagse vergadering van de ISO werkgroep ‘food safety management’ in december. Naar verwachting verschijnt de norm eind 2005.

Met 38 voor en slechts drie stemmen tegen, schaarde een meerderheid zich achter de nieuwe ISO-norm. Daarbij is wel flink wat commentaar op de inhoud geleverd. De norm met de titel ‘Food Safety Management Systems: Requirements for organizations throughout the food chain’ wordt de mondiale ISO-norm voor het managen van voedselveiligheid in de voedselketen.
De ISO-werkgroep heeft de commentaren geëvalueerd en zal op basis hiervan een verbeterde tekst opstellen.

Retail
De retail, voor de eerste keer met twee deelnemers bij de ISO-vergadering vertegenwoordigd, gaf aan dat ISO 22000 aan twee (management en HACCP) van drie ‘key elements’ van het Global Food Safety Initiative (GFSI) voldoet. Wat betreft het derde element (GMP) vinden de retailers het nog onvoldoende uitgewerkt. Een oplossing hiervoor is het opstellen van een ISO Technical Specification. Dergelijke Technical Specifications kunnen ook worden opgesteld voor andere sectoren in de voedselketen zoals de diervoedersector, de agrarische sector of de verpakkingsindustrie.

Tijdens de 4de CIES International Food Safety Conference in Rome (3 en 4 februari) hield voorzitter Jacob Faergemand van de ISO-werkgroep een presentatie over de nieuwe norm voor de Advisory Board van de GFSI. Tijdens deze jaarlijkse conferentie komen de laatste ontwikkelingen over het managen van voedselveiligheid door retailers en toeleveranciers aan de orde. De presentatie heeft bij de retail geleid tot meer inzicht in de mogelijkheden van ISO 22000 als mondiale norm.

Acceptatie door de markt
Belangrijk aspect is acceptatie van de norm door de marktpartijen. De verenigde agro-food-industrie in de Europese Unie heeft, bij monde van de CIAA, al in een eerder stadium aangegeven achter de ISO-norm te staan.
Codex Alimentarius, de intergouvernementele organisatie die toonaangevend is op het gebied van HACCP, heeft ook commentaar op de ISO-norm ingediend. De organisatie geeft aan dat regelgevende instanties de norm zouden kunnen voorschrijven. In dit kader vindt Codex het belangrijk dat deze instanties zich goed rekenschap geven van de eisen die ISO 22000 stelt.

Vertaling en certificatie
In de komende periode zal ISO 22000 een redactionele controle doorlopen en vertaald worden in verschillende talen.
De ISO-werkgroep heeft de wenselijkheid besproken van het opstellen van een certificatieprotocol. Frankrijk heeft inmiddels een voorstel voor een dergelijk document bij de ISO-werkgroep ingediend met de titel: Food Safety Management Systems: Guidelines for certification against ISO 22000. Australië heeft aangegeven een voorstel te zullen doen. Daarnaast bestaat natuurlijk nog ISO 19011: Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. Met een aantal aanpassingen specifiek voor de agro-food-sector zal deze norm mogelijk ook bruikbaar zijn voor food safety management.
Meer informatie op www.nen.nl onder het thema Landbouw en levensmiddelen.

Reageer op dit artikel